بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه ثروت خود را باخت ، زیاد باخته است ولی آنکه شهامت خود را باخت پاک باخته است . سروانتس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگترین چیزهای دنیا نه قابل دیدن و نه حتی قابل لمس کردن هستند. بلکه باید آنها را با قلب خود حس کنید. هلن کلر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای یک زندگی خوب: مثل سگ کارکن، مثل اسب بخور، مثل روباه فکر کن و مثل خرگوش بازی کن. جرج آلن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درباره آدمها از سوالاتی که می‌پرسند قضاوت کن نه از جوابهایی که می‌دهند. ولتر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صرفه جویی بخودی خود هنر و منبع درآمد است. سه نه ک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی باید دو عامل را هدف زندگی قرار داد :  1- رسیدن به آنچه که می خواهی  2- لذت بردن از آن  لوگان پیرسال اسمیت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زندگی با تو سرناسازگاری دارد تو با او سازش کن. اسپارت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقیض یک قضیه صادق یک قضیه کاذب است، اما نقیض یک حقیقت ژرف گاهی حقیقت ژرف دیگری است. نیلس بور 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قرار باشد بایستی و به طرف هر سگی که پارس می‌کند سنگ پرتاب کنی، هرگز به مقصد نمی‌رسی. لارنس استرن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت خواستی در کار کسی شیطنت کنی، اول خودت را به جای او بگذار! . ژول ورن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند آسمان بخشنده ومانند زمین افتاده باش ، رمز زندگی همین است. مولیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ثروتمند نیستی مگر آنکه چیزی داشته باشی که با پول نتوان خرید. کارت بروکس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که گذشته را به خاطر نمی آورند مجبور به تکرار آن هستند. جرج سانتایانا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در طول زندگیم هیچگاه از کسانی که با نظر من موافق بودند چیزی نیاموختم. مالرو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشغول نبودن با زنده نبودن یکی است. ولتر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه کمتر به زندگی وابسته شویم زنده تر خواهیم بود . ریمان 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه ثروت خود را باخت ، زیاد باخته است ولی آنکه شهامت خود را باخت پاک باخته است . سروانتس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگترین چیزهای دنیا نه قابل دیدن و نه حتی قابل لمس کردن هستند. بلکه باید آنها را با قلب خود حس کنید. هلن کلر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای یک زندگی خوب: مثل سگ کارکن، مثل اسب بخور، مثل روباه فکر کن و مثل خرگوش بازی کن. جرج آلن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درباره آدمها از سوالاتی که می‌پرسند قضاوت کن نه از جوابهایی که می‌دهند. ولتر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صرفه جویی بخودی خود هنر و منبع درآمد است. سه نه ک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی باید دو عامل را هدف زندگی قرار داد :  1- رسیدن به آنچه که می خواهی  2- لذت بردن از آن  لوگان پیرسال اسمیت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زندگی با تو سرناسازگاری دارد تو با او سازش کن. اسپارت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقیض یک قضیه صادق یک قضیه کاذب است، اما نقیض یک حقیقت ژرف گاهی حقیقت ژرف دیگری است. نیلس بور 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قرار باشد بایستی و به طرف هر سگی که پارس می‌کند سنگ پرتاب کنی، هرگز به مقصد نمی‌رسی. لارنس استرن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت خواستی در کار کسی شیطنت کنی، اول خودت را به جای او بگذار! . ژول ورن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند آسمان بخشنده ومانند زمین افتاده باش ، رمز زندگی همین است. مولیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ثروتمند نیستی مگر آنکه چیزی داشته باشی که با پول نتوان خرید. کارت بروکس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که گذشته را به خاطر نمی آورند مجبور به تکرار آن هستند. جرج سانتایانا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در طول زندگیم هیچگاه از کسانی که با نظر من موافق بودند چیزی نیاموختم. مالرو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشغول نبودن با زنده نبودن یکی است. ولتر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه کمتر به زندگی وابسته شویم زنده تر خواهیم بود . ریمان