بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس یارانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشترک گرامی متأسفانه "خوشه" شما را خر خورده! مرکز آمار ایران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به عربه میگن: طاقت شنیدن خبر بد داری؟ میگه: آره. گفتن: بابات مرد! گفت: خاک تو سرت فکر کردم یارانه ها رو قطع کردن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم یارانه ام برای تو! (جدیدترین جمله عاشقانه)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم شمع باشم در دل شب ها بسوزم گر تو هم با من نسوزی، من خودم تنها بسوزم قبض برقم آمده دیشب، فیوزم را پرانده حال دانستی چرا تصمیم دارم تا بسوزم!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب، برق، تلفن، گاز، همه هدفمند شده اند خاک تو سرت که هنوز بی هدفی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدیما برق ها رو روشن میذاشتیم میرفتیم مسافرت، دزده فک کنه یکی خونه هست، الآن هر جوری حساب می کنیم برق ها رو خاموش کنیم و دزد بزنه به صرفه تره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عربه صبح از خواب بیدار میشه میره نون سنگک بگیره می بینه شده 600 تومن. میگه: اوه اوه! از اصحاب کهف هم بیشتر خوابیدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعر جدید سعدی پس از حذف یارانه ها: ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند/تا توانی لقمه نانی به کف آری و سریعا بخوریش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرعه کشی بانک دیروز: هزاران دستگاه خودرو سواری قرعه کشی بانک امروز: هزاران لیتر بنزین قرعه کشی بانک فردا: هزاران نان سنگک!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عربه بعد از دعوا و جر و بحث با خانمش: اگه بخاطر یارانه ها نبود تا الآن می کشتمت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هدفمند شدن یارانه ها، ریختن آب پشت مسافر حرام است! همان تف کافیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا سهمیه دل ما رو تو کدوم کارت میریزی که به دل ما چیزی نمیرسه!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیغام گیر سازمان آمار به پیغام گیر سازمان آمار خوش آمدید، جهت درخواست یارانه کمتر عدد 1، جهت تشکر از سازمان آمار عدد 2، جهت انصراف از دریافت یارانه خود عدد 3 و برای خروج عدد 0 را فشار دهید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی بعد از اجرای یارانه ها غذا: کشک یخچال: مشک حمام: تشت دستشویی: دشت وسایل برقی: پرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اطلاعیه شیطان: تا می توانید گناه کنید به علت مبلغ بالای قبض، گاز جهنم قطع شده از آتش خبری نیس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سیستم گویای نانوایی شاطر اکبر خوش آمدید؛جهت اطلاع از قیمت نان عدد 1، ثبت نام خرید نان به صورت قسطی عدد 2، طرح های تشویقی رنگی عدد 3 و شرکت در قرعه کشی پنج نان رایگان در هفته عدد 4 را فشار دهید.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس یارانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشترک گرامی متأسفانه "خوشه" شما را خر خورده! مرکز آمار ایران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به عربه میگن: طاقت شنیدن خبر بد داری؟ میگه: آره. گفتن: بابات مرد! گفت: خاک تو سرت فکر کردم یارانه ها رو قطع کردن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم یارانه ام برای تو! (جدیدترین جمله عاشقانه)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم شمع باشم در دل شب ها بسوزم گر تو هم با من نسوزی، من خودم تنها بسوزم قبض برقم آمده دیشب، فیوزم را پرانده حال دانستی چرا تصمیم دارم تا بسوزم!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب، برق، تلفن، گاز، همه هدفمند شده اند خاک تو سرت که هنوز بی هدفی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدیما برق ها رو روشن میذاشتیم میرفتیم مسافرت، دزده فک کنه یکی خونه هست، الآن هر جوری حساب می کنیم برق ها رو خاموش کنیم و دزد بزنه به صرفه تره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عربه صبح از خواب بیدار میشه میره نون سنگک بگیره می بینه شده 600 تومن. میگه: اوه اوه! از اصحاب کهف هم بیشتر خوابیدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعر جدید سعدی پس از حذف یارانه ها: ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند/تا توانی لقمه نانی به کف آری و سریعا بخوریش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرعه کشی بانک دیروز: هزاران دستگاه خودرو سواری قرعه کشی بانک امروز: هزاران لیتر بنزین قرعه کشی بانک فردا: هزاران نان سنگک!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عربه بعد از دعوا و جر و بحث با خانمش: اگه بخاطر یارانه ها نبود تا الآن می کشتمت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هدفمند شدن یارانه ها، ریختن آب پشت مسافر حرام است! همان تف کافیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا سهمیه دل ما رو تو کدوم کارت میریزی که به دل ما چیزی نمیرسه!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیغام گیر سازمان آمار به پیغام گیر سازمان آمار خوش آمدید، جهت درخواست یارانه کمتر عدد 1، جهت تشکر از سازمان آمار عدد 2، جهت انصراف از دریافت یارانه خود عدد 3 و برای خروج عدد 0 را فشار دهید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی بعد از اجرای یارانه ها غذا: کشک یخچال: مشک حمام: تشت دستشویی: دشت وسایل برقی: پرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اطلاعیه شیطان: تا می توانید گناه کنید به علت مبلغ بالای قبض، گاز جهنم قطع شده از آتش خبری نیس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سیستم گویای نانوایی شاطر اکبر خوش آمدید؛جهت اطلاع از قیمت نان عدد 1، ثبت نام خرید نان به صورت قسطی عدد 2، طرح های تشویقی رنگی عدد 3 و شرکت در قرعه کشی پنج نان رایگان در هفته عدد 4 را فشار دهید.