بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس گوناگون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا با که گویم حسرت دل را که یک دنیا سخن دارم ولی امان از  بغض…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام از نوشتن کاش بودی و میشد شکست این سکوت سنگین را …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام می آیم همانجای همیشگی، سر همان ساعت همیشگی با همان شوق که می شناسیش با خودم حرف می زنم، برای خودم خاطره تعریف می کنم و بی صدا مثل همیشه می روم بی آنکه تو آمده باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله را بگو به خود نبالد خاطره ی بودن با تو تمام فاصله ها را می شکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک گوشه دنج یک نقطه یک عالمه بغض یک دنیا حرف یک دل شکسته و بینهایت خاطره کافیست براى جوان مرگ شدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کسی بسوز که برای خاموش کردنت از اشکش مایه بزاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و تنها به خاطر شنیدن صدایت دروغ هایت را باور می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و تنها به خاطر شنیدن صدایت دروغ هایت را باور می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت؛ عزیزم این حرفا مال تو نیست ببر بزار سر جاش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تبلیغ جدید تبلت سامسونگ: بشتابید بشتابید با صفحه ی بزرگی که این گوشی دارد حتی میتوانید جای پرسپولیس رو در انتهای جدول لیگ برتر دید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام از نوشتن کاش بودی و میشد شکست این سکوت سنگین را …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسم هر دویمان را در گینس ثبت میکنند تو در دروغ گفتن رکورد زدی من در باور کردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش خیابانی پیدا شود برای قدم زدن که تمام غمهایم رو سانسور کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی‌ رو خط خطی‌ نکن ، خطاطی کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم های تو نازنین فرایند اکسیژن را به همراه دارد من از نگاه به چشمان تو نفس می گیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خروسه سرکلاس یواشکی به مرغه میگه :یه نوک میدی؟! مرغه میگه :بروگم شوکثافت خروسه میگه :باشه نده با خودکار مینویسم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس گوناگون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا با که گویم حسرت دل را که یک دنیا سخن دارم ولی امان از  بغض…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام از نوشتن کاش بودی و میشد شکست این سکوت سنگین را …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام می آیم همانجای همیشگی، سر همان ساعت همیشگی با همان شوق که می شناسیش با خودم حرف می زنم، برای خودم خاطره تعریف می کنم و بی صدا مثل همیشه می روم بی آنکه تو آمده باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله را بگو به خود نبالد خاطره ی بودن با تو تمام فاصله ها را می شکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک گوشه دنج یک نقطه یک عالمه بغض یک دنیا حرف یک دل شکسته و بینهایت خاطره کافیست براى جوان مرگ شدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کسی بسوز که برای خاموش کردنت از اشکش مایه بزاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و تنها به خاطر شنیدن صدایت دروغ هایت را باور می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و تنها به خاطر شنیدن صدایت دروغ هایت را باور می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت؛ عزیزم این حرفا مال تو نیست ببر بزار سر جاش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تبلیغ جدید تبلت سامسونگ: بشتابید بشتابید با صفحه ی بزرگی که این گوشی دارد حتی میتوانید جای پرسپولیس رو در انتهای جدول لیگ برتر دید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام از نوشتن کاش بودی و میشد شکست این سکوت سنگین را …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسم هر دویمان را در گینس ثبت میکنند تو در دروغ گفتن رکورد زدی من در باور کردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش خیابانی پیدا شود برای قدم زدن که تمام غمهایم رو سانسور کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی‌ رو خط خطی‌ نکن ، خطاطی کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم های تو نازنین فرایند اکسیژن را به همراه دارد من از نگاه به چشمان تو نفس می گیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خروسه سرکلاس یواشکی به مرغه میگه :یه نوک میدی؟! مرغه میگه :بروگم شوکثافت خروسه میگه :باشه نده با خودکار مینویسم