بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک اراده خم نشونده ، بر همه چیز، حتی بر زمان قالب می آید. شاتو بریان 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ آیین اربابان و بردگان , و حقیقت خدای انسان های آزاد است . ماکسیم گورکی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شجاعت داشته باش تا با حقیقت رو به رو شوی . استون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمی عقل سلیم، اندکی اغماض و قدری خوش خلقی داشته باشید، آن وقت خواهید دید در این دنیا چقدر آسوده و خوشبخت اید. سامرست موام 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما همانی هستید که فکر می کنید . کلمنت استون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک انسان ناسپاس خوشبخت نشان بده . زیگ زیگلر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از راههای خوشبختی این است که نسبت به کوچکترین نعمت ها شکرگزار باشیم . هرشل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بخواهی بر عالم فرمانروا باشی باید عقل بر تو حاکم باشد . سه نه ک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جستجوی نور باش، نور را می‌یابی. آرنت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روند رشد، پیچیده و پر زحمت است و در درازای عمر ادامه دارد. اسکات پک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه موانع جدی تر و سخت تر باشد , لذت تلاش و پیروزی بیشتر است . اریک باتروورت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین اشتباهی که کسی مرتکب می شود , این است که دائم از اشتباه کردن بترسد . آلبرت هوبارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشیدن تا زمانی که با عمل همراه نباشد , خلاقانه نیست . استون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا را نگه‌دارید. می‌خواهم پیاده شوم. آنتونی نیولی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنر ، قدرت و توانایی نیست بلکه تسلی خاطر است . توماس مان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاهکارها با گذشت زمان کهنه نمی شوند ، این بماند ، در هر زمانی بسته به موقع و مقام جلوه و جمالی دوباره می یابند چنان که گویی به تازگی مطرح شده اند . پرویز یاحقی 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک اراده خم نشونده ، بر همه چیز، حتی بر زمان قالب می آید. شاتو بریان 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ آیین اربابان و بردگان , و حقیقت خدای انسان های آزاد است . ماکسیم گورکی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شجاعت داشته باش تا با حقیقت رو به رو شوی . استون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمی عقل سلیم، اندکی اغماض و قدری خوش خلقی داشته باشید، آن وقت خواهید دید در این دنیا چقدر آسوده و خوشبخت اید. سامرست موام 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما همانی هستید که فکر می کنید . کلمنت استون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک انسان ناسپاس خوشبخت نشان بده . زیگ زیگلر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از راههای خوشبختی این است که نسبت به کوچکترین نعمت ها شکرگزار باشیم . هرشل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بخواهی بر عالم فرمانروا باشی باید عقل بر تو حاکم باشد . سه نه ک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جستجوی نور باش، نور را می‌یابی. آرنت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روند رشد، پیچیده و پر زحمت است و در درازای عمر ادامه دارد. اسکات پک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه موانع جدی تر و سخت تر باشد , لذت تلاش و پیروزی بیشتر است . اریک باتروورت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین اشتباهی که کسی مرتکب می شود , این است که دائم از اشتباه کردن بترسد . آلبرت هوبارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشیدن تا زمانی که با عمل همراه نباشد , خلاقانه نیست . استون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا را نگه‌دارید. می‌خواهم پیاده شوم. آنتونی نیولی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنر ، قدرت و توانایی نیست بلکه تسلی خاطر است . توماس مان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاهکارها با گذشت زمان کهنه نمی شوند ، این بماند ، در هر زمانی بسته به موقع و مقام جلوه و جمالی دوباره می یابند چنان که گویی به تازگی مطرح شده اند . پرویز یاحقی