بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس یه وقت زشت نباشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جناب مدیر سایپا، میگم یه وقت زشت نباشه ما برای حفظ جونمون ایربگتونو خاموش میکنیم. جونه دیگه، بادمجون نیس که لایک=منم باشم همینکارو میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میــگما ی وقت زشت نباشه من هنو نفهمیدم مدیر 4 جوک خانوم ه یا مرده...! اگه زشته بخشین منو...! بعدشــــــــم از همین تریبیون(تریبون,تروبون)اعلام میکنم ک مدیر4جوک ی جوک بفرستن ببینیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقت زشت نباشه من 5 ساله با این سایت خاطره دارم ولی الان ثبت نام کردم ها؟بگین اگه زشت بود خدمو بکشمو من ابرو دارم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم یه وقت زشت نباشه برای این فیل فور جوک یه همسر پیدا کنیم شاید این طوری جوک هام بیشتر تایید بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم یه وقت زشت نباشه من یه دختررو دوس دارم که اونم یه پسررو دوس داره که از قضا اون پسره ام یه دختر دیگه رو دوس داره که از بد روزگار اون دختره ام منو دوس داره هان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقت زشت نباشه وقتی با نومزدمون حرف میزنیم مثه اینا نیستیم که نیاز به گفتار درمان دارن که فرق بین «ش» و «ج» ، «س» و «ز» و ... رو براشون جا بندازه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقت زشت نباشه من یه ساله میام 4 جوک تازه فهمیدم منم میتونم پست بذارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقامیگم یه وقت زشت نباشه من با۶۵۷سال سن هنوزفرق سمسوری وگرمک وطالبی رونمیدونم؟فکرنکنم زشت باشه؟یعنی هست؟
 لایک:خجالت بکش فسیل!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقت زشت نباشه ما واسه 4jok متن میفرستیم اما تایید نمیکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویم یه وقت زشت نباشه  . . . . . من با اینکه پسرم و هیفده سالمه(دهه هفتادی)هنوز دست به ابروهام نزدم موهامو رنگ نمیکنم لباسای عجق وجق نمیپوشم؟ ها؟ اگه زشته بگین:[

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگم يه وخت زشت نباشه من به عنوان يک پسر ظرفارونمي شورم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم یه وقت زشت نباشه من تا ده سالگی نمیدونستم آفتابه به جز دکور نقش دیگه ای هم داره؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم یه وقت زشت نباشه.... . ، . همسر آیندمو میگم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم یه وقت زشت نباشه شکست عشقی نخوردیم از هرچی پسره رو زمین متنفر نیستیم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگما یوقت زشت نباشه فاصله خورشید از همه 150 میلیون کیلومتره . . . . . . . اونوقت به ما که رسیده اومده نشسته تو بغلمون والا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقت زشت نباشه من تا همین دیروز مغنی جی اف و بی اف رو نمیدونستم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس یه وقت زشت نباشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جناب مدیر سایپا، میگم یه وقت زشت نباشه ما برای حفظ جونمون ایربگتونو خاموش میکنیم. جونه دیگه، بادمجون نیس که لایک=منم باشم همینکارو میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میــگما ی وقت زشت نباشه من هنو نفهمیدم مدیر 4 جوک خانوم ه یا مرده...! اگه زشته بخشین منو...! بعدشــــــــم از همین تریبیون(تریبون,تروبون)اعلام میکنم ک مدیر4جوک ی جوک بفرستن ببینیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقت زشت نباشه من 5 ساله با این سایت خاطره دارم ولی الان ثبت نام کردم ها؟بگین اگه زشت بود خدمو بکشمو من ابرو دارم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم یه وقت زشت نباشه برای این فیل فور جوک یه همسر پیدا کنیم شاید این طوری جوک هام بیشتر تایید بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم یه وقت زشت نباشه من یه دختررو دوس دارم که اونم یه پسررو دوس داره که از قضا اون پسره ام یه دختر دیگه رو دوس داره که از بد روزگار اون دختره ام منو دوس داره هان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقت زشت نباشه وقتی با نومزدمون حرف میزنیم مثه اینا نیستیم که نیاز به گفتار درمان دارن که فرق بین «ش» و «ج» ، «س» و «ز» و ... رو براشون جا بندازه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقت زشت نباشه من یه ساله میام 4 جوک تازه فهمیدم منم میتونم پست بذارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقامیگم یه وقت زشت نباشه من با۶۵۷سال سن هنوزفرق سمسوری وگرمک وطالبی رونمیدونم؟فکرنکنم زشت باشه؟یعنی هست؟
 لایک:خجالت بکش فسیل!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقت زشت نباشه ما واسه 4jok متن میفرستیم اما تایید نمیکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویم یه وقت زشت نباشه  . . . . . من با اینکه پسرم و هیفده سالمه(دهه هفتادی)هنوز دست به ابروهام نزدم موهامو رنگ نمیکنم لباسای عجق وجق نمیپوشم؟ ها؟ اگه زشته بگین:[

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگم يه وخت زشت نباشه من به عنوان يک پسر ظرفارونمي شورم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم یه وقت زشت نباشه من تا ده سالگی نمیدونستم آفتابه به جز دکور نقش دیگه ای هم داره؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم یه وقت زشت نباشه.... . ، . همسر آیندمو میگم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم یه وقت زشت نباشه شکست عشقی نخوردیم از هرچی پسره رو زمین متنفر نیستیم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگما یوقت زشت نباشه فاصله خورشید از همه 150 میلیون کیلومتره . . . . . . . اونوقت به ما که رسیده اومده نشسته تو بغلمون والا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقت زشت نباشه من تا همین دیروز مغنی جی اف و بی اف رو نمیدونستم