تعرفه های
ارسال پیامک
برای ارسال پیامک خود در پنل اس ام اس، ابتدا می بایست اقدام به خرید اعتبار (شارژ تعدادی پیامک) کرده تا در هر زمان که مایل بودید و حداکثر به میزان شارژ باقیمانده خود در پنل پیامک اقدام به ارسال کنید. در زیر لیستی از دسته بندی های مختلف وجود دارد که با انتخاب هر کدام می توانید اقدام به خرید شارژ اولیه پیامک یا افزایش شارژ پیامک خود بفرمایید. دقت داشته باشید که با انتخاب بسته هایی با تعداد پیامک بالاتر، از قیمت مناسب تری برای ارسال خود بهره مند می شوید.

:
:
:
اپراتور 50004
{{options.calculateSmsCount(4)[0] | number:0 }}
{{oP2FeatureList[0].featureRateItems[0] | number:0 }}
{{'controllers.creditCharge.commingSoon' | translate}}
اپراتور 3000
{{options.calculateSmsCount(1)[0] | number:0 }}
{{oP1FeatureList[0].featureRateItems[0] | number:0 }}
{{'controllers.creditCharge.commingSoon' | translate}}
اپراتور 021
{{options.calculateSmsCount(7)[0] | number:0}}
{{oP3FeatureList[0].featureRateItems[0] | number:0 }}
بزودی
اپراتور 2000
{{options.calculateSmsCount(9)[0] | number:0 }}
{{oP4FeatureList[0].featureRateItems[0] | number:0 }}
بزودی
پیامک صوتی
{{options.calculateSmsCount(10)[0] | number:0 }}
{{oP5FeatureList[0].featureRateItems[0] | number:0 }}
بزودی
در صورت برند بودن و یا قصد ارسال پیامک با تیراژی بالاتر از یک میلیون پیامک، امکان مذاکره و تغییر در تعرفه ها وجود خواهد داشت.
:
:
:
اپراتور 50004
{{options.calculateSmsCount(4)[0] | number:0 }}
{{'controllers.creditCharge.commingSoon' | translate}}
اپراتور 3000
{{options.calculateSmsCount(1)[0] | number:0 }}
{{'controllers.creditCharge.commingSoon' | translate}}
اپراتور 021
{{options.calculateSmsCount(7)[0] | number:0}}
بزودی
پیامک صوتی
{{options.calculateSmsCount(10)[0] | number:0 }}
بزودی
در صورت برند بودن و یا قصد ارسال پیامک با تیراژی بالاتر از یک میلیون پیامک، امکان مذاکره و تغییر در تعرفه ها وجود خواهد داشت.