بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک مذهبی / اس ام اس گوناگون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دست بوس توام که خاکریز را لمس کرده‌ای، خون را دیدی، مرگ را به سخره گرفتی و هم‌چنان در انتظار شهد شهادت می‌سوزی «تقدیم به تمامی جانبازان سرزمینم»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شلوارتم رفیق اونم از نوع بی کش که مجبورشی منو دودستی بچسبی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز فصل تمام عاشقی هاست کاش پاییزم باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با توام کهنه رفیق یاد ایام قشنگی که گذشت، کنج قلبم گرم است در همه حال به یادت هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم های تو نازنین فرایند اکسیژن را به همراه دارد من از نگاه به چشمان تو نفس می گیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برادرانه بیا قسمتى کنیم رقیب: جهان و هرچه در او هست از تو یار از من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت می کنم عزیز دقیقه ای ساعتی حتی روزھا می ایستم این ساعت ھمین لحظه ھمین جا به احترام مرگ تمام احساسم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه خانم دکتر جدید توی محلمون مطب زده لامصب اصن آدم زورش میاد که تنش سالم باشه با بچه ها شب تو سرما تو کوچه میمونیم سگ لرز میشیم بلکه سرما بخوریم بریم ببینیمش با تشکر از سازمان نظام پزشکی عزیز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه باورم نمیشه که تومنوازیاد ببری/تولدم شد بی وفااز تونیومدخبری/چشمای من خشک شدبه درحالاکی بی وفاتره/بالوپرش دادم ولی دیگه واسم نمیپره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی اجبار است مرگ اخطار است دوستی فقط یکبار است اما جدایی بسیار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شر با شر خاموش نمی شود چنان که آتش با آتش، بلکه شر را خیر فرو می نشاند و آتش را آب . لقمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با همسر خود مثل یک کتاب رفتار کنید و فصل های خسته کننده او را اصلاً نخوانید . سونی اسمارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی خیال است همان کسی که تمام خیال من است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام گل قشنگم ، آسمون یه رنگم / کاش بدونی عزیزم ، چقدر برات دلتنگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این دنیا که حتی ابر ، نمی گرید به حال ما ، همه از من گریزانند ، تو هم بگذر از این تنها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشتم چیز دیگرراروایت میکند بی تعارف این دلم خیلی هوایت میکند .قلب من باهرصدا باهر تپش باهر سکوت یک نفس دارد دعایت می کند ..

گروه پیامک مذهبی / اس ام اس گوناگون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دست بوس توام که خاکریز را لمس کرده‌ای، خون را دیدی، مرگ را به سخره گرفتی و هم‌چنان در انتظار شهد شهادت می‌سوزی «تقدیم به تمامی جانبازان سرزمینم»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شلوارتم رفیق اونم از نوع بی کش که مجبورشی منو دودستی بچسبی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز فصل تمام عاشقی هاست کاش پاییزم باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با توام کهنه رفیق یاد ایام قشنگی که گذشت، کنج قلبم گرم است در همه حال به یادت هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم های تو نازنین فرایند اکسیژن را به همراه دارد من از نگاه به چشمان تو نفس می گیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برادرانه بیا قسمتى کنیم رقیب: جهان و هرچه در او هست از تو یار از من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت می کنم عزیز دقیقه ای ساعتی حتی روزھا می ایستم این ساعت ھمین لحظه ھمین جا به احترام مرگ تمام احساسم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه خانم دکتر جدید توی محلمون مطب زده لامصب اصن آدم زورش میاد که تنش سالم باشه با بچه ها شب تو سرما تو کوچه میمونیم سگ لرز میشیم بلکه سرما بخوریم بریم ببینیمش با تشکر از سازمان نظام پزشکی عزیز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه باورم نمیشه که تومنوازیاد ببری/تولدم شد بی وفااز تونیومدخبری/چشمای من خشک شدبه درحالاکی بی وفاتره/بالوپرش دادم ولی دیگه واسم نمیپره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی اجبار است مرگ اخطار است دوستی فقط یکبار است اما جدایی بسیار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شر با شر خاموش نمی شود چنان که آتش با آتش، بلکه شر را خیر فرو می نشاند و آتش را آب . لقمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با همسر خود مثل یک کتاب رفتار کنید و فصل های خسته کننده او را اصلاً نخوانید . سونی اسمارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی خیال است همان کسی که تمام خیال من است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام گل قشنگم ، آسمون یه رنگم / کاش بدونی عزیزم ، چقدر برات دلتنگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این دنیا که حتی ابر ، نمی گرید به حال ما ، همه از من گریزانند ، تو هم بگذر از این تنها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشتم چیز دیگرراروایت میکند بی تعارف این دلم خیلی هوایت میکند .قلب من باهرصدا باهر تپش باهر سکوت یک نفس دارد دعایت می کند ..