شماره اختصاصی
پیام کوتاه

استفاده از امکان دریافت پیامک و راه اندازی کمپین های تبلیغاتی، نیازمند خرید یک شماره اختصاصی است. این شماره پیام کوتاه به نام شما بوده و تنها به شما اختصاص دارد. به همین منظور با انتخاب و افزودن خط اختصاصی به پنل کاربریتان کسب و کارتان را متحول کنید.در زیر، انواع شماره ها، قیمت ها و مدارک لازم برای ثبت آنها را می توانید بررسی و اقدام به خرید شماره ی خاص خود بفرمایید.