بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس یه وقت زشت نباشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقت زشت نباشه بغضیا شغل اصلیشون خواستگاریه و شغل دومشون ازدواج ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم یه وقت زشت نباشه مخاطب خاصم منو به عروسیش دعوت کرده؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقت زشت نباشه من از اینترنت همسایمون دارم استفاده میکنم خودشم خبر نداره!!!!!!!!! تازشم بعضی وقتا قطع میشه میره رو اعصابم مردم اعصاب ندارن والا....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم یه وخ زشت نباشه داداشم استاده و خودم یه پا خانوم خونم هر سال پای کلاه قرمزی میشینیم و خرکیف میشیم الانم داریم واسه کلاه قرمزی لحظه شماری میکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم یه وخ زشت نباشه داداشم استاده و خودم یه پا خانوم خونم هر سال پای کلاه قرمزی میشینیم و خرکیف میشیم الانم داریم واسه کلاه قرمزی لحظه شماری میکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگما ی وقت زشت نباشه شب تحویل سال دختر خانمهای عزیز بدجوری سر دو راهی گیر کرده بودند؛ نمی دونستن شبکه 1 علی ضیا رو ببینن یا شبکه 3 علیخانیو!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم ی وقت زشت نباشه ک توهمجای دنیا ایرونی پیدا میشه و حضور فعال دارن مخصوصن تو ورزش و ورزشگاها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقت زشت نباشه من تا ذیروز فرق اپارتمان لا ویلا رو نمیدونستم...................... به جان خودم اگه دروغ بگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم یه وقت زشت نباشه . . . . . . . . . . . همسر آیندمو میگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقت زشت نباشه من با جوراب سوراخم به راحتی می تونم دمپایی لاانگشتی بپوشم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقت زشت نباشه همه موقع امتحانا میرن نتشون رو قطع میکنن من تازه بعد از چند ماه رفتم دوباره وصل کردم . به نظرتون امتحانارو چه جوری میدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم ی وقت زشت نباشه من از صب تا دم غروب ده بیس باری عاشق میشم چیه میگن پس عشق سخته سخته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم یوقت زشت نباشه تو گوگل زدم محمدموحدی اومد ! لینک اولش زد محمد موحدی فورجوک ! 0-0 ینی میخواستم سرمو بکوبم به دیوارا میفهمــــــــــــــی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگــــَــم یِوَقت زِشت نبَاشهِ ما میِثهِ خِیلیا تیریپ #مَغرور بودن# بَرندَاشتیم....... فَقَط یِکَم قُدیم... یِکَم تُخسیم.... یِکم لَجباز..... فَقَط هَمین.........!!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس یه وقت زشت نباشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقت زشت نباشه بغضیا شغل اصلیشون خواستگاریه و شغل دومشون ازدواج ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم یه وقت زشت نباشه مخاطب خاصم منو به عروسیش دعوت کرده؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقت زشت نباشه من از اینترنت همسایمون دارم استفاده میکنم خودشم خبر نداره!!!!!!!!! تازشم بعضی وقتا قطع میشه میره رو اعصابم مردم اعصاب ندارن والا....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم یه وخ زشت نباشه داداشم استاده و خودم یه پا خانوم خونم هر سال پای کلاه قرمزی میشینیم و خرکیف میشیم الانم داریم واسه کلاه قرمزی لحظه شماری میکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم یه وخ زشت نباشه داداشم استاده و خودم یه پا خانوم خونم هر سال پای کلاه قرمزی میشینیم و خرکیف میشیم الانم داریم واسه کلاه قرمزی لحظه شماری میکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگما ی وقت زشت نباشه شب تحویل سال دختر خانمهای عزیز بدجوری سر دو راهی گیر کرده بودند؛ نمی دونستن شبکه 1 علی ضیا رو ببینن یا شبکه 3 علیخانیو!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم ی وقت زشت نباشه ک توهمجای دنیا ایرونی پیدا میشه و حضور فعال دارن مخصوصن تو ورزش و ورزشگاها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقت زشت نباشه من تا ذیروز فرق اپارتمان لا ویلا رو نمیدونستم...................... به جان خودم اگه دروغ بگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم یه وقت زشت نباشه . . . . . . . . . . . همسر آیندمو میگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقت زشت نباشه من با جوراب سوراخم به راحتی می تونم دمپایی لاانگشتی بپوشم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقت زشت نباشه همه موقع امتحانا میرن نتشون رو قطع میکنن من تازه بعد از چند ماه رفتم دوباره وصل کردم . به نظرتون امتحانارو چه جوری میدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم ی وقت زشت نباشه من از صب تا دم غروب ده بیس باری عاشق میشم چیه میگن پس عشق سخته سخته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم یوقت زشت نباشه تو گوگل زدم محمدموحدی اومد ! لینک اولش زد محمد موحدی فورجوک ! 0-0 ینی میخواستم سرمو بکوبم به دیوارا میفهمــــــــــــــی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگــــَــم یِوَقت زِشت نبَاشهِ ما میِثهِ خِیلیا تیریپ #مَغرور بودن# بَرندَاشتیم....... فَقَط یِکَم قُدیم... یِکَم تُخسیم.... یِکم لَجباز..... فَقَط هَمین.........!!!!!