بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس یه وقت زشت نباشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه وقت زشت نباشه اين موقعه شب (4صوب) تك وتهنا تو خونه ازجن نميترسم ‏. ‏. ‏. از آدما ميترس!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی وقت زشت نباشه چین پراید کپی نمیکنه؟ ینی فناوریشو ندارن؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم یه وقت زشت نباشه من بعد از یه ماه گوشیمو روشن کردم فقط از ایرانسل پیام دریافت کردم ،،،، بدون شوخی زشت نیست ? نه ?

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقت زشت نباشه من 20 سالمه و مامانم هنوز از دستم سیب زمینی های سرخ شده رو تو کابینت قایم میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه وقت زشت نباشه به جاي استفاده از كلمه ي جاافتاده و اشتباه وزن از كلمه ي درست جرم استفاده كنم. مي ترسم مسخرم كنن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم یه زقت زشت نباشه  ماهی قرمز عیدمون هنوز زندست؟؟؟ تاره هیچ غذایی هم بهش نمیدیم؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اقا میگم وقت زشت نباشه.. . . . . . . . . به مخاطب خواصم اسمس دادم خرابتم! جواب داد برو تعمیر گاه درستت کنن..! احساساتش کاملا در حلق این 5 سال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه وخط زشت نباشه ...عشقم "عمرم" نفسم "جونم تموم شد اما شاهزاده قصه ها با خر هم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقت زشت نباشه روز پدر با روز تولد من یکی شده و کل خونواده به فکر کادو روز پدرن نه تولد بنده‏‏‏?‏‏?‏‏?‏‏?هی...ا شانسو نگا فقط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنگ زدم 2020اینترنت بخرم...بعد آقا ازم میپرسه:خونه برا خودتونه؟؟؟منم گفتم بله واسه خودمونه...مامانم از اونطرف بال بال میزنه نگو مال خودمونه،ثبت میشه ،بعدش بهمون یارانه نمیدنا!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز روزه مرده و من و زنم با هم قهریم . به سلامتیه همه ی زنایی که هیچ وقت درک نکردن و مردایی که هیچ وقت به مراد دلشون نرسیدن و هیچ حرفی نزدن بزن لایک قشنگه رو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه وقت زشت نباشه... . . . . . پست هاى ما از صفحه ١١ به بعد چاپ مى شه؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم یه وقت زشت نباشه . . . . . که مامانبزرگم تو این سن واسش ایفون فور اس گرفتن بعد من که نوه ی مامانبزرگمم هنوز دارم با 1100 سر میکنم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقت زشت نباشه ما جمعه ها دعا ندبه میخونیم واسه آقامون...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم یه وخ زش نباشه 4جوک هنوزم که هنوزه بخش جوک زنان نداره!!! . مسئولین پاسخ بدن پسرا حمایت کنن همین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وخت زشت نباشه که...... ما هنوز به مامان و بابامون می گیم شما...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس یه وقت زشت نباشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه وقت زشت نباشه اين موقعه شب (4صوب) تك وتهنا تو خونه ازجن نميترسم ‏. ‏. ‏. از آدما ميترس!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی وقت زشت نباشه چین پراید کپی نمیکنه؟ ینی فناوریشو ندارن؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم یه وقت زشت نباشه من بعد از یه ماه گوشیمو روشن کردم فقط از ایرانسل پیام دریافت کردم ،،،، بدون شوخی زشت نیست ? نه ?

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقت زشت نباشه من 20 سالمه و مامانم هنوز از دستم سیب زمینی های سرخ شده رو تو کابینت قایم میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه وقت زشت نباشه به جاي استفاده از كلمه ي جاافتاده و اشتباه وزن از كلمه ي درست جرم استفاده كنم. مي ترسم مسخرم كنن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم یه زقت زشت نباشه  ماهی قرمز عیدمون هنوز زندست؟؟؟ تاره هیچ غذایی هم بهش نمیدیم؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اقا میگم وقت زشت نباشه.. . . . . . . . . به مخاطب خواصم اسمس دادم خرابتم! جواب داد برو تعمیر گاه درستت کنن..! احساساتش کاملا در حلق این 5 سال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه وخط زشت نباشه ...عشقم "عمرم" نفسم "جونم تموم شد اما شاهزاده قصه ها با خر هم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقت زشت نباشه روز پدر با روز تولد من یکی شده و کل خونواده به فکر کادو روز پدرن نه تولد بنده‏‏‏?‏‏?‏‏?‏‏?هی...ا شانسو نگا فقط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنگ زدم 2020اینترنت بخرم...بعد آقا ازم میپرسه:خونه برا خودتونه؟؟؟منم گفتم بله واسه خودمونه...مامانم از اونطرف بال بال میزنه نگو مال خودمونه،ثبت میشه ،بعدش بهمون یارانه نمیدنا!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز روزه مرده و من و زنم با هم قهریم . به سلامتیه همه ی زنایی که هیچ وقت درک نکردن و مردایی که هیچ وقت به مراد دلشون نرسیدن و هیچ حرفی نزدن بزن لایک قشنگه رو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه وقت زشت نباشه... . . . . . پست هاى ما از صفحه ١١ به بعد چاپ مى شه؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم یه وقت زشت نباشه . . . . . که مامانبزرگم تو این سن واسش ایفون فور اس گرفتن بعد من که نوه ی مامانبزرگمم هنوز دارم با 1100 سر میکنم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقت زشت نباشه ما جمعه ها دعا ندبه میخونیم واسه آقامون...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم یه وخ زش نباشه 4جوک هنوزم که هنوزه بخش جوک زنان نداره!!! . مسئولین پاسخ بدن پسرا حمایت کنن همین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وخت زشت نباشه که...... ما هنوز به مامان و بابامون می گیم شما...