بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس گوناگون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق بی وفا را کمتر از دشمن نمیدانم سرم قربان آن دشمن که بویی از وفا دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺍﺣﺴــــــﺎﺱ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺷــــــﺪﯾﺪﺍ ﻫﺴﺘﻢ ﻭ ﺩﺭ ﻋﯿـــﻦ ﺣـــــــــــــــﺎﻝ ﻋﻤـــــــــــــــــــــﯿﻘﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺷﺪﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯﺷﻮﻥ ﺩﻭﺭﯼ ﮐﺮﺩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه که باشی…خسته میشوند مردمانی که اگر نباشی میگویند بی معرفتی…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش خود را به هیچ کس و هیچ چیز وابسته نکن.اگر میخواهی همیشه آنرا داشته باشی……

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر مرا از رفتنت نترسان قرار نیست تا ابد با هم بمانیم روزی همه رفتنی اند ماندن به پای کسی معرفت میخواهد نه بهانه بلند میگویم: رفتی به درک، لیاقت ماندن نداشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق بی وفا را کمتر از دشمن نمیدانم سرم قربان آن دشمن که بویی از وفا دارد ^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در انتظار امدن کسی بودن که میدانی نمی اید ….. حماقت نیست عشق است عزیز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با پرتاب کردن حتی یک مشت برف از فریزر به کوچه به تعطیلی مدارس کمک کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نام خدایی که قلب ها را سخت پیوند زد برای لحظه ای آرام و لحظه ای بی قرار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از زمستون خواهشمندم : انقدر ادای تابستونُ در نیاره ! خودت باش عزیزم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر نوازش دست های مهربانت خوب است و من چه زود دلم برای همه چیزهای خوب تنگ میشود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی فرو کردن حرف تو کله بعضیا ……….از فرو کردن سوزن خیاطی تو دیواره بتنی سختره……

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلأ در هوا نیست… در آغوش من است که خالى شده از تو…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی اگه نباشم مناسبت / هستم همیشه دیگه مراقبت حالا به لطف عشق تو عاشقم / تو یه چیزه دیگه ای موافقم !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به تنهایی یک چلچله در کنج قفس بند بند وجودم همه در حسرت یک پرواز است من به پرواز نمی اندیشم که تو خود زیباتر از اندیشه ی یک پروازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی پروانه در تار عنکبوت بیفته تازه قصه زندگی آغاز میشه چون نه میتونه پرواز کنه نه بمیره…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس گوناگون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق بی وفا را کمتر از دشمن نمیدانم سرم قربان آن دشمن که بویی از وفا دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺍﺣﺴــــــﺎﺱ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺷــــــﺪﯾﺪﺍ ﻫﺴﺘﻢ ﻭ ﺩﺭ ﻋﯿـــﻦ ﺣـــــــــــــــﺎﻝ ﻋﻤـــــــــــــــــــــﯿﻘﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺷﺪﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯﺷﻮﻥ ﺩﻭﺭﯼ ﮐﺮﺩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه که باشی…خسته میشوند مردمانی که اگر نباشی میگویند بی معرفتی…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش خود را به هیچ کس و هیچ چیز وابسته نکن.اگر میخواهی همیشه آنرا داشته باشی……

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر مرا از رفتنت نترسان قرار نیست تا ابد با هم بمانیم روزی همه رفتنی اند ماندن به پای کسی معرفت میخواهد نه بهانه بلند میگویم: رفتی به درک، لیاقت ماندن نداشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق بی وفا را کمتر از دشمن نمیدانم سرم قربان آن دشمن که بویی از وفا دارد ^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در انتظار امدن کسی بودن که میدانی نمی اید ….. حماقت نیست عشق است عزیز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با پرتاب کردن حتی یک مشت برف از فریزر به کوچه به تعطیلی مدارس کمک کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نام خدایی که قلب ها را سخت پیوند زد برای لحظه ای آرام و لحظه ای بی قرار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از زمستون خواهشمندم : انقدر ادای تابستونُ در نیاره ! خودت باش عزیزم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر نوازش دست های مهربانت خوب است و من چه زود دلم برای همه چیزهای خوب تنگ میشود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی فرو کردن حرف تو کله بعضیا ……….از فرو کردن سوزن خیاطی تو دیواره بتنی سختره……

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلأ در هوا نیست… در آغوش من است که خالى شده از تو…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی اگه نباشم مناسبت / هستم همیشه دیگه مراقبت حالا به لطف عشق تو عاشقم / تو یه چیزه دیگه ای موافقم !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به تنهایی یک چلچله در کنج قفس بند بند وجودم همه در حسرت یک پرواز است من به پرواز نمی اندیشم که تو خود زیباتر از اندیشه ی یک پروازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی پروانه در تار عنکبوت بیفته تازه قصه زندگی آغاز میشه چون نه میتونه پرواز کنه نه بمیره…