بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس گوناگون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالت راحت ، شکسته ها نفرین هم بکنند گیرا نیست ، نفرین ته دل می خواهد ، دل شکسته من که سر و ته ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفاقت رابطه ایست بی غروب که حتی خورشید در حسرت آن می سوزد ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه گو نیستم اما … هزار و یک شب چشمانت… شهرزادم میکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی را دوست، معنی می دهد / قهر هم با دوست، معنی می دهد هیچ کس با دشمن خود، قهر نیست / قهری او هم نشان دوستی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام ، فردا نگاهت را برایم پست کن / یک بغل حال و هوایت را برایم پست کن دلم از آواز غمگین شب پر است / لطفا آن لحن خوش صدایت را برایم پست کن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت و پاک کرد رد پامو از تو قلبش خیلی آسون ….حتی از تو خاطرش برد که دوسش دارم فراوون.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امتداد فاصله از اعتبار عاطفه نمی کاهد . . . همیشه هستی … همین حوالی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو سکوت شب تنها شدم .اسیر قفس غمها شدم .امروز هم بی او گذشت. باز منتظر فردا شدم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ها تنهاییت را پرنمیکنند…فقط خلوتت را میشکنند. هرچه انسانهای اطرافت بیشترباشند،خلوتت آشفته ترو تنهاییت تنهاتر میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ها تنهاییت را پرنمیکنند…فقط خلوتت را میشکنند. هرچه انسانهای اطرافت بیشترباشند،خلوتت آشفته ترو تنهاییت تنهاتر میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاصل سبزترین باور من, برک زردیست که از لای ورق های دلم می ریزد. مانده ام سخت غریب, دیگر از سبزترین خاطره ها می ترسم…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز سقف خانه ها چوبی بود رفتار و عمل در همه جا خوبی بود امروز که بنا ها همه از سنگ شده دل ها و بنا ها هماهنگ شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت و پاک کرد رد پامو از تو قلبش خیلی آسون ….حتی از تو خاطرش برد که دوسش دارم فراوون.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت جاده بودی ای دل من* شکوفه داده بودی ای دل من به هرکه سایه بخشیدی ، تبر شد* چقدر تو ساده بودی ای دل من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند سیگار مانده ام میان دو انگشت روزگار لعنتی نه مرا میکشد نه خاموشم میکند فراموش کرده که دارم میسوزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه اتفاق های خوب افتادند و دست و پایشان شکست ! این روزها اتفاق های خوب از ترس اتفاق های بد ، از افتادن میترسند …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس گوناگون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالت راحت ، شکسته ها نفرین هم بکنند گیرا نیست ، نفرین ته دل می خواهد ، دل شکسته من که سر و ته ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفاقت رابطه ایست بی غروب که حتی خورشید در حسرت آن می سوزد ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه گو نیستم اما … هزار و یک شب چشمانت… شهرزادم میکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی را دوست، معنی می دهد / قهر هم با دوست، معنی می دهد هیچ کس با دشمن خود، قهر نیست / قهری او هم نشان دوستی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام ، فردا نگاهت را برایم پست کن / یک بغل حال و هوایت را برایم پست کن دلم از آواز غمگین شب پر است / لطفا آن لحن خوش صدایت را برایم پست کن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت و پاک کرد رد پامو از تو قلبش خیلی آسون ….حتی از تو خاطرش برد که دوسش دارم فراوون.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امتداد فاصله از اعتبار عاطفه نمی کاهد . . . همیشه هستی … همین حوالی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو سکوت شب تنها شدم .اسیر قفس غمها شدم .امروز هم بی او گذشت. باز منتظر فردا شدم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ها تنهاییت را پرنمیکنند…فقط خلوتت را میشکنند. هرچه انسانهای اطرافت بیشترباشند،خلوتت آشفته ترو تنهاییت تنهاتر میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ها تنهاییت را پرنمیکنند…فقط خلوتت را میشکنند. هرچه انسانهای اطرافت بیشترباشند،خلوتت آشفته ترو تنهاییت تنهاتر میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاصل سبزترین باور من, برک زردیست که از لای ورق های دلم می ریزد. مانده ام سخت غریب, دیگر از سبزترین خاطره ها می ترسم…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز سقف خانه ها چوبی بود رفتار و عمل در همه جا خوبی بود امروز که بنا ها همه از سنگ شده دل ها و بنا ها هماهنگ شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت و پاک کرد رد پامو از تو قلبش خیلی آسون ….حتی از تو خاطرش برد که دوسش دارم فراوون.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت جاده بودی ای دل من* شکوفه داده بودی ای دل من به هرکه سایه بخشیدی ، تبر شد* چقدر تو ساده بودی ای دل من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند سیگار مانده ام میان دو انگشت روزگار لعنتی نه مرا میکشد نه خاموشم میکند فراموش کرده که دارم میسوزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه اتفاق های خوب افتادند و دست و پایشان شکست ! این روزها اتفاق های خوب از ترس اتفاق های بد ، از افتادن میترسند …