بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک مذهبی / اس ام اس گوناگون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشا به حال خواب که گاهی تو را می بیند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻴﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻋــــﺰﯾﺰ ﻣﻦ ﺳﮑــﻮﺗﻢ ﺑﺨﺂﻃﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮﺩﻣـــﻪ ﻭﮔـــﺮﻧﻪ ﺗﻮ ﺧِﯿﻠــﯽ ﺯﯾﺮ ﺳﻮﺍﻟﯽ…. !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مواظب اعمالمان باشیم کسی نمیداند آخرین خداحافظی اش چه وقتیه ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهمترین سوال کنکور سال استقلالیها ! طوفان سرخ چیست !؟ حمله ناگهانی ۱۰ نفر به ۱۱ نفر بینوا در ۱۰ دقیقه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهم نفس سنگین اطلسی ها را پرواز گیرم در باغچه های تابستان خیس و گرم به نخستین ساعت عصر نفس اطلسی ها را پرواز گیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غالب موفقیت های بزرگ پس از یک شکست بنا نهاده شده است پس نگذارید تاریکی پس از پگاه شما را ناامید کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبرت که تمام شد نرو تازه معرفت از آن لحظه شروع میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این سرمای عاطفه خود را می پیچانم به خاطراتت! با اینکه نیستی ولی هنوزم یادت یک تابستان گرماست

گروه پیامک مذهبی / اس ام اس گوناگون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشا به حال خواب که گاهی تو را می بیند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻴﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻋــــﺰﯾﺰ ﻣﻦ ﺳﮑــﻮﺗﻢ ﺑﺨﺂﻃﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮﺩﻣـــﻪ ﻭﮔـــﺮﻧﻪ ﺗﻮ ﺧِﯿﻠــﯽ ﺯﯾﺮ ﺳﻮﺍﻟﯽ…. !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مواظب اعمالمان باشیم کسی نمیداند آخرین خداحافظی اش چه وقتیه ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهمترین سوال کنکور سال استقلالیها ! طوفان سرخ چیست !؟ حمله ناگهانی ۱۰ نفر به ۱۱ نفر بینوا در ۱۰ دقیقه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهم نفس سنگین اطلسی ها را پرواز گیرم در باغچه های تابستان خیس و گرم به نخستین ساعت عصر نفس اطلسی ها را پرواز گیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غالب موفقیت های بزرگ پس از یک شکست بنا نهاده شده است پس نگذارید تاریکی پس از پگاه شما را ناامید کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبرت که تمام شد نرو تازه معرفت از آن لحظه شروع میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این سرمای عاطفه خود را می پیچانم به خاطراتت! با اینکه نیستی ولی هنوزم یادت یک تابستان گرماست