بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس یار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درکناری از خانه ی ما اتاقسیت سرد و آبی تخت و گیتار کهنه ی من، عکس یک زن به دیواری زنی زیبا روی و خندان، یار من بود او دورانی حالا من ماندم و من، گیتار و سیگار و تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا که بودیم نبودیم کسی کشت ما را غم بی همنفسی تا که رفتیم همه یار شدن خفته بودیم همه بیدار شدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش یار من بودی همپای من عشقم بودی در سختی های روزگار پشت و پناه من بودی افسوس که خنجری شدی بر پشت من زخمی شدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کردم که شود یار ز اغیار جدا / آن نشد عاقبت و من شدم از یار جدا از من امروز جدا میشود آن یار عزیز / همچو جانی که شود از تن بیمار جدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو ای یار که ترک تو ستمگر کردم حیف از آن عمرکه درپای تو من سرکردم عهد و امیر افبی پیمان تو باما و وفا با دگران ساده دل من که قسمهای تو باورکردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه گاهى قفسى میسازم میفروشم به شما تاکه مرغ دل تنهایتان را حبص کنید که مبادا پر بکشد سمت خیال تنهایى یار وخوب میدانم مرغ فروشان همه صیادن از پس دل تنهاى ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ویرانه نه آنست که جمشید بنا کرد ویرانه نه آنست فرهاد فروریخت ویرانه دل ماست که با هر نظر یار صد بار بنا گشت و دگر بار فروریخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روح باران مردم این شهر دردی دارند ابدی اسمش را گذاشته اند یار هم در بودنش می نالند هم از نبودنش منبع : http://www.amirfb.ir/post/15585/sms-yar-jadid-93#ixzz3aqhzts7x

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز کویت رفتم و الماس طاقت بر شکستم برو با یار  خود بنشین که من بار سفر بستم که بعد  رفتنم جانا هزار افسوس خواهی خورد فلانی یار  خوبی بود و من، قدرش ندانستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در روزهای با تو بودن بی تو بودن را نفرین میکنم عزیز و در روزهای بی تو بودن، با تو بودن را آرزو میکنم عزیز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکیه بر دوست مکن محرم اسرار کسی نیست/ما تجربه کردیم کسی یار کسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی سه یار غم فندک سیگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه گندمی و نه یار گندم گونی ما هم دلمان خوش است آدم هستیم منبع : http://www.amirfb.ir/post/15585/sms-yar-jadid-93#ixzz3aqhXKVI4

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین دوستی به یار هم بودن است نه در کنار هم بودن منبع : http://www.amirfb.ir/post/15585/sms-yar-jadid-93#ixzz3aqhSP3rb

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا فصل قرار منتظرت خواهم ماند تا دیدن یار منتظرت خواهم ماند در غیبت تو اگر مرا دار زنند بر چوبه دار منتظرت خواهم ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو ای یار که ترک تو ستمگر کردم حیف از آن عمر که در پای تو من سر کردم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس یار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درکناری از خانه ی ما اتاقسیت سرد و آبی تخت و گیتار کهنه ی من، عکس یک زن به دیواری زنی زیبا روی و خندان، یار من بود او دورانی حالا من ماندم و من، گیتار و سیگار و تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا که بودیم نبودیم کسی کشت ما را غم بی همنفسی تا که رفتیم همه یار شدن خفته بودیم همه بیدار شدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش یار من بودی همپای من عشقم بودی در سختی های روزگار پشت و پناه من بودی افسوس که خنجری شدی بر پشت من زخمی شدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کردم که شود یار ز اغیار جدا / آن نشد عاقبت و من شدم از یار جدا از من امروز جدا میشود آن یار عزیز / همچو جانی که شود از تن بیمار جدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو ای یار که ترک تو ستمگر کردم حیف از آن عمرکه درپای تو من سرکردم عهد و امیر افبی پیمان تو باما و وفا با دگران ساده دل من که قسمهای تو باورکردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه گاهى قفسى میسازم میفروشم به شما تاکه مرغ دل تنهایتان را حبص کنید که مبادا پر بکشد سمت خیال تنهایى یار وخوب میدانم مرغ فروشان همه صیادن از پس دل تنهاى ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ویرانه نه آنست که جمشید بنا کرد ویرانه نه آنست فرهاد فروریخت ویرانه دل ماست که با هر نظر یار صد بار بنا گشت و دگر بار فروریخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روح باران مردم این شهر دردی دارند ابدی اسمش را گذاشته اند یار هم در بودنش می نالند هم از نبودنش منبع : http://www.amirfb.ir/post/15585/sms-yar-jadid-93#ixzz3aqhzts7x

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز کویت رفتم و الماس طاقت بر شکستم برو با یار  خود بنشین که من بار سفر بستم که بعد  رفتنم جانا هزار افسوس خواهی خورد فلانی یار  خوبی بود و من، قدرش ندانستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در روزهای با تو بودن بی تو بودن را نفرین میکنم عزیز و در روزهای بی تو بودن، با تو بودن را آرزو میکنم عزیز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکیه بر دوست مکن محرم اسرار کسی نیست/ما تجربه کردیم کسی یار کسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی سه یار غم فندک سیگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه گندمی و نه یار گندم گونی ما هم دلمان خوش است آدم هستیم منبع : http://www.amirfb.ir/post/15585/sms-yar-jadid-93#ixzz3aqhXKVI4

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین دوستی به یار هم بودن است نه در کنار هم بودن منبع : http://www.amirfb.ir/post/15585/sms-yar-jadid-93#ixzz3aqhSP3rb

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا فصل قرار منتظرت خواهم ماند تا دیدن یار منتظرت خواهم ماند در غیبت تو اگر مرا دار زنند بر چوبه دار منتظرت خواهم ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو ای یار که ترک تو ستمگر کردم حیف از آن عمر که در پای تو من سر کردم