بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس موفقیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حل مشکل قبل از آنکه به بحران تبدیل نشود،آسان تر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نتوانستیم کسی را ببخشیم از بزرگی گناه او نیست،از کوچکی قلب ماست.به خاطر دیروز کسی را از فردایمان خط نزنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسئول زندگی خود باشید. باید قبول کرد که شما آن را به جایی که میخواهید میبرید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشتوانه هر فرد توانا،افراد توانای دیگری هستند که دیده نمی شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مطالعه عمیق،ثبات قدم،پرسش و تحقیق،اندیشه و تخیل،انسان را به سوی کمال و موفقیت می کشاند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد بزرگ اگر وقار و خویشتن داری را فرو بگذارد،احترام و خرد خویش را از دست می دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتخاب سمت و جهت از میزان تلاش و سرعت عمل بسیار مهم تر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در برابر مشکلات یک فکر را باید از ذهن بیرون کنید و آن این است که هیچ راه حلی وجود ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست در کجای جهان ایستاده ایم،مهم این است که در چه راستایی گام بر می داریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استراتزی نیاز به تازگی دارد اگر نو نشود،می میرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین رابطه این نیست که اشخاص بی عیب و نقص را گردهم می آورد بلکه آن است هر فرد بیاموزد با معایب دیگران کنارآید و محاسن آنانرا تحسین نماید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 ترس کمتر، امید بیشتر، غذا کمتر، شکایت و ناله کمتر، تنفس بیشتر، صحبت کمتر، گفتن بیشتر، نفرت کمتر، عشق بیشتر باعث میگردد تمامیه خوبیها متعلق به تو باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خردمندانه فرمان دهی،با خوشرویی از تو اطاعت می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرمان بدون عمل،رویاست و عمل بدون آرمان،کابوس.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش های مشترک،همه کارکنان را پیرامون یک محور مشترک همسو می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدیران موفق آن هایی هستند که وقت و منابع محدود سازمان را روی موضوعات استراتزیک متمرکز می کنند.

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس موفقیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حل مشکل قبل از آنکه به بحران تبدیل نشود،آسان تر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نتوانستیم کسی را ببخشیم از بزرگی گناه او نیست،از کوچکی قلب ماست.به خاطر دیروز کسی را از فردایمان خط نزنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسئول زندگی خود باشید. باید قبول کرد که شما آن را به جایی که میخواهید میبرید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشتوانه هر فرد توانا،افراد توانای دیگری هستند که دیده نمی شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مطالعه عمیق،ثبات قدم،پرسش و تحقیق،اندیشه و تخیل،انسان را به سوی کمال و موفقیت می کشاند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد بزرگ اگر وقار و خویشتن داری را فرو بگذارد،احترام و خرد خویش را از دست می دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتخاب سمت و جهت از میزان تلاش و سرعت عمل بسیار مهم تر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در برابر مشکلات یک فکر را باید از ذهن بیرون کنید و آن این است که هیچ راه حلی وجود ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست در کجای جهان ایستاده ایم،مهم این است که در چه راستایی گام بر می داریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استراتزی نیاز به تازگی دارد اگر نو نشود،می میرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین رابطه این نیست که اشخاص بی عیب و نقص را گردهم می آورد بلکه آن است هر فرد بیاموزد با معایب دیگران کنارآید و محاسن آنانرا تحسین نماید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 ترس کمتر، امید بیشتر، غذا کمتر، شکایت و ناله کمتر، تنفس بیشتر، صحبت کمتر، گفتن بیشتر، نفرت کمتر، عشق بیشتر باعث میگردد تمامیه خوبیها متعلق به تو باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خردمندانه فرمان دهی،با خوشرویی از تو اطاعت می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرمان بدون عمل،رویاست و عمل بدون آرمان،کابوس.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش های مشترک،همه کارکنان را پیرامون یک محور مشترک همسو می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدیران موفق آن هایی هستند که وقت و منابع محدود سازمان را روی موضوعات استراتزیک متمرکز می کنند.