بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس گوناگون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون ظهر از سر کار برگشت خونه دید خانومش نهار درست نکرده از عصبانیت سرشو کوبید به دیوار یهو یادش اومد مجرده !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با ارزش ترین چیز تو زندگی دل آدمهاست. اگه کسی بهت سپردش امانت دار خوبی باش…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بهترین کاری که میشه کرد نه فکره، نه خیال، نه تعجب، نه ناله و نه زاری، فقط باید یه نفس عمیق کشید و ایمان داشت که بالاخره همه چیز اون جوری که باید، دُرُست میشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروانه به شمع خورد و پرش سوخت.آنکه از دوست جدا شد جگرش سوخت.من و شمع و پروانه هر سه بسوختیم. پروانه پرش شمع سرش من جگرم سوخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران را دوست دارم عزیز بلا تکلیف می کند مرا… چون نمی دانم از سر شوق می بارد یا از سر دلتنگی…؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامردها چند بغض به یک گلو ؟…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین حس زندگی مرور خاطره های خوبست!پس مرورت میکنم هنگامی که دلتنگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی گمان نمیکنی ولی میشود / گاهی نمیشود نمیشود که نمیشود. گاهی هزار دوره دعا بی اجابتست / گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعداز تو هیچ چیز برایم باقی نمانده ، حتی تصویر مهتاب شبهایم را ، شاخه های درخت دلتنگی خط خطی کرده اند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه اخطار ها زنگ ندارند عزیز گاهی هم سکوت آخرین اخطار است …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کبریت نیازی نیست سیگار را بر لبم می گذارم و به دردهایم فکر میکنم خودش آتش می گیرد از تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرمایه هرکس به اندازه حرف های است که برای نگفتن دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به امید آنکه جایی قدمی نهاده باشی / همه خاک های شیراز به دیدگان برفتم “سعدی”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم هایم را روی هم می گزارم تا تو را تصور کنم اما خط خطی های دل شکسته ام حتی مجال خیالت را هم به من نمی دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رشته ی محبت را باید به ضریح دلی بست که خیال کوچ کردن نداشته باشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غبار فراموشی تمام احساسم را پوشاند… چند وقت است به این دل سر نزدی؟!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس گوناگون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون ظهر از سر کار برگشت خونه دید خانومش نهار درست نکرده از عصبانیت سرشو کوبید به دیوار یهو یادش اومد مجرده !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با ارزش ترین چیز تو زندگی دل آدمهاست. اگه کسی بهت سپردش امانت دار خوبی باش…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بهترین کاری که میشه کرد نه فکره، نه خیال، نه تعجب، نه ناله و نه زاری، فقط باید یه نفس عمیق کشید و ایمان داشت که بالاخره همه چیز اون جوری که باید، دُرُست میشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروانه به شمع خورد و پرش سوخت.آنکه از دوست جدا شد جگرش سوخت.من و شمع و پروانه هر سه بسوختیم. پروانه پرش شمع سرش من جگرم سوخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران را دوست دارم عزیز بلا تکلیف می کند مرا… چون نمی دانم از سر شوق می بارد یا از سر دلتنگی…؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامردها چند بغض به یک گلو ؟…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین حس زندگی مرور خاطره های خوبست!پس مرورت میکنم هنگامی که دلتنگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی گمان نمیکنی ولی میشود / گاهی نمیشود نمیشود که نمیشود. گاهی هزار دوره دعا بی اجابتست / گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعداز تو هیچ چیز برایم باقی نمانده ، حتی تصویر مهتاب شبهایم را ، شاخه های درخت دلتنگی خط خطی کرده اند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه اخطار ها زنگ ندارند عزیز گاهی هم سکوت آخرین اخطار است …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کبریت نیازی نیست سیگار را بر لبم می گذارم و به دردهایم فکر میکنم خودش آتش می گیرد از تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرمایه هرکس به اندازه حرف های است که برای نگفتن دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به امید آنکه جایی قدمی نهاده باشی / همه خاک های شیراز به دیدگان برفتم “سعدی”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم هایم را روی هم می گزارم تا تو را تصور کنم اما خط خطی های دل شکسته ام حتی مجال خیالت را هم به من نمی دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رشته ی محبت را باید به ضریح دلی بست که خیال کوچ کردن نداشته باشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غبار فراموشی تمام احساسم را پوشاند… چند وقت است به این دل سر نزدی؟!