بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک مذهبی / اس ام اس گوناگون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻫﯿﭽﯽ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻫﻢ … ﻓﻘﻂ … ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻟﻌﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﮕﻮ : ﺣﻼﻟﻢ ﮐﻦ ؛ ﻫﻨﻮﺯ ﺷﺐ ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﻢ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکنون کجاست؟ چه میکند ؟ سردش نیست؟ غذا خورده است ؟ حالش خوب است ؟ همه بر وفق مراد است ؟ میپرسید چه کسی ؟ کسی که فراموشش کرده ام . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــســـی که ســلــول انــفـــرادی را ســاخــت مـــی دانــســـت ســـخــت تــــریــن کـــار انـــســـان تحـــمـــل خــویــشتــن است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدر خیره میشدند به لحظه های شیرینمان که اینـــک فقط خاطره های خوش عذابم میدهتد ولی من که به شوریِ چشم اعتقاد نداشتم . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما ساقه طلایی ؛ شما رولت خامه ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ه وقتایی هم باید دستتو بذاری روی شونۀ بعضیا و بگی : نــه … خوشـــــــــــــم اومـــد … از اونی که فکـــــــــر می کردم ؛ آشـــــــــــــغال تـــری ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسلامتی پدر ومادر… که همیشه از آرزو هاشون گذشتند بخاطر آرزوهای بچه هاشون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سادگی رفـت ؛ نــه اینکه دوستم نداشت ! نـــــــــه ، فهمید خیییییییلی دوستش دارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین چشــم انداز تندیس نگاه تـوست و قشـنگترین لحظه، لحظه ی روییدن توست … سالـروز تولدت را با تقـدیم یک سـبد گل ارکیده تبریک میگویم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر به هوا نیستم اما همیشه چشم به آسمان دارم حال عجیبی است دیدن همان آسمان که شاید تو دقایقی پیش به آن نگاه کرده ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لب ساحل نشسته بودم ازدرد فراق دوست سیگاری روشن کردم یاد لحظه ای افتادم که منو اون کنار ساحل نشسته بودیم سیگار بعدی را آتش به آتش روشن کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیه اونایی که ترجیح میدن یک حقیقت نابودشون کنه تا اینکه یک دروغ الکی آرومشون کنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پریدن کار دل است و قدم زدن کار عقل اگر لذت جهان خواهی با دل همسفر شو و اگر مقصد خواهی آهسته رو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دلم گرم تو بود تو سرت گرم دلم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقت ها “سکوت” بهترین حرف و “نبودن” بهترین حضور است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجای زندگی را با تو مشترک بوده ام که حالا تلفن خوش خیالت؛ تو را مشترک مورد نظر من میخواند؟! مورد نظر شاید ولی مشترک!؟ هه، گفتم که خوش خیال است!

گروه پیامک مذهبی / اس ام اس گوناگون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻫﯿﭽﯽ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻫﻢ … ﻓﻘﻂ … ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻟﻌﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﮕﻮ : ﺣﻼﻟﻢ ﮐﻦ ؛ ﻫﻨﻮﺯ ﺷﺐ ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﻢ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکنون کجاست؟ چه میکند ؟ سردش نیست؟ غذا خورده است ؟ حالش خوب است ؟ همه بر وفق مراد است ؟ میپرسید چه کسی ؟ کسی که فراموشش کرده ام . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــســـی که ســلــول انــفـــرادی را ســاخــت مـــی دانــســـت ســـخــت تــــریــن کـــار انـــســـان تحـــمـــل خــویــشتــن است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدر خیره میشدند به لحظه های شیرینمان که اینـــک فقط خاطره های خوش عذابم میدهتد ولی من که به شوریِ چشم اعتقاد نداشتم . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما ساقه طلایی ؛ شما رولت خامه ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ه وقتایی هم باید دستتو بذاری روی شونۀ بعضیا و بگی : نــه … خوشـــــــــــــم اومـــد … از اونی که فکـــــــــر می کردم ؛ آشـــــــــــــغال تـــری ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسلامتی پدر ومادر… که همیشه از آرزو هاشون گذشتند بخاطر آرزوهای بچه هاشون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سادگی رفـت ؛ نــه اینکه دوستم نداشت ! نـــــــــه ، فهمید خیییییییلی دوستش دارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین چشــم انداز تندیس نگاه تـوست و قشـنگترین لحظه، لحظه ی روییدن توست … سالـروز تولدت را با تقـدیم یک سـبد گل ارکیده تبریک میگویم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر به هوا نیستم اما همیشه چشم به آسمان دارم حال عجیبی است دیدن همان آسمان که شاید تو دقایقی پیش به آن نگاه کرده ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لب ساحل نشسته بودم ازدرد فراق دوست سیگاری روشن کردم یاد لحظه ای افتادم که منو اون کنار ساحل نشسته بودیم سیگار بعدی را آتش به آتش روشن کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیه اونایی که ترجیح میدن یک حقیقت نابودشون کنه تا اینکه یک دروغ الکی آرومشون کنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پریدن کار دل است و قدم زدن کار عقل اگر لذت جهان خواهی با دل همسفر شو و اگر مقصد خواهی آهسته رو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دلم گرم تو بود تو سرت گرم دلم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقت ها “سکوت” بهترین حرف و “نبودن” بهترین حضور است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجای زندگی را با تو مشترک بوده ام که حالا تلفن خوش خیالت؛ تو را مشترک مورد نظر من میخواند؟! مورد نظر شاید ولی مشترک!؟ هه، گفتم که خوش خیال است!