بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک مذهبی / اس ام اس گوناگون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ﺑﻌﻀﯿﺎﻡ ﺑﺎﺱ ﮔﻒ: ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ چی هستی ﻋﺰﯾﺰﻡ؟؟!! ﺗﻮ که ﺁﻏﻮﺷﺖ مثه ﭘﺮﺍﻧﺘﺰ ﺑﺮﺍ همه ﺑﺎﺯﮦ!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا دیـــروز مــارو مــیــدیــدی مِن مِن مــیــکردی الــان شـــاخ شدی مَن مَن میکنی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانم مرد ؛ “ﻣﺠﻨﻮﻥ” ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ … مردی از جنس خودت “ﻟﯿﻠﯽ” ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ … “ﺑﻠﻨﺪ” ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چقدر هم که ضعیف باشی گاهی اوقات می توانی تکیه گاه باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین اشتباه ما این است که : گاهی‌ آدم‌ها رو ؛ بسیار طولانی تر از چیزی که لیاقتش را دارند ، در زندگی‌مان نگاه می‌داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین اشتباه ما این است که : گاهی‌ آدم‌ها رو ؛ بسیار طولانی تر از چیزی که لیاقتش را دارند ، در زندگی‌مان نگاه می‌داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب سلامتی خودم که از خواسته هام میگذرم تا دیگرون به خواستشون برسن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیشه های شکسته تعویض می شوند پل های شکسته ، تعمیر آدم های شکسته ، فراموش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه میخواهد دل تنگت ، ســــــــــــــاکت کسی درک نخواهد کـــرد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برترین عشق عشق به خداست که دوست داشتن همسر تجلی کوچکی از ان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم به خدانگهدار آخرش خوش است اگر قرار بود برنگردد لزومى نداشت خدا مرا نگه دارد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنیادی ترین اصل در طبیعت آدمی اشتیاق فراوان اوست به گرامی داشتنش پس همسر خود را گرامی بدارید (ویلیام جیمز)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکنون کجاست؟ چه میکند ؟ سردش نیست؟ غذا خورده است ؟ حالش خوب است ؟ همه بر وفق مراد است ؟ میپرسید چه کسی ؟ کسی که فراموشش کرده ام . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیه اونایی که ترجیح میدن یک حقیقت نابودشون کنه تا اینکه یک دروغ الکی آرومشون کنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی می گوید که برای تو می میرد دروغ می گوید حقیقت را کسی می گوید  که برای تو زندگی می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمالت آفتاب هر نظر باد ز خوبی روی خوبت خوبتر باد کسی کو بسته زلفت نباشد چو زلفت درهم و زیر و زبر باد

گروه پیامک مذهبی / اس ام اس گوناگون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ﺑﻌﻀﯿﺎﻡ ﺑﺎﺱ ﮔﻒ: ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ چی هستی ﻋﺰﯾﺰﻡ؟؟!! ﺗﻮ که ﺁﻏﻮﺷﺖ مثه ﭘﺮﺍﻧﺘﺰ ﺑﺮﺍ همه ﺑﺎﺯﮦ!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا دیـــروز مــارو مــیــدیــدی مِن مِن مــیــکردی الــان شـــاخ شدی مَن مَن میکنی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانم مرد ؛ “ﻣﺠﻨﻮﻥ” ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ … مردی از جنس خودت “ﻟﯿﻠﯽ” ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ … “ﺑﻠﻨﺪ” ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چقدر هم که ضعیف باشی گاهی اوقات می توانی تکیه گاه باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین اشتباه ما این است که : گاهی‌ آدم‌ها رو ؛ بسیار طولانی تر از چیزی که لیاقتش را دارند ، در زندگی‌مان نگاه می‌داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین اشتباه ما این است که : گاهی‌ آدم‌ها رو ؛ بسیار طولانی تر از چیزی که لیاقتش را دارند ، در زندگی‌مان نگاه می‌داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب سلامتی خودم که از خواسته هام میگذرم تا دیگرون به خواستشون برسن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیشه های شکسته تعویض می شوند پل های شکسته ، تعمیر آدم های شکسته ، فراموش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه میخواهد دل تنگت ، ســــــــــــــاکت کسی درک نخواهد کـــرد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برترین عشق عشق به خداست که دوست داشتن همسر تجلی کوچکی از ان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم به خدانگهدار آخرش خوش است اگر قرار بود برنگردد لزومى نداشت خدا مرا نگه دارد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنیادی ترین اصل در طبیعت آدمی اشتیاق فراوان اوست به گرامی داشتنش پس همسر خود را گرامی بدارید (ویلیام جیمز)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکنون کجاست؟ چه میکند ؟ سردش نیست؟ غذا خورده است ؟ حالش خوب است ؟ همه بر وفق مراد است ؟ میپرسید چه کسی ؟ کسی که فراموشش کرده ام . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیه اونایی که ترجیح میدن یک حقیقت نابودشون کنه تا اینکه یک دروغ الکی آرومشون کنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی می گوید که برای تو می میرد دروغ می گوید حقیقت را کسی می گوید  که برای تو زندگی می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمالت آفتاب هر نظر باد ز خوبی روی خوبت خوبتر باد کسی کو بسته زلفت نباشد چو زلفت درهم و زیر و زبر باد