بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک مذهبی / اس ام اس گوناگون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خروسه سرکلاس یواشکی به مرغه میگه :یه نوک میدی؟! مرغه میگه :بروگم شوکثافت خروسه میگه :باشه نده با خودکار مینویسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلسکوپ چیست؟؟ همونیه ک وقتی ما تو فوتبال آقایی میکردیم… استقلال تو دسته سه داشت مارو باهاش نگاه میکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو ای خوب من، هم بغض دریا شو، خداحافظ برو با بی کسی هایت هم آوا شو، خداحافظ تو را با من نمی خواهم که ما معنا کنم دیگر برو با یک من دیگر بمان ما شو، خداحافظ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارش سراب ، آواز ناودانها را برنمی انگیزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی خداحافظ رفت خوب میدانست بی او حتی با خداهم کنار نمی آیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتیاق اولین دانه برف، به تحمل آخرین برگ پاییز  به گرمای تن خورشید و به زیبایی آسمان شب قسم می خورم که سرکاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز فصل رسیدن انارهای سرخ است و انار چه دل خونی دارد از رسیدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دود سیگار کفاف نمیدهد دوسیبی بارکن رفیق خاطره ها سنگینند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبیه زندگی من اینه که: . . . . . . همیشه میدونم هر غصه ای رو کجای دلم بذارم مدیریت غصه ها تخصص ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی خواهد رسید که حیوان ها برای توهین به یکدیگر میگویند انسان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه برای تو از م مالکیت استفاده نمیکنم خداحافظ عشقش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا که رفتنی شدی، طبق گفته ات باشد, قبول لااقل این نکته را بدان اهن قراضه ای که چنان گرم گرم گرم در سینه میتپد دلم بود نامهربان خداحافظ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در کار ما (اگر) نباشد به طور یقین پیروز خواهیم شد و همین اگرهاست که ما را بر سرجایمان میخکوب میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در کار ما (اگر) نباشد به طور یقین پیروز خواهیم شد و همین اگرهاست که ما را بر سرجایمان میخکوب میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات یک لبخند ساده آسانتر از مواد منفجره قلبی را ویران می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف هایت سنگین است رفیق  ماخودخمیده ی روزگاریم  طاقت زخم زبان نداریم

گروه پیامک مذهبی / اس ام اس گوناگون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خروسه سرکلاس یواشکی به مرغه میگه :یه نوک میدی؟! مرغه میگه :بروگم شوکثافت خروسه میگه :باشه نده با خودکار مینویسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلسکوپ چیست؟؟ همونیه ک وقتی ما تو فوتبال آقایی میکردیم… استقلال تو دسته سه داشت مارو باهاش نگاه میکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو ای خوب من، هم بغض دریا شو، خداحافظ برو با بی کسی هایت هم آوا شو، خداحافظ تو را با من نمی خواهم که ما معنا کنم دیگر برو با یک من دیگر بمان ما شو، خداحافظ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارش سراب ، آواز ناودانها را برنمی انگیزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی خداحافظ رفت خوب میدانست بی او حتی با خداهم کنار نمی آیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتیاق اولین دانه برف، به تحمل آخرین برگ پاییز  به گرمای تن خورشید و به زیبایی آسمان شب قسم می خورم که سرکاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز فصل رسیدن انارهای سرخ است و انار چه دل خونی دارد از رسیدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دود سیگار کفاف نمیدهد دوسیبی بارکن رفیق خاطره ها سنگینند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبیه زندگی من اینه که: . . . . . . همیشه میدونم هر غصه ای رو کجای دلم بذارم مدیریت غصه ها تخصص ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی خواهد رسید که حیوان ها برای توهین به یکدیگر میگویند انسان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه برای تو از م مالکیت استفاده نمیکنم خداحافظ عشقش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا که رفتنی شدی، طبق گفته ات باشد, قبول لااقل این نکته را بدان اهن قراضه ای که چنان گرم گرم گرم در سینه میتپد دلم بود نامهربان خداحافظ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در کار ما (اگر) نباشد به طور یقین پیروز خواهیم شد و همین اگرهاست که ما را بر سرجایمان میخکوب میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در کار ما (اگر) نباشد به طور یقین پیروز خواهیم شد و همین اگرهاست که ما را بر سرجایمان میخکوب میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات یک لبخند ساده آسانتر از مواد منفجره قلبی را ویران می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف هایت سنگین است رفیق  ماخودخمیده ی روزگاریم  طاقت زخم زبان نداریم