بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس یار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق آن نیست که ۱ دل بدهى بر ۱۰۰ یار عشق آن است که ۱۰۰ دل بدهى بر ۱ یار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ ترین بوسه ها بوسه ایست که بر صورت یار مینشیند بر دلش نه ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوی شوم امتحان آید همی, یار صفر مهربان آید همی ما ز تعلیم و تعلم خسته ایم دل به امید تقلب بسته ایم مابرای کسب مدرک آمدیم نی برای درک مطلب آمدیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی ز لپ یار ربودم بوسی/گفتا که هم بی ادبی هم لوسی/گفتم گناهم چیست کردم بوسی؟ /گفتا لب و ول کردی لپ می بوسی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این پاییز تن طلایی تو این روزای سخته بی قراری تو این آشفته بازار جدایی ندارم جز تو من یار و پناهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انکه ویران شده از یار مرا میفهمد انکه تنها شده بسیار مرا میفهمد چه بگویم که چنان از تو فرو ریخته ام که فقط ریزش اوار مرا میفهمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلا یاران سه قسم اند گر بدانی زبانی اند و جانی اند و نانی به نانی نان بده از در برانش محبت کن به یاران زبانی ولیکن یار جانی را نگه دار بپایش جان بده تا میتوانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برمشامم میرسد هر لحظه بوی انتظار بر دلم ترسم بماند آرزوی وصل یار تشنه ی دیدار اویم معصیت مهلت بده تا بمیرم در رکابش با تمام افتخار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش آن ساعت که یار از در درایو شب هجران و روز غم سرایو به دل بیرون کنم جان را به صد شوق همان بهتر که جایش دلبر آیو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن یار که عهد دوستاری بشکست میرفت و منش گرفته دامان در دست می‌گفت امیرافبی دگر باره به خوابم بینی پنداشت که بعد از آن مرا خوابی هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن یار که این سینه پر آه از اوست بر چرخ و فلک روشنی ماه از اوست من در عجبم در این میان جز او کیست هم عابر و هم مقصد و هم راه از اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس بر نیمکت پارک به تنهایی نمی‌نشیند یا یار در بر اوستیا یاد یار در سر او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای مصور چهره یار مرا بی ناز کش چو به ناز او رسی بگذار من خود میکشم منبع : http://www.amirfb.ir/post/15612/sms-yar-bivafa#ixzz3aqboTcOZ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بین یار و بار یک نقطه اضافی است تو کدامی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیست در شهر نگاری که دل از ما ببرد بختم ار یار شود رختم از اینجا ببرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار گر سر به نامردی گذاشت قید مردی را بزن هر کجا خواهی برو با هر که خواهی یار باش این رفیقان نارفیقند گفتمت هوشیار باش

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس یار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق آن نیست که ۱ دل بدهى بر ۱۰۰ یار عشق آن است که ۱۰۰ دل بدهى بر ۱ یار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ ترین بوسه ها بوسه ایست که بر صورت یار مینشیند بر دلش نه ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوی شوم امتحان آید همی, یار صفر مهربان آید همی ما ز تعلیم و تعلم خسته ایم دل به امید تقلب بسته ایم مابرای کسب مدرک آمدیم نی برای درک مطلب آمدیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی ز لپ یار ربودم بوسی/گفتا که هم بی ادبی هم لوسی/گفتم گناهم چیست کردم بوسی؟ /گفتا لب و ول کردی لپ می بوسی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این پاییز تن طلایی تو این روزای سخته بی قراری تو این آشفته بازار جدایی ندارم جز تو من یار و پناهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انکه ویران شده از یار مرا میفهمد انکه تنها شده بسیار مرا میفهمد چه بگویم که چنان از تو فرو ریخته ام که فقط ریزش اوار مرا میفهمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلا یاران سه قسم اند گر بدانی زبانی اند و جانی اند و نانی به نانی نان بده از در برانش محبت کن به یاران زبانی ولیکن یار جانی را نگه دار بپایش جان بده تا میتوانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برمشامم میرسد هر لحظه بوی انتظار بر دلم ترسم بماند آرزوی وصل یار تشنه ی دیدار اویم معصیت مهلت بده تا بمیرم در رکابش با تمام افتخار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش آن ساعت که یار از در درایو شب هجران و روز غم سرایو به دل بیرون کنم جان را به صد شوق همان بهتر که جایش دلبر آیو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن یار که عهد دوستاری بشکست میرفت و منش گرفته دامان در دست می‌گفت امیرافبی دگر باره به خوابم بینی پنداشت که بعد از آن مرا خوابی هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن یار که این سینه پر آه از اوست بر چرخ و فلک روشنی ماه از اوست من در عجبم در این میان جز او کیست هم عابر و هم مقصد و هم راه از اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس بر نیمکت پارک به تنهایی نمی‌نشیند یا یار در بر اوستیا یاد یار در سر او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای مصور چهره یار مرا بی ناز کش چو به ناز او رسی بگذار من خود میکشم منبع : http://www.amirfb.ir/post/15612/sms-yar-bivafa#ixzz3aqboTcOZ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بین یار و بار یک نقطه اضافی است تو کدامی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیست در شهر نگاری که دل از ما ببرد بختم ار یار شود رختم از اینجا ببرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار گر سر به نامردی گذاشت قید مردی را بزن هر کجا خواهی برو با هر که خواهی یار باش این رفیقان نارفیقند گفتمت هوشیار باش