بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس گوناگون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل دیکته است، هی غلط مینویسیم و هی پاک میکنیم، دوباره مینویسیم و باز پاک میکنیم غافل از اینکه یه روز داد میزند ورقه ها بالا…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خواب هایم سرک نکش وقتی در لحظات بیداری آن حضور نداری!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم╮╰╮╰╮ کدام را راضی کنم ⇑⇑⇑ دلی که ╰╮╰╰ میخواهد عاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق باشد یا╮╰╮╮╰ عقلی که میخواهد عاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چیزی که دل نداره دل نبند…..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوصله ام برفی ست! با یک عالمه قندیل دلتنگی, از گوشه های دلم آویزان! آهای! کافی ست ” کمی “ها  کنی که ” آب”شوم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرارسیدن ماه خرید هول هولکی بدو بدوهای الکی بشور و بسابهای بیخودکی شستو شوهای زیادکی برتمام بزرگ بانوان ایرانی دست تنها مبارک ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاسی برخوشه یِ دلِ من عطرتو پیچیده درکوچه یِ منزلِ من روز میلادت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انهایی که رنگ پریدگی پاییز را دوست ندارند . نمی فهمند که پاییز همان بهار است که عاشق شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهاییم از انجا شروع شد… که میان این همه “بود” ؛ منتظرکسی بودم که “نبود”…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهــــا… یک عاشــــــق می فهمد… فرق… آغــــوش… ٭نرم٭… با ٭امن٭… را…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرف سر جلسه امتحان نرفته بود امتحان بده استاد بهش داده ۱۶ !!! اما به یکی از همکلاسی هاش (با اون که خیلی هم خونده بود) داده بود ۱۴!!! آدم از نمره دادن بعضی استادا شاخ در میاره.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه نادون یه کتاب می نویسه صدتا عاقل نمی تونن پاسش کنن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانشجو گر عاشق شود, بی پرده مشروط می شود چیزی شبیه آب هویج با کوفته مخلوط می شود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی بی جان… هزاران کلید هم بیاورند، قفل دلتنگی های دلم را باز نمی کنند شاه کلید دلم ، فقط نگاه توست…. یا فــاطمه زهــرا (س)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بابام میگم: فرزاد فرزین کنسرت گذاشته میخوام برم میگه: مگه این دوتا خارج نبودن ؟! کی مجوز گرفتن ؟! هیچی دیگه رفتم بیلیط مجید خراطها گرفتم که وسط کنسرت رگمو بزنم !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“دوستت دارم” را برای هر دویمان فرستادی هم من ، هم او خیانت میکردی یا عدالت ؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس گوناگون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل دیکته است، هی غلط مینویسیم و هی پاک میکنیم، دوباره مینویسیم و باز پاک میکنیم غافل از اینکه یه روز داد میزند ورقه ها بالا…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خواب هایم سرک نکش وقتی در لحظات بیداری آن حضور نداری!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم╮╰╮╰╮ کدام را راضی کنم ⇑⇑⇑ دلی که ╰╮╰╰ میخواهد عاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق باشد یا╮╰╮╮╰ عقلی که میخواهد عاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چیزی که دل نداره دل نبند…..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوصله ام برفی ست! با یک عالمه قندیل دلتنگی, از گوشه های دلم آویزان! آهای! کافی ست ” کمی “ها  کنی که ” آب”شوم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرارسیدن ماه خرید هول هولکی بدو بدوهای الکی بشور و بسابهای بیخودکی شستو شوهای زیادکی برتمام بزرگ بانوان ایرانی دست تنها مبارک ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاسی برخوشه یِ دلِ من عطرتو پیچیده درکوچه یِ منزلِ من روز میلادت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انهایی که رنگ پریدگی پاییز را دوست ندارند . نمی فهمند که پاییز همان بهار است که عاشق شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهاییم از انجا شروع شد… که میان این همه “بود” ؛ منتظرکسی بودم که “نبود”…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهــــا… یک عاشــــــق می فهمد… فرق… آغــــوش… ٭نرم٭… با ٭امن٭… را…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرف سر جلسه امتحان نرفته بود امتحان بده استاد بهش داده ۱۶ !!! اما به یکی از همکلاسی هاش (با اون که خیلی هم خونده بود) داده بود ۱۴!!! آدم از نمره دادن بعضی استادا شاخ در میاره.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه نادون یه کتاب می نویسه صدتا عاقل نمی تونن پاسش کنن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانشجو گر عاشق شود, بی پرده مشروط می شود چیزی شبیه آب هویج با کوفته مخلوط می شود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی بی جان… هزاران کلید هم بیاورند، قفل دلتنگی های دلم را باز نمی کنند شاه کلید دلم ، فقط نگاه توست…. یا فــاطمه زهــرا (س)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بابام میگم: فرزاد فرزین کنسرت گذاشته میخوام برم میگه: مگه این دوتا خارج نبودن ؟! کی مجوز گرفتن ؟! هیچی دیگه رفتم بیلیط مجید خراطها گرفتم که وسط کنسرت رگمو بزنم !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“دوستت دارم” را برای هر دویمان فرستادی هم من ، هم او خیانت میکردی یا عدالت ؟