بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس یار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا رب مدد کن که به سامان برسیم چون مزرعه تشنه به باران برسیم یا من رسم به یار یا یار به من یا هردو بمیریمو به پایان برسیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب این خانه عجب حال و هوایی دارد گپ زدن با در و دیوار صفایی دارد همه رفتند از این خانه بجز غم باز این یار قدیمی چه وفایی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن یار که عهد دوست داری بشکست میرفت و منش گرفته دامن در دست میگفت که بعد از این به خوابم بینی پنداشت که بعد از او مرا خوابی هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس که غریب است خریدار ندارد سرگشته و تنهاست دگر یار ندارد دانی که چرا نیست ز ما نام و نشانی یک فرد زمین خورده که دیدار ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل آشفته بودن دلیل کمی نیست اگر بی قراری بدان یار یاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن یار نکوی منبگرفت گلوی من گفتا که چه میخواهی؟ گفتم که همین خواهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید ابراهیم بود و به یار اعتماد کرد عزیز گاهی بهشت در دل آتش است و بس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه ویران شده از یار مرا می فهمد آنکه تنها شده بسیار مرا می فهمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا بنگر که بی یارم کجایی نازنین یار ای یارم؟ هوای چشم تو دارم سکوت سرد و خاموشی هراان از فراموشی تنم میلرزد ازباران دلم افسرده از یاران کجایی یار؟ ای نازنین یارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برادرانه بیا قسمتى کنیم رقیب: جهان و هرچه در او هست از تو یار از من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وزه در بسته در آغوش دریا هم تهی ست میان عاشق و معشوق فرق بسیار است چو یار ناز نماید؛ شما نیاز کنید به دو دلیل امیرافبی موجه ز من برید و برفت به ناز کامل خویش و نیاز ناقص من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن کس را که تو میجویى کى خیال تو به سر دارد؟ بس کن این ناله و زارى را بس کن او یار دگر دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها ادامه می دهم در زیر باران حتی به درخواست چتر هم جواب رد میدهم میخواهم تنهایی ام را به رخ این هوای دو نفره بکشم ببار باران من نه چتر دارم نه یار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پایان عشقت زمانییست که بید دلت با باد یار نرقصد و پروانه وجودت از حرارت شمع یار گریزان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چمن ها بی تو زیبایی ندارد بهار و گل دل آرایی ندارد فریب کس نخوردم جز تو ای یار که دیگر کس فریبایی ندارد نازنین منبع : http://www.amirfb.ir/post/15614/sms-yar-safar-karde#ixzz3aqZvVMqT

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه ویران شده از یار مرا می فهمد /آنکه تنها شده بسیار مرا می فهمد /چه بگویم که چنان از تو فرو ریخته ام /که فقط ریزش آوار مرا می فهمد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس یار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا رب مدد کن که به سامان برسیم چون مزرعه تشنه به باران برسیم یا من رسم به یار یا یار به من یا هردو بمیریمو به پایان برسیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب این خانه عجب حال و هوایی دارد گپ زدن با در و دیوار صفایی دارد همه رفتند از این خانه بجز غم باز این یار قدیمی چه وفایی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن یار که عهد دوست داری بشکست میرفت و منش گرفته دامن در دست میگفت که بعد از این به خوابم بینی پنداشت که بعد از او مرا خوابی هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس که غریب است خریدار ندارد سرگشته و تنهاست دگر یار ندارد دانی که چرا نیست ز ما نام و نشانی یک فرد زمین خورده که دیدار ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل آشفته بودن دلیل کمی نیست اگر بی قراری بدان یار یاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن یار نکوی منبگرفت گلوی من گفتا که چه میخواهی؟ گفتم که همین خواهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید ابراهیم بود و به یار اعتماد کرد عزیز گاهی بهشت در دل آتش است و بس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه ویران شده از یار مرا می فهمد آنکه تنها شده بسیار مرا می فهمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا بنگر که بی یارم کجایی نازنین یار ای یارم؟ هوای چشم تو دارم سکوت سرد و خاموشی هراان از فراموشی تنم میلرزد ازباران دلم افسرده از یاران کجایی یار؟ ای نازنین یارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برادرانه بیا قسمتى کنیم رقیب: جهان و هرچه در او هست از تو یار از من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وزه در بسته در آغوش دریا هم تهی ست میان عاشق و معشوق فرق بسیار است چو یار ناز نماید؛ شما نیاز کنید به دو دلیل امیرافبی موجه ز من برید و برفت به ناز کامل خویش و نیاز ناقص من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن کس را که تو میجویى کى خیال تو به سر دارد؟ بس کن این ناله و زارى را بس کن او یار دگر دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها ادامه می دهم در زیر باران حتی به درخواست چتر هم جواب رد میدهم میخواهم تنهایی ام را به رخ این هوای دو نفره بکشم ببار باران من نه چتر دارم نه یار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پایان عشقت زمانییست که بید دلت با باد یار نرقصد و پروانه وجودت از حرارت شمع یار گریزان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چمن ها بی تو زیبایی ندارد بهار و گل دل آرایی ندارد فریب کس نخوردم جز تو ای یار که دیگر کس فریبایی ندارد نازنین منبع : http://www.amirfb.ir/post/15614/sms-yar-safar-karde#ixzz3aqZvVMqT

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه ویران شده از یار مرا می فهمد /آنکه تنها شده بسیار مرا می فهمد /چه بگویم که چنان از تو فرو ریخته ام /که فقط ریزش آوار مرا می فهمد