بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس گوناگون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی پروانه در تار عنکبوت بیفته تازه قصه زندگی آغاز میشه چون نه میتونه پرواز کنه نه بمیره…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارد برف می آید در گوش دانه های برف نام تو را زمزمه خواهم کرد تا برف زمستانی از شوق حضورت بهار را لمس کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو خیابون با دوستم داشتم راه می رفتم ، یارو موتوریه گوشیمو از دستم قاپید دوستم گفت گوشیتو دزدید ؟ گفتم پـَـــ نَ پـَــ برد سیستم عاملشو آپدیت کنه فردا میاره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که فانوسشان را بر پشت می برند سایه هاشان پیش پایشان می افتد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین دروغت را یادت هست ؟ گفته بودی من همیشه راست می گویم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی باید کرد گاه با گلی سرخ گاه با یک دل بی قرار گاه باید رویید در پس یک باران گاه باید خندید با غمی بی پایان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را مبتلایت کرده بودم خودم را خاک پایت کرده بودم ندانستم بی وفا هستی وگرنه همان اول رهایت کرده بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن به شوهر: اگه من ازت جدا شم چی می شه؟ مرد: دیوونه می شم زن: نمی ری دوباره زن بگیری؟ مرد: به دیوونه که اعتباری نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو ماشینش تو برف گیر میکنه زنجیر نداشته ، سینه میزنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جهان غصه کوتاهی دیوار مخور حسرت کاخ رفیق و زر بسیار مخور گردش چرخ نگردد به مراد دل کس غم بی مهری آن مردم بی عار مخور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز انگار کسی آمد و هوای دلتنگی ات را هی در آسمان اتاقم پاشید و تو نبودی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتهای داستانم شنیدنیست… من خواستار او بودم و او خواستار او….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مرد احمق به یه زن میگه ساکت باش! اما یک مرد دانا به یه زن میگه نمی دونی وقتی لبهات بسته اند چقدر خوشگل میشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتیه اونی که تو عصبانیت خواست بهم آرامش بده ، هرچی از دهنم درومد بهش گفتم آخرش فقط گفت : بهتری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی برگ نوشتم دوست دارم ولی تو مثل بز اونا خوردی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیچه:ناراحتی من از این نیست که تو به من دروغ گفتی ناراحتی من از این است که دیگر نمی توانم حرفهایت را باور کنم.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس گوناگون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی پروانه در تار عنکبوت بیفته تازه قصه زندگی آغاز میشه چون نه میتونه پرواز کنه نه بمیره…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارد برف می آید در گوش دانه های برف نام تو را زمزمه خواهم کرد تا برف زمستانی از شوق حضورت بهار را لمس کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو خیابون با دوستم داشتم راه می رفتم ، یارو موتوریه گوشیمو از دستم قاپید دوستم گفت گوشیتو دزدید ؟ گفتم پـَـــ نَ پـَــ برد سیستم عاملشو آپدیت کنه فردا میاره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که فانوسشان را بر پشت می برند سایه هاشان پیش پایشان می افتد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین دروغت را یادت هست ؟ گفته بودی من همیشه راست می گویم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی باید کرد گاه با گلی سرخ گاه با یک دل بی قرار گاه باید رویید در پس یک باران گاه باید خندید با غمی بی پایان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را مبتلایت کرده بودم خودم را خاک پایت کرده بودم ندانستم بی وفا هستی وگرنه همان اول رهایت کرده بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن به شوهر: اگه من ازت جدا شم چی می شه؟ مرد: دیوونه می شم زن: نمی ری دوباره زن بگیری؟ مرد: به دیوونه که اعتباری نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو ماشینش تو برف گیر میکنه زنجیر نداشته ، سینه میزنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جهان غصه کوتاهی دیوار مخور حسرت کاخ رفیق و زر بسیار مخور گردش چرخ نگردد به مراد دل کس غم بی مهری آن مردم بی عار مخور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز انگار کسی آمد و هوای دلتنگی ات را هی در آسمان اتاقم پاشید و تو نبودی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتهای داستانم شنیدنیست… من خواستار او بودم و او خواستار او….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مرد احمق به یه زن میگه ساکت باش! اما یک مرد دانا به یه زن میگه نمی دونی وقتی لبهات بسته اند چقدر خوشگل میشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتیه اونی که تو عصبانیت خواست بهم آرامش بده ، هرچی از دهنم درومد بهش گفتم آخرش فقط گفت : بهتری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی برگ نوشتم دوست دارم ولی تو مثل بز اونا خوردی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیچه:ناراحتی من از این نیست که تو به من دروغ گفتی ناراحتی من از این است که دیگر نمی توانم حرفهایت را باور کنم.