بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس یارانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمریست دلم چو صید در بند شده!/ای دوست مگر قیمت دل چند شده؟ سنگین شده سایه ات کجایی؟/نکند یارانه عشق هم هدفمند شده؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرک کف دست ای پول، زنده می کنی مرده/من ساده بگویم این، یارانه دلو برده درمان همه درد است، معشوق همه عالم/بعد سال ها امروز، جیب من شده گنده

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس یارانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمریست دلم چو صید در بند شده!/ای دوست مگر قیمت دل چند شده؟ سنگین شده سایه ات کجایی؟/نکند یارانه عشق هم هدفمند شده؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرک کف دست ای پول، زنده می کنی مرده/من ساده بگویم این، یارانه دلو برده درمان همه درد است، معشوق همه عالم/بعد سال ها امروز، جیب من شده گنده