بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس گوناگون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حس خوبیه وقتی یهو جای حساس خوابت بیدار میشی... . . . . . . . . . . . . . اونوخ دوباره که میخوابی ادامـه شو میبینی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی فرق هست میان واژه ی “عزیز ” و ” عزیزم “ همانقدر که میان “جانم ” و “جونم ”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداییش تعارف نکنین هروقت از روزه داری خسته شدین .. بگین من عکسمو بفرستم براتون .. تا ماه رویت شه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب بابام اومد پیشم میخواست بگه دخترم با من صادق باش  گفت دخترم با صادق باش منم فکر کردم بابام روشن فکر شده گفتم نه بابا الان با یه پسر دیگم به هیچ عنوان بش خیانت نمیکنم اینجا بیمارستان بخش شکستگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي دفتر ي از خاطر ه هاست . يك نفر در شب كم، يك نفر در دل خاك، يك نفر همدم خوشبختي هاست، يك نفر همسفر سختي هاست، چشم تا باز كنيم عمرمان ميگزرد ما همه همسفريم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی هم نیست به این تبلیغات بالای سایت بگه . . . . . . . . . . . . بابا به خدا کنکور تموم شد... مونده واسه سال بعد فکر میکنه هنوز کنکور تموم نشده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرق گرگ و روباه تو اینه: گرگ رو در رو می ایسته میگه *دشمنتم* و از رو شمشیر میبنده اما روباه با لبخند میگه *عاشقتم* و پشت سرت بهت میخنده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کیش و مات چیست ؟ . . . . . . . . . وقتی که تو تاکسی نشستین و راننده تصمیم میگیره آرمین نصرتی گوش کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـــَـــم در حســـرت یــک کلمـــه مــاند وقتـــی رفتـــم ُ نـگفتـــی ” بمــــــان ”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن اگه میخوای یکی رو از دست بدی  فقط کافیه دوسش داشته باشی  ... ... ... سلامتی همه اونایی که جنبه محبت و دوست داستن رو دارن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فکر تو بستم چمدان را و همین فکر مثل خوره افتاده به جانم که بمانم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايد زيباترين هوا هواي ما ادما باشه...چون هر لحظه دلمون هواي همديگر رو ميكنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه فامیلمون امده بهم میگه تو میدونستی اسب ابی نه نر داره نه ماده؟ من:| بچه فامیل ^-^ اسب دریایی *-* پیش خودمون باشه من تا چند وقت پیش فکر میکردم آهو همون گوزن مادست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه فامیلمون امده بهم میگه تو میدونستی اسب ابی نه نر داره نه ماده؟ من:| بچه فامیل ^-^ اسب دریایی *-* پیش خودمون باشه من تا چند وقت پیش فکر میکردم آهو همون گوزن مادست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فکر تو بستم چمدان را و همین فکر مثل خوره افتاده به جانم که بمانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايد زيباترين هوا هواي ما ادما باشه...چون هر لحظه دلمون هواي همديگر رو ميكنه.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس گوناگون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حس خوبیه وقتی یهو جای حساس خوابت بیدار میشی... . . . . . . . . . . . . . اونوخ دوباره که میخوابی ادامـه شو میبینی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی فرق هست میان واژه ی “عزیز ” و ” عزیزم “ همانقدر که میان “جانم ” و “جونم ”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداییش تعارف نکنین هروقت از روزه داری خسته شدین .. بگین من عکسمو بفرستم براتون .. تا ماه رویت شه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب بابام اومد پیشم میخواست بگه دخترم با من صادق باش  گفت دخترم با صادق باش منم فکر کردم بابام روشن فکر شده گفتم نه بابا الان با یه پسر دیگم به هیچ عنوان بش خیانت نمیکنم اینجا بیمارستان بخش شکستگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي دفتر ي از خاطر ه هاست . يك نفر در شب كم، يك نفر در دل خاك، يك نفر همدم خوشبختي هاست، يك نفر همسفر سختي هاست، چشم تا باز كنيم عمرمان ميگزرد ما همه همسفريم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی هم نیست به این تبلیغات بالای سایت بگه . . . . . . . . . . . . بابا به خدا کنکور تموم شد... مونده واسه سال بعد فکر میکنه هنوز کنکور تموم نشده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرق گرگ و روباه تو اینه: گرگ رو در رو می ایسته میگه *دشمنتم* و از رو شمشیر میبنده اما روباه با لبخند میگه *عاشقتم* و پشت سرت بهت میخنده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کیش و مات چیست ؟ . . . . . . . . . وقتی که تو تاکسی نشستین و راننده تصمیم میگیره آرمین نصرتی گوش کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـــَـــم در حســـرت یــک کلمـــه مــاند وقتـــی رفتـــم ُ نـگفتـــی ” بمــــــان ”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن اگه میخوای یکی رو از دست بدی  فقط کافیه دوسش داشته باشی  ... ... ... سلامتی همه اونایی که جنبه محبت و دوست داستن رو دارن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فکر تو بستم چمدان را و همین فکر مثل خوره افتاده به جانم که بمانم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايد زيباترين هوا هواي ما ادما باشه...چون هر لحظه دلمون هواي همديگر رو ميكنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه فامیلمون امده بهم میگه تو میدونستی اسب ابی نه نر داره نه ماده؟ من:| بچه فامیل ^-^ اسب دریایی *-* پیش خودمون باشه من تا چند وقت پیش فکر میکردم آهو همون گوزن مادست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه فامیلمون امده بهم میگه تو میدونستی اسب ابی نه نر داره نه ماده؟ من:| بچه فامیل ^-^ اسب دریایی *-* پیش خودمون باشه من تا چند وقت پیش فکر میکردم آهو همون گوزن مادست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فکر تو بستم چمدان را و همین فکر مثل خوره افتاده به جانم که بمانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايد زيباترين هوا هواي ما ادما باشه...چون هر لحظه دلمون هواي همديگر رو ميكنه.