بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس یار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ماله منه چون عزیزی مثل تو یار منه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای نگاهت مهربان و دلنشین ای میان بستگانم بهترین نازنین می تپد این دل برای دیدنت جان فدای لحظه ی خندیدنت سینه ات از دوستی سرشار باد هر کجا هستی خدایت یار باد ای عزیز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم آمد به جانم هر ۳ یکبار غریبی و اسیری و غم یار غریبی و اسیری چاره داره غم یار غم یار غم یار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و خدا خواست که یعقوب نبیند یک عمر شهر بی یار مگر ارزش دیدن دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلا یاران سه قسمند ار بدانی زبانی اند و نانی اند و جانی به نانی نان بده از در برانش محبت کن به یاران زبانی ولیکن یار جانی را نگه دار به جانش جان بده تا می توانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمنانم را سعادت یار باد از جهان وز عمر برخوردار باد هر که خاری مینهد در راه ما خار ما در راه او گلزار باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق یکدل و غمخوار و یار باید و نیست فغان که چه ها در این روزگار باید و نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانی گفت پیری را چه تدبیر که یار از من گریزد چون شوم پیر جوابش داد پیر نغز گقتار که در پیری تو خود بگریزی از یار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلا یاران سه قسمند گر بدانی زبانی اند نانی اند وجانی به نانی نان بده از در برانش محبت کن به یاران زبانی ولیکن یار جانی را نگه دار به پایش جان بده تا می توانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوله بارم بر دوش سفری باید رفت سفری بی همراه گم شدن تا ته تنهایی محض یار تنهایی من با من گفت: هر کجا لرزیدی از سفرترسیدی تو بگو از ته دل من خدا را دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما همش فال حافظ میگیریم نگو حافظ خودش فال قهوه میگرفته نشون به او نشون که میگه : ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حال اونایی که دست یار نوازششون میکنه نه ترکه ی روزگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هرکس رسیدی نکن طرح رفاقت هر بی سرو پا یار وفا دار نگردد گوهر خود را نزن بر هر سنگ ناقابلی صبر کن پیدا شود گوهر شناس قابلی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس که غریب است خریدار ندارد سرگشته و تنهاست دگر یار ندارد دانی که چرا نیست ز ما نام و نشانی یک فرد زمین خورده که دیدار ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یار من موی سرش  قیمت صدشیرین است قصه اش قصه ی لیلاست  حواست باشد گرچه بدجور شکسته است دل تنگ مرا همچنان شاه غزل هاست  حواست باشد او نگاهم نکند  یا نخرد حرف مرا هرچه هست بین خود ماست حواست باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آنکه یار خواهد یار بسیار؟ ولیکن فرق دارد یار با یار دل من سایه لطف تو میخواست وگرنه سایه دیوار بسیار

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس یار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ماله منه چون عزیزی مثل تو یار منه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای نگاهت مهربان و دلنشین ای میان بستگانم بهترین نازنین می تپد این دل برای دیدنت جان فدای لحظه ی خندیدنت سینه ات از دوستی سرشار باد هر کجا هستی خدایت یار باد ای عزیز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم آمد به جانم هر ۳ یکبار غریبی و اسیری و غم یار غریبی و اسیری چاره داره غم یار غم یار غم یار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و خدا خواست که یعقوب نبیند یک عمر شهر بی یار مگر ارزش دیدن دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلا یاران سه قسمند ار بدانی زبانی اند و نانی اند و جانی به نانی نان بده از در برانش محبت کن به یاران زبانی ولیکن یار جانی را نگه دار به جانش جان بده تا می توانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمنانم را سعادت یار باد از جهان وز عمر برخوردار باد هر که خاری مینهد در راه ما خار ما در راه او گلزار باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق یکدل و غمخوار و یار باید و نیست فغان که چه ها در این روزگار باید و نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانی گفت پیری را چه تدبیر که یار از من گریزد چون شوم پیر جوابش داد پیر نغز گقتار که در پیری تو خود بگریزی از یار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلا یاران سه قسمند گر بدانی زبانی اند نانی اند وجانی به نانی نان بده از در برانش محبت کن به یاران زبانی ولیکن یار جانی را نگه دار به پایش جان بده تا می توانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوله بارم بر دوش سفری باید رفت سفری بی همراه گم شدن تا ته تنهایی محض یار تنهایی من با من گفت: هر کجا لرزیدی از سفرترسیدی تو بگو از ته دل من خدا را دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما همش فال حافظ میگیریم نگو حافظ خودش فال قهوه میگرفته نشون به او نشون که میگه : ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حال اونایی که دست یار نوازششون میکنه نه ترکه ی روزگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هرکس رسیدی نکن طرح رفاقت هر بی سرو پا یار وفا دار نگردد گوهر خود را نزن بر هر سنگ ناقابلی صبر کن پیدا شود گوهر شناس قابلی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس که غریب است خریدار ندارد سرگشته و تنهاست دگر یار ندارد دانی که چرا نیست ز ما نام و نشانی یک فرد زمین خورده که دیدار ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یار من موی سرش  قیمت صدشیرین است قصه اش قصه ی لیلاست  حواست باشد گرچه بدجور شکسته است دل تنگ مرا همچنان شاه غزل هاست  حواست باشد او نگاهم نکند  یا نخرد حرف مرا هرچه هست بین خود ماست حواست باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آنکه یار خواهد یار بسیار؟ ولیکن فرق دارد یار با یار دل من سایه لطف تو میخواست وگرنه سایه دیوار بسیار