بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس گوناگون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر دوس دارم صبحا وسط دوتا دختر از خواب پاشم . . . . . یکیشون لبامو بوس کنه بگه صبح بخیر عشقم یکیشونم لپمو بوس کنه بگه صب بخیل بابایی بعد پاشم دورکعت نماز بخونم واسه شفای ذهنای منحرف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مورد مشکلاتتون درد و دل نکنین یه لحظه آروم میشی تا یه عمر سنگینی یه نگاهو باید تحمل کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی سنگهای رود خانه که مثل خودمون اب از سرشون گذشته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتل متل هندونه لپات درقندونه اتل متل آب نمک جیگرمنی بانمک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا ارزانی آدمهایش فقط من باشم و تو ، دو فنجان چای به ضمیمه لبخندت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻓﮏ ﮐﻨﻢ ﻧﯿﻤﻪ ﮔﻤﺸﺪﻩ ﯼ من ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ شده به ﻫﺮﮐﯽ ﻣﯿﺮﺳﻢ ﯾﻪ ﺣﺴﯽ ﺑﻬﺶ ﺩﺍﺭﻡ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دل ادم مثل دماغ بود هروقت میگرفت فین میکردی وا میشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعا نکن مادر بزرگ جان نمی خواهم پیر شوم جوانی که خیری نداشت! پیری هم پیشکش خودتان…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Being in a band you can wear whatever you want it’s like an excuse for Halloween everyday Happy Halloween Yes Fb…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد غریبه هایی که مرا فهمیدند عزیز. و تاسف بر اشنایان غریب که در شکستم شدید کوشیدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما آدم معمولیا وقتی دلمون میگیره میریم لب پنجره با یه لیوان چایی خیره میشیم به دور دستا احساس آرامش می کنیم سلامتی ما معمولیا که نه  آرزوی کسی هستیم و نه آویزون کسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دو نخ آخر سیگارت رو پشت به پشت بکش تا سیگار آخر زیاد تنهایی نکشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای سرودن از درد نباید دردمند بود تنها داشتن دلی مهربان کافی است تا لمس کنی درد دیگری را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چرا این روزها دائم در خیالم، با خیاله تو عشق می کنم تا حدی، که یادم میرود ” دوستم نداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الان از یه نفر پرسیدم رفتی تایلند خانومت رو همرات بردی؟!! گفت مگه آدم وقتی میره رستوران با خودش ساندویچ میبره؟…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای گریه همسایه می آید نمیدانم دیوارها نازک شده اند یا دردها بزرگ

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس گوناگون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر دوس دارم صبحا وسط دوتا دختر از خواب پاشم . . . . . یکیشون لبامو بوس کنه بگه صبح بخیر عشقم یکیشونم لپمو بوس کنه بگه صب بخیل بابایی بعد پاشم دورکعت نماز بخونم واسه شفای ذهنای منحرف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مورد مشکلاتتون درد و دل نکنین یه لحظه آروم میشی تا یه عمر سنگینی یه نگاهو باید تحمل کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی سنگهای رود خانه که مثل خودمون اب از سرشون گذشته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتل متل هندونه لپات درقندونه اتل متل آب نمک جیگرمنی بانمک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا ارزانی آدمهایش فقط من باشم و تو ، دو فنجان چای به ضمیمه لبخندت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻓﮏ ﮐﻨﻢ ﻧﯿﻤﻪ ﮔﻤﺸﺪﻩ ﯼ من ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ شده به ﻫﺮﮐﯽ ﻣﯿﺮﺳﻢ ﯾﻪ ﺣﺴﯽ ﺑﻬﺶ ﺩﺍﺭﻡ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دل ادم مثل دماغ بود هروقت میگرفت فین میکردی وا میشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعا نکن مادر بزرگ جان نمی خواهم پیر شوم جوانی که خیری نداشت! پیری هم پیشکش خودتان…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Being in a band you can wear whatever you want it’s like an excuse for Halloween everyday Happy Halloween Yes Fb…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد غریبه هایی که مرا فهمیدند عزیز. و تاسف بر اشنایان غریب که در شکستم شدید کوشیدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما آدم معمولیا وقتی دلمون میگیره میریم لب پنجره با یه لیوان چایی خیره میشیم به دور دستا احساس آرامش می کنیم سلامتی ما معمولیا که نه  آرزوی کسی هستیم و نه آویزون کسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دو نخ آخر سیگارت رو پشت به پشت بکش تا سیگار آخر زیاد تنهایی نکشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای سرودن از درد نباید دردمند بود تنها داشتن دلی مهربان کافی است تا لمس کنی درد دیگری را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چرا این روزها دائم در خیالم، با خیاله تو عشق می کنم تا حدی، که یادم میرود ” دوستم نداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الان از یه نفر پرسیدم رفتی تایلند خانومت رو همرات بردی؟!! گفت مگه آدم وقتی میره رستوران با خودش ساندویچ میبره؟…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای گریه همسایه می آید نمیدانم دیوارها نازک شده اند یا دردها بزرگ