بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس یه وقت زشت نباشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم یه وقت زشت نباشه گاهی وقتا یه کشیده محکم به خودم بزنمو بگم ابله نمیخوادت اینقدر خودتو کوچیک نکن والااااااااااااا..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم یه وقت زشت نباشه . . . تو مدرسه یه 20 نداریمو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگما یا وخط زشت نباشه . . . که من بدون کلیپس بیرون میرم وکله م اندازه بقچه نمیشه؟هان؟جدی؟زشته؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقت زشت نباشه تازه فهمیدم ولنتاین چیه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم یه وقت زشت نباشه ما سبدکالا بهمون تعلق نگرفته؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگما ی وقت زشت نباشه ما از الان پیشواز عید رفتیمو ،کلاس مدرسمونو تعطیل کردیم ،اصلا بچه ها روانی روانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يوقت زشت نباشه تادوتاموضوع جديدبه موضوعات اضافه شدپدرشونوازارسال مطلب دربياريم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم ی وقت زشت نباشه ما اینقدر خوشکلیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم ی وقت زشت نباشه . . . . . . . . . . . . . که من دیوونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگما بدنباشه. . . . بااین همه خیانتش بازدوسشدارم. . . . . . هعییییی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم یه وقت زشت نباشه من یه عکس با گوشی آیفون روبروی آینه ندارم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگما یه وقتی زشت نباشه یه عکس با"سگ"نگرفتیم بزاریم توفیسبوکمون! والا بااین سگاشون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه وقت زشت نباشه ديروز با مامانم دعوا کردم ، امروز آلبوم بيرون ندادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم یه وقت زشت نباشه . . . ﺗﻮی ﺗﻮﺍﻟﺖ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ، ﺗﻮ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ چیز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم یه وخ زشت نباشه ما داداشیه کسی نیستیم هان؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم یه وقت زشت نباشه من تو اولبن پستم نگفتم پست اولمه بکوب لایکو:/ بزن لایکو

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس یه وقت زشت نباشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم یه وقت زشت نباشه گاهی وقتا یه کشیده محکم به خودم بزنمو بگم ابله نمیخوادت اینقدر خودتو کوچیک نکن والااااااااااااا..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم یه وقت زشت نباشه . . . تو مدرسه یه 20 نداریمو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگما یا وخط زشت نباشه . . . که من بدون کلیپس بیرون میرم وکله م اندازه بقچه نمیشه؟هان؟جدی؟زشته؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقت زشت نباشه تازه فهمیدم ولنتاین چیه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم یه وقت زشت نباشه ما سبدکالا بهمون تعلق نگرفته؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگما ی وقت زشت نباشه ما از الان پیشواز عید رفتیمو ،کلاس مدرسمونو تعطیل کردیم ،اصلا بچه ها روانی روانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يوقت زشت نباشه تادوتاموضوع جديدبه موضوعات اضافه شدپدرشونوازارسال مطلب دربياريم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم ی وقت زشت نباشه ما اینقدر خوشکلیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم ی وقت زشت نباشه . . . . . . . . . . . . . که من دیوونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگما بدنباشه. . . . بااین همه خیانتش بازدوسشدارم. . . . . . هعییییی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم یه وقت زشت نباشه من یه عکس با گوشی آیفون روبروی آینه ندارم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگما یه وقتی زشت نباشه یه عکس با"سگ"نگرفتیم بزاریم توفیسبوکمون! والا بااین سگاشون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه وقت زشت نباشه ديروز با مامانم دعوا کردم ، امروز آلبوم بيرون ندادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم یه وقت زشت نباشه . . . ﺗﻮی ﺗﻮﺍﻟﺖ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ، ﺗﻮ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ چیز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم یه وخ زشت نباشه ما داداشیه کسی نیستیم هان؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم یه وقت زشت نباشه من تو اولبن پستم نگفتم پست اولمه بکوب لایکو:/ بزن لایکو