بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس یار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا خوب میدانی٬ چندیست که به امید دیدن یار صبحم را به شب می رسانم و شب را به صبح خدایا در این هنگام که شوق امیرافبی دعا و عبادتت را دارم زیارت چشمانش را نصیبم فرما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو برای من هیچ جز سکوت نبودی عشقت یار دیرینت کس دیگر بود من بازیچه دس تو بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازیچه ی دست یار بودن عشق است در پنجه ی غم شکار بودن عشق است در محکمه ای که یار باشد قاضی محکوم طناب دار بودن عشق است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دیاری که در آن نیست کسی یار کسی یا رب ای کاش نیفتد به کسی کار کسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما ز یاران چشم یاری داشتیم خود غلط بود اصلا اینکه ما فکر کردیم یار داریم چه برسه به اینکه چشم یاری ام داشته باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی: بگوی عاشق و بیمار کیستی؟ من عاشق توام تو بگو یار کیستی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگر تنهای تنهایم تو با من یار باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاری برای من تو و یار ام برای تو با آن صدای ناز برایم غزل بخوان تا وقت مرگ حوصله دارم برای تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس که غریب است خریدار ندارد سرگشته و تنهاست دگر یار ندارد دانی که چرا نیست ز ما نام و نشانی یک فرد زمین خورده که دیدار ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس که غریب است خریدار ندارد سرگشته و تنهاست دگر یار ندارد دانی که چرا نیست ز ما نام و نشانی یک فرد زمین خورده که دیدار ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب این خانه عجب حال و هوایی دارد گپ زدن با در و دیوار صفایی دارد همه رفتند از این خانه بجز غم باز این یار قدیمی چه وفایی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد آور عشقیست عدو ساز سخن ساز آن یار فرومایه ولی فاخر و طناز آن کس که مرا مست می و جام جفا کرد سیرت به نهان داشت و صورت به عیان کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ را هم به زانو می کشم گر تو باشی یار و همراه اولم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز خود با یار خود هر چند بتوانی مگو / یار را یاری بود از یار یار اندیشه کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو شکوفه ای در کویر دلم هستی تنها یار و همدم و زندگی ام هستی چه بخواهی چه نخواهی تا ابد در قلب من هستی تو برایم بهترین هستی دنیا را نمیخواهم تو زندگی من هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی ز لپ یار کردم بوسی گفت هم بی ادبی و هم لوسی گفتم گناهم چیست کردم بوسی؟ گفت لب را ول کردی و ز لپ میبوسی؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس یار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا خوب میدانی٬ چندیست که به امید دیدن یار صبحم را به شب می رسانم و شب را به صبح خدایا در این هنگام که شوق امیرافبی دعا و عبادتت را دارم زیارت چشمانش را نصیبم فرما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو برای من هیچ جز سکوت نبودی عشقت یار دیرینت کس دیگر بود من بازیچه دس تو بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازیچه ی دست یار بودن عشق است در پنجه ی غم شکار بودن عشق است در محکمه ای که یار باشد قاضی محکوم طناب دار بودن عشق است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دیاری که در آن نیست کسی یار کسی یا رب ای کاش نیفتد به کسی کار کسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما ز یاران چشم یاری داشتیم خود غلط بود اصلا اینکه ما فکر کردیم یار داریم چه برسه به اینکه چشم یاری ام داشته باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی: بگوی عاشق و بیمار کیستی؟ من عاشق توام تو بگو یار کیستی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگر تنهای تنهایم تو با من یار باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاری برای من تو و یار ام برای تو با آن صدای ناز برایم غزل بخوان تا وقت مرگ حوصله دارم برای تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس که غریب است خریدار ندارد سرگشته و تنهاست دگر یار ندارد دانی که چرا نیست ز ما نام و نشانی یک فرد زمین خورده که دیدار ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس که غریب است خریدار ندارد سرگشته و تنهاست دگر یار ندارد دانی که چرا نیست ز ما نام و نشانی یک فرد زمین خورده که دیدار ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب این خانه عجب حال و هوایی دارد گپ زدن با در و دیوار صفایی دارد همه رفتند از این خانه بجز غم باز این یار قدیمی چه وفایی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد آور عشقیست عدو ساز سخن ساز آن یار فرومایه ولی فاخر و طناز آن کس که مرا مست می و جام جفا کرد سیرت به نهان داشت و صورت به عیان کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ را هم به زانو می کشم گر تو باشی یار و همراه اولم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز خود با یار خود هر چند بتوانی مگو / یار را یاری بود از یار یار اندیشه کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو شکوفه ای در کویر دلم هستی تنها یار و همدم و زندگی ام هستی چه بخواهی چه نخواهی تا ابد در قلب من هستی تو برایم بهترین هستی دنیا را نمیخواهم تو زندگی من هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی ز لپ یار کردم بوسی گفت هم بی ادبی و هم لوسی گفتم گناهم چیست کردم بوسی؟ گفت لب را ول کردی و ز لپ میبوسی؟