بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس گوناگون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

><(((:>   ><(((:> ماهی برات فرستادم تا بخوری و ببینی که چقدر مزش با علف فرق داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تصادف جان سالم به در برده بود و مى گفت : زندگى اش را مدیون ماشین مدل بالایش هست و خدا همچنان لبخند میزد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها در خودم به دنبال یک کلیک راست میگردم تا از خودم یک copy بگیرم و کنار خودم paste کنم شاید از این تنهایی خلاص شدم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید دیگر از مد افتاده باشد شاید دیگر اندازه ام نباشد اما همچنان عطر خاطره میدهد پیراهنی که تو روی شانه هایش اشک ریخته ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمالت آفتاب هر نظر باد ز خوبی روی خوبت خوبتر باد کسی کو بسته زلفت نباشد چو زلفت درهم و زیر و زبر باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا تا اندازه ی امیدوار باش که جرات گناه کردن پیدا نکنی و از اون تا اندازه ی بترس که از رحمت اون ناامید نشوی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید بهم بگى مغرور یا بی احساس؛ ولى من عادت ندارم به چیزاى عمومى حس خاصى داشته باشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونی که سیگار نمیکشه چون یه عمره داره از زندگی میکشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطره از دریا جدا شد و به دریا پیوست رود گفت: چه سقوطی کرد ابر گفت: قطره ای دریا شد، چه صعودی کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کاج که تو اوج یخ بندون زمستون ذات سبزش رو نشون میده وگرنه توی تابستون که هر علف هرزی ادعای سبزی داره …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است میان هق هق شبانت نفس کم بیاری و او به عشق جدیدش بگوید نفس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــســـی که ســلــول انــفـــرادی را ســاخــت مـــی دانــســـت ســـخــت تــــریــن کـــار انـــســـان تحـــمـــل خــویــشتــن است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دلم گرم تو بود ، تو سرت گرم دلم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیس! کمی آرامتر تنها شو؛ بی صداتر بشکن آهسته تر سراغش را بگیر؛ ممکن است بیدار شود وجدان نداشته اش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وزن دار نمی گویم، قافیه هم نمی گذارم، بی پرده و رک می گویم دلتنــــــگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا رب کجاست محرم رازی که یک زمان دل شرح آن دهد که چه گفت و چه ها شنید

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس گوناگون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

><(((:>   ><(((:> ماهی برات فرستادم تا بخوری و ببینی که چقدر مزش با علف فرق داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تصادف جان سالم به در برده بود و مى گفت : زندگى اش را مدیون ماشین مدل بالایش هست و خدا همچنان لبخند میزد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها در خودم به دنبال یک کلیک راست میگردم تا از خودم یک copy بگیرم و کنار خودم paste کنم شاید از این تنهایی خلاص شدم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید دیگر از مد افتاده باشد شاید دیگر اندازه ام نباشد اما همچنان عطر خاطره میدهد پیراهنی که تو روی شانه هایش اشک ریخته ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمالت آفتاب هر نظر باد ز خوبی روی خوبت خوبتر باد کسی کو بسته زلفت نباشد چو زلفت درهم و زیر و زبر باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا تا اندازه ی امیدوار باش که جرات گناه کردن پیدا نکنی و از اون تا اندازه ی بترس که از رحمت اون ناامید نشوی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید بهم بگى مغرور یا بی احساس؛ ولى من عادت ندارم به چیزاى عمومى حس خاصى داشته باشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونی که سیگار نمیکشه چون یه عمره داره از زندگی میکشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطره از دریا جدا شد و به دریا پیوست رود گفت: چه سقوطی کرد ابر گفت: قطره ای دریا شد، چه صعودی کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کاج که تو اوج یخ بندون زمستون ذات سبزش رو نشون میده وگرنه توی تابستون که هر علف هرزی ادعای سبزی داره …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است میان هق هق شبانت نفس کم بیاری و او به عشق جدیدش بگوید نفس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــســـی که ســلــول انــفـــرادی را ســاخــت مـــی دانــســـت ســـخــت تــــریــن کـــار انـــســـان تحـــمـــل خــویــشتــن است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دلم گرم تو بود ، تو سرت گرم دلم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیس! کمی آرامتر تنها شو؛ بی صداتر بشکن آهسته تر سراغش را بگیر؛ ممکن است بیدار شود وجدان نداشته اش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وزن دار نمی گویم، قافیه هم نمی گذارم، بی پرده و رک می گویم دلتنــــــگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا رب کجاست محرم رازی که یک زمان دل شرح آن دهد که چه گفت و چه ها شنید