بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس یار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا اگر سوزم سزا باشد اگر دردم دوا باشد ازین بدتر کجا باشد که یار از من جدا باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه کتاب هم نشدیم یار مهربان کسی باشیم عزیز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جنون همی برم سر همه شب در انتظارت زچه سر کشی تو ای یار که بسوزم از فراقت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای بهار من سلام  ای نگار من سلام آتشی گرفته ام  ای شرار من سلام ای صدای من سلام در خیالت به سر می برم ای تو یار من سلام

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس یار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا اگر سوزم سزا باشد اگر دردم دوا باشد ازین بدتر کجا باشد که یار از من جدا باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه کتاب هم نشدیم یار مهربان کسی باشیم عزیز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جنون همی برم سر همه شب در انتظارت زچه سر کشی تو ای یار که بسوزم از فراقت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای بهار من سلام  ای نگار من سلام آتشی گرفته ام  ای شرار من سلام ای صدای من سلام در خیالت به سر می برم ای تو یار من سلام