بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک مذهبی / اس ام اس گوناگون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است نازنین بغض داشته باشی! و بغضت را هیچ آهنگی نشکند جز صدای عزیزی کسی که دیگر نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی باور می خواهد آن هم از جنس امید که اگر سختی راه به تو یک سیلی زد یک امید قلبی به تو گوید که خدا هست هنوز . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت پشت گوشی سنگینترین سکوتهاست نه از دستها کاری ساخته است نه از چشمها…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمان میکردم راه مرگ از زندگی جداست اما نه..هردو دستشان توی یک کاسه هست..همین زندگی بود که مرا کشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگوینــد: بــاران کــه میزنــد , بــوی ” خــاک “بلنــد می شــود… امــا ,اینجــا بــاران کــه میزنــد ; بــوی ” خاطــره ” بلنــد میشــود …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این قدر نگو اگر گذشت کنم کوچک می شوم، اگر با گذشت کسی کوچک می شد، خدا این قدر بزرگ نبود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درعمق آرزوی من است که در وجودت خانه ای داشته باشم حتی به مساحت یه یاد…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه حقیقت هست که میگه: یه دیونه یه کتابی مینویسه که صدتا عاقل نمیتونن پاسش کنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تاوان اینکه شکستند دلم را میشکنم دلها را گناهش پای کسی که دلم راشکست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمان میکردم راه مرگ از زندگی جداست اما نه..هردو دستشان توی یک کاسه هست..همین زندگی بود که مرا کشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه روز ، نه شب تنها شمارش نفس های تو  عمر من است نازنین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بهترین کاری که میشه کرد نه فکره، نه خیال، نه تعجب، نه ناله و نه زاری، فقط باید یه نفس عمیق کشید و ایمان داشت که بالاخره همه چیز اون جوری که باید، دُرُست میشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکرار یک اشتباه برای بار دوم دیگر اشتباه نیست، انتخاب است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است این شب ها یقین دارم که میدانی صدای هق هق من را از احساسم تو میخوانی….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردها فراموش میشوند اما همدردها هرگز…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمهایت را باز کن و تمام زیباییهای اطرافت را به درونت هدایت کن. حتی در بدترین لحظات،هنوز خیلی چیزها هست که بخاطرشان سپاسگذار باشیم.

گروه پیامک مذهبی / اس ام اس گوناگون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است نازنین بغض داشته باشی! و بغضت را هیچ آهنگی نشکند جز صدای عزیزی کسی که دیگر نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی باور می خواهد آن هم از جنس امید که اگر سختی راه به تو یک سیلی زد یک امید قلبی به تو گوید که خدا هست هنوز . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت پشت گوشی سنگینترین سکوتهاست نه از دستها کاری ساخته است نه از چشمها…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمان میکردم راه مرگ از زندگی جداست اما نه..هردو دستشان توی یک کاسه هست..همین زندگی بود که مرا کشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگوینــد: بــاران کــه میزنــد , بــوی ” خــاک “بلنــد می شــود… امــا ,اینجــا بــاران کــه میزنــد ; بــوی ” خاطــره ” بلنــد میشــود …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این قدر نگو اگر گذشت کنم کوچک می شوم، اگر با گذشت کسی کوچک می شد، خدا این قدر بزرگ نبود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درعمق آرزوی من است که در وجودت خانه ای داشته باشم حتی به مساحت یه یاد…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه حقیقت هست که میگه: یه دیونه یه کتابی مینویسه که صدتا عاقل نمیتونن پاسش کنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تاوان اینکه شکستند دلم را میشکنم دلها را گناهش پای کسی که دلم راشکست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمان میکردم راه مرگ از زندگی جداست اما نه..هردو دستشان توی یک کاسه هست..همین زندگی بود که مرا کشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه روز ، نه شب تنها شمارش نفس های تو  عمر من است نازنین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بهترین کاری که میشه کرد نه فکره، نه خیال، نه تعجب، نه ناله و نه زاری، فقط باید یه نفس عمیق کشید و ایمان داشت که بالاخره همه چیز اون جوری که باید، دُرُست میشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکرار یک اشتباه برای بار دوم دیگر اشتباه نیست، انتخاب است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است این شب ها یقین دارم که میدانی صدای هق هق من را از احساسم تو میخوانی….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردها فراموش میشوند اما همدردها هرگز…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمهایت را باز کن و تمام زیباییهای اطرافت را به درونت هدایت کن. حتی در بدترین لحظات،هنوز خیلی چیزها هست که بخاطرشان سپاسگذار باشیم.