بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس موفقیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنر ، رساترین ترجمه احساس است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان كامياب غالبا از شكست ميوه‌ي پيروزي چيده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خالق بزرگ خلاقیت به ما اعطا کرده است ، پیشکش ما نیز به او به کار بردن آن خلاقیت است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها جهان بینی خلاق به ما می گوید که چرا شعر ناتمام شاعر آماتور می تواند ناب ترین شعر جهان باشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان متعلق به کسی است که پنجره اش را به سوی آن باز می کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی در زندگی هیچ تفریحی جذاب تر از تماشای دویدن قلم بر روی کاغذ نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه نباید واژه ها را در زمین جستجو کنیم ، گاهی شعر مستقیماً از سقف ملکوت چکه می‌کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلاقیت یعنی گشودن پلک‌های اندیشه به سمت نور مطلق .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهن خلاق معتقد است : داشتن یک سیب کال بهتر از نداشتن هیچ سیب رسیده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلاقیت ، مولود هنر خداوند و هنر مولود خلاقیت انسان است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلسفه خلاقیت می گوید : از رفتن نباید ترسید ، هراس ما باید از این باشد که کسی رفتنمان را احساس نکند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچنان كه به بررسي افراد خلاق مي پردازيد يك چيز مشترك در همه آنها خواهيد يافت و آن عشق به كاري است كه انجام مي دهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادي به معناي خواستن آن چيزي است كه داريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقيت به معناي بدست آوردن آن چيزي است كه مي خواهيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقيت توانايي رفتن از شكستي به شكست ديگر بدون از دست دادن شور و حرارت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همة چيزي كه در اين زندگي لازم داريد بي خبري و اعتماد به نفس است و موفقيت حتمي است.

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس موفقیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنر ، رساترین ترجمه احساس است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان كامياب غالبا از شكست ميوه‌ي پيروزي چيده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خالق بزرگ خلاقیت به ما اعطا کرده است ، پیشکش ما نیز به او به کار بردن آن خلاقیت است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها جهان بینی خلاق به ما می گوید که چرا شعر ناتمام شاعر آماتور می تواند ناب ترین شعر جهان باشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان متعلق به کسی است که پنجره اش را به سوی آن باز می کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی در زندگی هیچ تفریحی جذاب تر از تماشای دویدن قلم بر روی کاغذ نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه نباید واژه ها را در زمین جستجو کنیم ، گاهی شعر مستقیماً از سقف ملکوت چکه می‌کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلاقیت یعنی گشودن پلک‌های اندیشه به سمت نور مطلق .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهن خلاق معتقد است : داشتن یک سیب کال بهتر از نداشتن هیچ سیب رسیده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلاقیت ، مولود هنر خداوند و هنر مولود خلاقیت انسان است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلسفه خلاقیت می گوید : از رفتن نباید ترسید ، هراس ما باید از این باشد که کسی رفتنمان را احساس نکند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچنان كه به بررسي افراد خلاق مي پردازيد يك چيز مشترك در همه آنها خواهيد يافت و آن عشق به كاري است كه انجام مي دهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادي به معناي خواستن آن چيزي است كه داريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقيت به معناي بدست آوردن آن چيزي است كه مي خواهيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقيت توانايي رفتن از شكستي به شكست ديگر بدون از دست دادن شور و حرارت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همة چيزي كه در اين زندگي لازم داريد بي خبري و اعتماد به نفس است و موفقيت حتمي است.