بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان نمی تواند به همه نیکی کند، ولی می تواند نیکی را به همه نشان دهد. رولن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هرگز حتی به مرگ هم تسلیم نمی شود مگر زمانی که اراده اش ضعیف باشد. ادکارآلن پو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این که چقدر زمان داری مهم نیست چگونه می گذرانی مهم است. لینکلن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه از دست روزگار به خشم می آید ، هر آنچه آموخته بیهوده بوده است .گریستن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیاد زیستن تقریبا آرزوی همه می باشد ولی خوب زیستن آرمان یک عده معدود. هیوز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هدف مدنیت ، رفاه و آسایش مردم است. بالزاک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثروت دانا ، همان علم و دانش اوست. پاسکال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدتر از برترهم وجود دارد و آن انتظار بدتراست. ژیلبربرون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه بیش ا ز اندازه محتاط است بسیار کم کار انجام میدهد. شیللر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درمیان ملکات ذهنی حافظه بیش ازهمه می شکفد و پیش ا زهمه می میرد. کولتون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طبیعت درمقابل عهد وپیمان بشری بی اعتناست. جورج نیکولا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز سعادت در این است که کاری که به تو واگذارشده دوست بداری. هاکسلی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس تاریخ بداند ، هم در گذشته زندگی می کند و هم در حال . آلفرد روزنبرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا سراسر زیبائی وجمال است و ما کمتر متوجه آن هستیم. پاسکال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استراحت خوب ، بهتر از غذای خوب است . ویکتور پوشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین عیب آن است که از عیب خویش آگاه نباشیم . کارلایل

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان نمی تواند به همه نیکی کند، ولی می تواند نیکی را به همه نشان دهد. رولن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هرگز حتی به مرگ هم تسلیم نمی شود مگر زمانی که اراده اش ضعیف باشد. ادکارآلن پو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این که چقدر زمان داری مهم نیست چگونه می گذرانی مهم است. لینکلن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه از دست روزگار به خشم می آید ، هر آنچه آموخته بیهوده بوده است .گریستن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیاد زیستن تقریبا آرزوی همه می باشد ولی خوب زیستن آرمان یک عده معدود. هیوز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هدف مدنیت ، رفاه و آسایش مردم است. بالزاک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثروت دانا ، همان علم و دانش اوست. پاسکال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدتر از برترهم وجود دارد و آن انتظار بدتراست. ژیلبربرون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه بیش ا ز اندازه محتاط است بسیار کم کار انجام میدهد. شیللر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درمیان ملکات ذهنی حافظه بیش ازهمه می شکفد و پیش ا زهمه می میرد. کولتون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طبیعت درمقابل عهد وپیمان بشری بی اعتناست. جورج نیکولا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز سعادت در این است که کاری که به تو واگذارشده دوست بداری. هاکسلی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس تاریخ بداند ، هم در گذشته زندگی می کند و هم در حال . آلفرد روزنبرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا سراسر زیبائی وجمال است و ما کمتر متوجه آن هستیم. پاسکال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استراحت خوب ، بهتر از غذای خوب است . ویکتور پوشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین عیب آن است که از عیب خویش آگاه نباشیم . کارلایل