بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک مذهبی / اس ام اس گوناگون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اینجا تا عرض جغرافیایی تو هر چقدر میخواهد طول بکشد،حساب مساحت انتظار،با من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتند عینک سیاهت رابردار دنیا پر از زیباییست! عینک را برداشتم… وحشت کردم از هیاهوی رنگ ها؛ عینکم رابدهید می خواهم به دنیای یکرنگم پناه ببرم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلتنگی ها زیر نقاب سکوت پنهان میشوند… باز هم بی صدا دلتنگتم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی بهت گفتم : دلتنگ تو هستم ، به شانه ام زدی تا دلتنگیم را تکانده باشی ! به چه دلخوش کرده ای ؟ تکاندن برف از شانه آدم برفی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رویای باشکوه رسیدن به ساحلت آغاز خودکشی هزاران نهنگ بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگاری در گوشه ای از دفترم نوشته بودم تنهایی را دوست دارم جون بی وفا نیست اما حالا مینویسم از تنهایی بیزارم جون تنهایی یادآور لحظات بی تو بودنم است عزیز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه چــیزیــو یـاد گرفتــــم تــو ظـاهر بخــند تـا کســی نـدونـه تـو دلتــــ غوغـــاس تـا کـار بـه دلتـــ نداشـتـه باشن سـوال نکـنن ازش کـه زخـماتــ از نــو وا بشن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناه کبیره ست برای خوشبختی تو که می شد سهم خودم باشی دعا کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتند عینک سیاهت رابردار دنیا پر از زیباییست! عینک را برداشتم… وحشت کردم از هیاهوی رنگ ها؛ عینکم رابدهید می خواهم به دنیای یکرنگم پناه ببرم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلتنگی ها زیر نقاب سکوت پنهان میشوند… باز هم بی صدا دلتنگتم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف پاک کن “خاطــــرات” بیهوده جان می کند … “یاد تو” این سوی شیشه است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : یه دفه امتحانی آدم باش شاید خودتم خوشت اومد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا سکوت میکنی چون واقعا حرفی واسه گفتن نداری گاه سکوت به اعتراضه ، گاهی هم انتظار … اما بیشتر وقتا سکوت واسه اینه که هیچ کلمه ای نمی تونه غمی رو که تو وجودت داری رو توصیف کنه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقت است هیچ عطری را نبوییده ام تا مبادا بوی عطرت را از خاطرم ببرد راستی چه بویی داشت؟ گرم گرم مثل صدایت؟ یا سرد سرد مثل نگاهت؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه برف باریده ، نه عمر گذشته و نه من در آسیاب سفید کرده ام موهایم را فقط روزی که رفتی دنیا تمام شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنه میلیون لارجا گول ورمک ایستیردیم آمما گولر سولار.سنه عمریمی ورمک ایستیردیم آمما بیر گون اولجاغام . سنه ساده جه سئوگی می وئریرم کی تا ابدی سنن واردئی

گروه پیامک مذهبی / اس ام اس گوناگون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اینجا تا عرض جغرافیایی تو هر چقدر میخواهد طول بکشد،حساب مساحت انتظار،با من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتند عینک سیاهت رابردار دنیا پر از زیباییست! عینک را برداشتم… وحشت کردم از هیاهوی رنگ ها؛ عینکم رابدهید می خواهم به دنیای یکرنگم پناه ببرم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلتنگی ها زیر نقاب سکوت پنهان میشوند… باز هم بی صدا دلتنگتم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی بهت گفتم : دلتنگ تو هستم ، به شانه ام زدی تا دلتنگیم را تکانده باشی ! به چه دلخوش کرده ای ؟ تکاندن برف از شانه آدم برفی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رویای باشکوه رسیدن به ساحلت آغاز خودکشی هزاران نهنگ بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگاری در گوشه ای از دفترم نوشته بودم تنهایی را دوست دارم جون بی وفا نیست اما حالا مینویسم از تنهایی بیزارم جون تنهایی یادآور لحظات بی تو بودنم است عزیز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه چــیزیــو یـاد گرفتــــم تــو ظـاهر بخــند تـا کســی نـدونـه تـو دلتــــ غوغـــاس تـا کـار بـه دلتـــ نداشـتـه باشن سـوال نکـنن ازش کـه زخـماتــ از نــو وا بشن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناه کبیره ست برای خوشبختی تو که می شد سهم خودم باشی دعا کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتند عینک سیاهت رابردار دنیا پر از زیباییست! عینک را برداشتم… وحشت کردم از هیاهوی رنگ ها؛ عینکم رابدهید می خواهم به دنیای یکرنگم پناه ببرم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلتنگی ها زیر نقاب سکوت پنهان میشوند… باز هم بی صدا دلتنگتم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف پاک کن “خاطــــرات” بیهوده جان می کند … “یاد تو” این سوی شیشه است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : یه دفه امتحانی آدم باش شاید خودتم خوشت اومد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا سکوت میکنی چون واقعا حرفی واسه گفتن نداری گاه سکوت به اعتراضه ، گاهی هم انتظار … اما بیشتر وقتا سکوت واسه اینه که هیچ کلمه ای نمی تونه غمی رو که تو وجودت داری رو توصیف کنه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقت است هیچ عطری را نبوییده ام تا مبادا بوی عطرت را از خاطرم ببرد راستی چه بویی داشت؟ گرم گرم مثل صدایت؟ یا سرد سرد مثل نگاهت؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه برف باریده ، نه عمر گذشته و نه من در آسیاب سفید کرده ام موهایم را فقط روزی که رفتی دنیا تمام شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنه میلیون لارجا گول ورمک ایستیردیم آمما گولر سولار.سنه عمریمی ورمک ایستیردیم آمما بیر گون اولجاغام . سنه ساده جه سئوگی می وئریرم کی تا ابدی سنن واردئی