بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک مذهبی / اس ام اس گوناگون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نیازت دارن بالا میبرنت....اما....وقتی نیازشون برطرف شد،بالا میارنت............به همین راحتی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مثل بادکنکی به دست کودکی هرجا می روی با یک نخ به تو وصلم نخ را قطع کنی ، می روم پیش خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مثل بادکنکی به دست کودکی هرجا می روی با یک نخ به تو وصلم نخ را قطع کنی ، می روم پیش خدا…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قـبول كن بـانو چـشمهايت شور است! هـرچـه بـيشتر مـي بـيـنمت تـشنـه تـر مـي شـوم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببخش اگر خودم را به مریضی می زنم نمی دانی چه لذتی دارد وقتی با چشم هایی نگران تمام تنم را چک میکنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیکه بین من و تو نه نفرتی هست نه عشقی . قرارمون باشه یه روزی یه جای اتفاقی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی احساس بودی . . . بهتر که تمام شد ! بودنت مثل فیلتر سیگاری بود که باید انداخت دور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی احساس بودی . . . بهتر که تمام شد ! بودنت مثل فیلتر سیگاری بود که باید انداخت دور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نحوه تدریس دبیرا: علی آمد. علی: نهاد آمد: گزاره نحوه سوال درامتحان: نهاد و گزاره جمله زیر را مشخص کنید. به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دلم بیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینم برچینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واااااااااای بچه ها مردم از خنده . . . . . . . . . . . . . شما هم بخندین بمیرین با هم باشیم تو شادیاتون جبران کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از بزرگترین افتخاراتم توی دوران دبیرستان این بود که :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  هر دبیری به محض ورودش به کلاس؛ به من اشاره میکرد و میگفت :  تو گمشو برو بیرون!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی احساس بودی . . . بهتر که تمام شد ! بودنت مثل فیلتر سیگاری بود که باید انداخت دور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگ را به جرم سختی ترک کردند و مرا به جرم نرمی . . . . . . اخر هم نفهمیدم چگونه باید در این کره ی خاکی زیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر سفره افطار نشسته بودیم داشتیم والیبال ایران لهستان نگاه میکردیم یهو مادر بزرگم که از صدای تشویق ورزشگاه سردرد گرفته بود رو به تلویزیون گفت بسه دیگه خیس عرق شدین برین غذاتونو بخورین افطاره!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها برای یکدیگر نقش سیگار را بازی میکنند! همدیگر را میکشند ، لذت میبرند ، دود میکنند ، تمامت میکنند ، خاموشت میکنند و بعد از اندک زمانی سیگاری دیگر…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم خدا , آمد ندا  گفتا بگو , ای بنده ام  گفتم خدا , شرمنده ام  بس که گنه , من کرده ام  گشته سیاه , پرونده ام  آمد ندا , ای بنده ام  بخشنده ام , بخشنده ام

گروه پیامک مذهبی / اس ام اس گوناگون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نیازت دارن بالا میبرنت....اما....وقتی نیازشون برطرف شد،بالا میارنت............به همین راحتی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مثل بادکنکی به دست کودکی هرجا می روی با یک نخ به تو وصلم نخ را قطع کنی ، می روم پیش خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مثل بادکنکی به دست کودکی هرجا می روی با یک نخ به تو وصلم نخ را قطع کنی ، می روم پیش خدا…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قـبول كن بـانو چـشمهايت شور است! هـرچـه بـيشتر مـي بـيـنمت تـشنـه تـر مـي شـوم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببخش اگر خودم را به مریضی می زنم نمی دانی چه لذتی دارد وقتی با چشم هایی نگران تمام تنم را چک میکنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیکه بین من و تو نه نفرتی هست نه عشقی . قرارمون باشه یه روزی یه جای اتفاقی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی احساس بودی . . . بهتر که تمام شد ! بودنت مثل فیلتر سیگاری بود که باید انداخت دور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی احساس بودی . . . بهتر که تمام شد ! بودنت مثل فیلتر سیگاری بود که باید انداخت دور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نحوه تدریس دبیرا: علی آمد. علی: نهاد آمد: گزاره نحوه سوال درامتحان: نهاد و گزاره جمله زیر را مشخص کنید. به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دلم بیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینم برچینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واااااااااای بچه ها مردم از خنده . . . . . . . . . . . . . شما هم بخندین بمیرین با هم باشیم تو شادیاتون جبران کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از بزرگترین افتخاراتم توی دوران دبیرستان این بود که :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  هر دبیری به محض ورودش به کلاس؛ به من اشاره میکرد و میگفت :  تو گمشو برو بیرون!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی احساس بودی . . . بهتر که تمام شد ! بودنت مثل فیلتر سیگاری بود که باید انداخت دور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگ را به جرم سختی ترک کردند و مرا به جرم نرمی . . . . . . اخر هم نفهمیدم چگونه باید در این کره ی خاکی زیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر سفره افطار نشسته بودیم داشتیم والیبال ایران لهستان نگاه میکردیم یهو مادر بزرگم که از صدای تشویق ورزشگاه سردرد گرفته بود رو به تلویزیون گفت بسه دیگه خیس عرق شدین برین غذاتونو بخورین افطاره!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها برای یکدیگر نقش سیگار را بازی میکنند! همدیگر را میکشند ، لذت میبرند ، دود میکنند ، تمامت میکنند ، خاموشت میکنند و بعد از اندک زمانی سیگاری دیگر…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم خدا , آمد ندا  گفتا بگو , ای بنده ام  گفتم خدا , شرمنده ام  بس که گنه , من کرده ام  گشته سیاه , پرونده ام  آمد ندا , ای بنده ام  بخشنده ام , بخشنده ام