بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس یه وقت زشت نباشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقت زشت نباشه روز تولدم فقط سه تا بانک که توشون حساب دارم، پیامک زدن و تولدم رو تبریک گفتن!! یه همچین مهرماهی غریبی هستم من.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقت زشت نباشه ما ترم n فیزیکیم دوستم به معارف میگه هدیه های آسمانی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقت زشت نباشه حتی تودهات کوره ها هم ایرانسل انتن میده اونوخ توخونه ما که مثلا تهرانه باید خودمونو بکشیم یه دونه ازخط کوچولوها که نشانه انتنه ظاهر بشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگما یه وقتی زشت نباشه . بعضی از خواننده های گرامی انقراض دایناسورها رو به چشم دیدن . اونوقت آهنگ قدیمی یکی دیگه رو بازخونی میکنن:l

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم یوخت زشت نباشه پسر خالم شهراد دوسالشه ی فلش داره برای خودشه همشم اهنگای تصویریه انریکهO_o بعد من با نوزده سال سن ی فلش شریکی با بابام دارم هیچوخت ک دست خودم نیست توشم جرات ندارم  چیزی بریزم؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم یه وقت زشت نباشه دخترا برا جلب توجه ما اینقدر بلا سر خودشون میارن بعد ما براشون جوک میسازیم.؟؟؟؟؟؟؟ یه چیز گفتم هم پسرا لایک کنن هم دخترا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاغا یه وقت زشت نباشه دانشگاه ما تو رشته ی عمران ، امسال 33 نفر ورودی جدید پسر داشت ولی 7 تا دختر داشت؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقا یه وقت زشت نباشه دوست من میره ترم سوم دانشگاه هنوز به سیب زمینی میگه  دیب دمینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم یه وقت زشت نباشه  هنوز 20% آب پشت سدها مونده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم یه وقت زشت نباشه ما هرجا مدال میگیریم با درایت خودمون بوده اما هرجا می بازیم ناداوری میشه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم یه وقت زشت نباشه همیشه پستای من شباتاییدمیشه ولایکش کمه . . . . . باورنمیکنی به پستام یه سری بزن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگما یه وقت زشت نباشه ها با مدرک ارشد عمران دارم کارگری میکنم تازه میخامم برم خواستگاری موندم بگم مهندسم یا کارگرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگما یوخ زش نباشه  من با دودهه سال سن  هنوز نمیدونــــــــــــــــــــــــــم  اسم واکسنی که جاش رو بازوی سمت راستمه چیه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاغا یه وخ زشت نباشه مردم میرن بیرون میترسن گشت ارشاد بگیرتشون من میخوام برم بیرون استرس میگیرم که نکنه کمیته امداد بیاد بگیرتم؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقت زشت نباشه ما از مودم مغازه دزدکی استفاده نمیکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم یه وقت زشت نباشه من روز اول دانشگاه اشتباهی رفتم کنار یه دختره نشستم؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس یه وقت زشت نباشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقت زشت نباشه روز تولدم فقط سه تا بانک که توشون حساب دارم، پیامک زدن و تولدم رو تبریک گفتن!! یه همچین مهرماهی غریبی هستم من.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقت زشت نباشه ما ترم n فیزیکیم دوستم به معارف میگه هدیه های آسمانی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقت زشت نباشه حتی تودهات کوره ها هم ایرانسل انتن میده اونوخ توخونه ما که مثلا تهرانه باید خودمونو بکشیم یه دونه ازخط کوچولوها که نشانه انتنه ظاهر بشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگما یه وقتی زشت نباشه . بعضی از خواننده های گرامی انقراض دایناسورها رو به چشم دیدن . اونوقت آهنگ قدیمی یکی دیگه رو بازخونی میکنن:l

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم یوخت زشت نباشه پسر خالم شهراد دوسالشه ی فلش داره برای خودشه همشم اهنگای تصویریه انریکهO_o بعد من با نوزده سال سن ی فلش شریکی با بابام دارم هیچوخت ک دست خودم نیست توشم جرات ندارم  چیزی بریزم؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم یه وقت زشت نباشه دخترا برا جلب توجه ما اینقدر بلا سر خودشون میارن بعد ما براشون جوک میسازیم.؟؟؟؟؟؟؟ یه چیز گفتم هم پسرا لایک کنن هم دخترا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاغا یه وقت زشت نباشه دانشگاه ما تو رشته ی عمران ، امسال 33 نفر ورودی جدید پسر داشت ولی 7 تا دختر داشت؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقا یه وقت زشت نباشه دوست من میره ترم سوم دانشگاه هنوز به سیب زمینی میگه  دیب دمینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم یه وقت زشت نباشه  هنوز 20% آب پشت سدها مونده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم یه وقت زشت نباشه ما هرجا مدال میگیریم با درایت خودمون بوده اما هرجا می بازیم ناداوری میشه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم یه وقت زشت نباشه همیشه پستای من شباتاییدمیشه ولایکش کمه . . . . . باورنمیکنی به پستام یه سری بزن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگما یه وقت زشت نباشه ها با مدرک ارشد عمران دارم کارگری میکنم تازه میخامم برم خواستگاری موندم بگم مهندسم یا کارگرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگما یوخ زش نباشه  من با دودهه سال سن  هنوز نمیدونــــــــــــــــــــــــــم  اسم واکسنی که جاش رو بازوی سمت راستمه چیه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاغا یه وخ زشت نباشه مردم میرن بیرون میترسن گشت ارشاد بگیرتشون من میخوام برم بیرون استرس میگیرم که نکنه کمیته امداد بیاد بگیرتم؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقت زشت نباشه ما از مودم مغازه دزدکی استفاده نمیکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم یه وقت زشت نباشه من روز اول دانشگاه اشتباهی رفتم کنار یه دختره نشستم؟