بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس یار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز دوچشم نرگسانش که مرا خمار دارد طلبم نگاه نابی، که دلم بهار دارد تو زخانه ات برون شو، به تفرج و تماشا بنگر بهار بستان، که رخی چو یار دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس که بر ما میرسد گوید که یارت یار نیست بار عشقش را مکش زیرا که که بارش بار نیست مطربا امشب مخالف میزنی این ساز را یا که من مست شرابم یا که سازد ساز نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای مرگ بیا که من خریدار تو ام از زندگی سیر و من فقط یار تو ام ما را مگذار به دست این بی مهران با خود ببرم که من گرفتار تو ام،،،،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی میرسد وقت گفتار دلتنگی تا چه حد خسته شدم از بی خوابی های شبانه دلم دل گرمی میخواهد از طرف یار ولی حیف که یارم دلش جای دیگر گرم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارم به یک لا پیرهن خوابیده زیر نسترن ترسم که بوی نسترن مست است و هشیارش کند پروانه امشب پر مزن اندر حریم یار من ترسم صدای پرپرت از خواب بیدارش کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر یار مرا دیدی به خلوت بگو ای بی وفا،ای بی مروت گریبانم ز دستت چاک چاکو نخواهم دوخت تا روز قیامت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر نمک مایه شوری است, خدایا عجب است یار من این همه دارد نمک و لامصب شیرین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارم به یک لا پیرهن خوابیده زیر نسترن ترسم که بوی نسترن مست است و هشیارش کند پروانه امشب پر مزن اندر حریم یار من ترسم صدای پرپرت از خواب بیدارش کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر یار مرا دیدی به خلوت بگو ای بی وفا،ای بی مروت گریبانم ز دستت چاک چاکو نخواهم دوخت تا روز قیامت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم نمیکنی و ز یادم نمیروی نازنین یادت بخیر یار فراموش کار من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر نمک مایه شوری است, خدایا عجب است یار من این همه دارد نمک و لامصب شیرین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداست یار و یاورت چگونه نیست باورت دمی به خود بیا ببین که غافل از خدا شدی منبع : http://www.amirfb.ir/post/15616/sms-yar-khob-jadid-93#ixzz3aqT21GEO

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چمن ها بی تو زیبایی ندارد / بهار و گل دلارایی ندارد فریب کس نخوردم جز تو ای یار / که دیگر کس فریبایی ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ان یار که در خانه ی ما جای پری بود سرتا قدمش چون پری از عیب بری بود دل گفت فروکش کنم این شهر به بویش بیچاره ندانست که یارش سفری بود تنها نه ز دل من پرده برافتاد تابودفلک شیوه ی او پرده دری بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه لحظه  دم به دم ساعت به ساعت خواهمت گر خوشم یا ناخوشم در هر دو حالت خواهمت گر زبانم را به جرم خواستنت بیرون کشند در آن زمان ای یار من با اشاره خواهمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تش از اندوه هجران بهتر است بی قرارم کردی و گفتی صبوری بهتر است من نمی دانم کجا خواندم  که یادم داده است ؟ یار وقتی در کنارت نیست  کوری بهتر است

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس یار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز دوچشم نرگسانش که مرا خمار دارد طلبم نگاه نابی، که دلم بهار دارد تو زخانه ات برون شو، به تفرج و تماشا بنگر بهار بستان، که رخی چو یار دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس که بر ما میرسد گوید که یارت یار نیست بار عشقش را مکش زیرا که که بارش بار نیست مطربا امشب مخالف میزنی این ساز را یا که من مست شرابم یا که سازد ساز نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای مرگ بیا که من خریدار تو ام از زندگی سیر و من فقط یار تو ام ما را مگذار به دست این بی مهران با خود ببرم که من گرفتار تو ام،،،،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی میرسد وقت گفتار دلتنگی تا چه حد خسته شدم از بی خوابی های شبانه دلم دل گرمی میخواهد از طرف یار ولی حیف که یارم دلش جای دیگر گرم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارم به یک لا پیرهن خوابیده زیر نسترن ترسم که بوی نسترن مست است و هشیارش کند پروانه امشب پر مزن اندر حریم یار من ترسم صدای پرپرت از خواب بیدارش کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر یار مرا دیدی به خلوت بگو ای بی وفا،ای بی مروت گریبانم ز دستت چاک چاکو نخواهم دوخت تا روز قیامت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر نمک مایه شوری است, خدایا عجب است یار من این همه دارد نمک و لامصب شیرین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارم به یک لا پیرهن خوابیده زیر نسترن ترسم که بوی نسترن مست است و هشیارش کند پروانه امشب پر مزن اندر حریم یار من ترسم صدای پرپرت از خواب بیدارش کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر یار مرا دیدی به خلوت بگو ای بی وفا،ای بی مروت گریبانم ز دستت چاک چاکو نخواهم دوخت تا روز قیامت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم نمیکنی و ز یادم نمیروی نازنین یادت بخیر یار فراموش کار من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر نمک مایه شوری است, خدایا عجب است یار من این همه دارد نمک و لامصب شیرین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداست یار و یاورت چگونه نیست باورت دمی به خود بیا ببین که غافل از خدا شدی منبع : http://www.amirfb.ir/post/15616/sms-yar-khob-jadid-93#ixzz3aqT21GEO

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چمن ها بی تو زیبایی ندارد / بهار و گل دلارایی ندارد فریب کس نخوردم جز تو ای یار / که دیگر کس فریبایی ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ان یار که در خانه ی ما جای پری بود سرتا قدمش چون پری از عیب بری بود دل گفت فروکش کنم این شهر به بویش بیچاره ندانست که یارش سفری بود تنها نه ز دل من پرده برافتاد تابودفلک شیوه ی او پرده دری بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه لحظه  دم به دم ساعت به ساعت خواهمت گر خوشم یا ناخوشم در هر دو حالت خواهمت گر زبانم را به جرم خواستنت بیرون کشند در آن زمان ای یار من با اشاره خواهمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تش از اندوه هجران بهتر است بی قرارم کردی و گفتی صبوری بهتر است من نمی دانم کجا خواندم  که یادم داده است ؟ یار وقتی در کنارت نیست  کوری بهتر است