بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس یارانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عربه میره خواستگاری بهش میگن: چیکاره ای؟ میگه: والله بیکارم ولی تو خوشه یک جا دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مژده به شما دوست مجرد حالا که مجرد هستی و شامل خوشه بندی نمیشی! بیا بشین رو ساقه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای که در خوشه یک سر می بری/آگاه باش که دنیای منی بگردم من به دور خوشه تو/که در ایران تک است اون خوشه تو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زین پس بجای واژه غریب و بیگانه (های کلاس) بگویید خوشه سه ای!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی تو رو چقدر دوس دارم؟ اونقدر که حاضرم واست برم تو خوشه سه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متلک روز: خوشگله خوشه چندی؟ فحش روز: مرتیکه بی خوشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متلک جدید: خوشه تو بخورم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من این خوشه چین سر خرمنم/که در خوشه 3 به سر می برم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کارمند خوش شانس به همکاران: آقایون خوشه سومی، حاجی تون تو خوشه یک رفته، خلاصه تعارف نکنین، پول مول خواستین در خدمتیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمله جدید برای سر سفره عقد: عروس رفته خوشه بچینه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثوابت باشد ای در خوشه یک/اگر رحمی کنی بر خوشه سه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشه مثل مهریه است کی داده کی گرفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر عروس: داماد چه کاره هستند مادر داماد: والله کار که ندارند ولی الحمدالله تو خوشه یک هستند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعای خیر جدید: الهی خوشه یکی بشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنی آدم از یک ریشه اند/که در خوشه بندی ز یک خوشه اند چو فرمی بر آرند ز آمار/دیگر فرم ها نیاید به کار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک سؤال به سؤال های اول قبر اضافه شد: در کدام خوشه عدالت قرار داشتی؟!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس یارانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عربه میره خواستگاری بهش میگن: چیکاره ای؟ میگه: والله بیکارم ولی تو خوشه یک جا دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مژده به شما دوست مجرد حالا که مجرد هستی و شامل خوشه بندی نمیشی! بیا بشین رو ساقه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای که در خوشه یک سر می بری/آگاه باش که دنیای منی بگردم من به دور خوشه تو/که در ایران تک است اون خوشه تو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زین پس بجای واژه غریب و بیگانه (های کلاس) بگویید خوشه سه ای!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی تو رو چقدر دوس دارم؟ اونقدر که حاضرم واست برم تو خوشه سه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متلک روز: خوشگله خوشه چندی؟ فحش روز: مرتیکه بی خوشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متلک جدید: خوشه تو بخورم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من این خوشه چین سر خرمنم/که در خوشه 3 به سر می برم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کارمند خوش شانس به همکاران: آقایون خوشه سومی، حاجی تون تو خوشه یک رفته، خلاصه تعارف نکنین، پول مول خواستین در خدمتیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمله جدید برای سر سفره عقد: عروس رفته خوشه بچینه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثوابت باشد ای در خوشه یک/اگر رحمی کنی بر خوشه سه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشه مثل مهریه است کی داده کی گرفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر عروس: داماد چه کاره هستند مادر داماد: والله کار که ندارند ولی الحمدالله تو خوشه یک هستند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعای خیر جدید: الهی خوشه یکی بشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنی آدم از یک ریشه اند/که در خوشه بندی ز یک خوشه اند چو فرمی بر آرند ز آمار/دیگر فرم ها نیاید به کار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک سؤال به سؤال های اول قبر اضافه شد: در کدام خوشه عدالت قرار داشتی؟!