بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک مذهبی / اس ام اس گوناگون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده مهمترین اسلحه جنگ با زندگی است امیدوارم همیشه مسلح باشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این استادایی روکه میگن من ننداختمت خودت افتادی رو باید بگیری بکشیشون بعدبگی من نکشتمت خودت مردی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همینکه قاصدکی را فوت کنی تا عطر نفسهایت را باخود بیاورد برای دلم کافیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانون پایستگی دانشجو: دانشجو نه استخدام میشود نا فارغ التحصیل بلکه از دانشگاهی به دانشگاه دیگر انتقال میابد!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از “خوب” به “بد” رفتن، به فاصله لذت پریدن از یک “نهر باریک” است؛ اما برای برگشتن باید از “اقیانوس” گذشت…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در زندگی فهمیده ام دلسوزترین شخص به انسان خود انسان است …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر تخته سیاه زندگی چه خوب احتمالات و فرضیات را به من آموختی…. گفتی احتمال اینکه عاشقت بمانم کم است.پس فرض کن رابطه ای در کار نبوده…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر تخته سیاه زندگی چه خوب احتمالات و فرضیات را به من آموختی…. گفتی احتمال اینکه عاشقت بمانم کم است.پس فرض کن رابطه ای در کار نبوده…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالت تحقق می یابد با کمی تنهایی و پاکتی سیگار نازنینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اغوش گرمم باش…..بگذار فراموش کنم لحظه هایی را که در سرمای نبودنت لرزیدم……

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر شب هنگام کسی را در حال گناه دیدی، فردا به آن چشم نگاهش مکن. شاید سحرگاه توبه کرده باشد و تو ندانی. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا ! تو خود گفتی که در قلب شکسته خانه داری شکسته قلب من جانا به عهد خود وفا کن ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا ! تو خود گفتی که در قلب شکسته خانه داری شکسته قلب من جانا به عهد خود وفا کن ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به احساساتمون بیشتر توجه کنیم زیرا ممکنه یک قطره اشک برای دیدن کسی به معنی شادی باشه و یک خنده با دوری از کسی نشانه ای از غم در قلبمون باشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند یک دقیقه طول میکشد تا شخص خاصی را بیابی، یک ساعت طول میکشد تا او را ستایش کنی، یک روز طول میکشد تا دوستش بداری، اما یک عمر طول میکشد تا بتوانی فراموشش کنی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر تلخ بود کودکیم‎ ‎ که سیگار را قاتل پدرم میدانستم و چقدر سخت است امروز که قاتل پدرم را روزی هزار بار می بوسم لعنت به دنیا

گروه پیامک مذهبی / اس ام اس گوناگون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده مهمترین اسلحه جنگ با زندگی است امیدوارم همیشه مسلح باشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این استادایی روکه میگن من ننداختمت خودت افتادی رو باید بگیری بکشیشون بعدبگی من نکشتمت خودت مردی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همینکه قاصدکی را فوت کنی تا عطر نفسهایت را باخود بیاورد برای دلم کافیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانون پایستگی دانشجو: دانشجو نه استخدام میشود نا فارغ التحصیل بلکه از دانشگاهی به دانشگاه دیگر انتقال میابد!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از “خوب” به “بد” رفتن، به فاصله لذت پریدن از یک “نهر باریک” است؛ اما برای برگشتن باید از “اقیانوس” گذشت…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در زندگی فهمیده ام دلسوزترین شخص به انسان خود انسان است …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر تخته سیاه زندگی چه خوب احتمالات و فرضیات را به من آموختی…. گفتی احتمال اینکه عاشقت بمانم کم است.پس فرض کن رابطه ای در کار نبوده…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر تخته سیاه زندگی چه خوب احتمالات و فرضیات را به من آموختی…. گفتی احتمال اینکه عاشقت بمانم کم است.پس فرض کن رابطه ای در کار نبوده…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالت تحقق می یابد با کمی تنهایی و پاکتی سیگار نازنینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اغوش گرمم باش…..بگذار فراموش کنم لحظه هایی را که در سرمای نبودنت لرزیدم……

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر شب هنگام کسی را در حال گناه دیدی، فردا به آن چشم نگاهش مکن. شاید سحرگاه توبه کرده باشد و تو ندانی. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا ! تو خود گفتی که در قلب شکسته خانه داری شکسته قلب من جانا به عهد خود وفا کن ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا ! تو خود گفتی که در قلب شکسته خانه داری شکسته قلب من جانا به عهد خود وفا کن ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به احساساتمون بیشتر توجه کنیم زیرا ممکنه یک قطره اشک برای دیدن کسی به معنی شادی باشه و یک خنده با دوری از کسی نشانه ای از غم در قلبمون باشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند یک دقیقه طول میکشد تا شخص خاصی را بیابی، یک ساعت طول میکشد تا او را ستایش کنی، یک روز طول میکشد تا دوستش بداری، اما یک عمر طول میکشد تا بتوانی فراموشش کنی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر تلخ بود کودکیم‎ ‎ که سیگار را قاتل پدرم میدانستم و چقدر سخت است امروز که قاتل پدرم را روزی هزار بار می بوسم لعنت به دنیا