بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس گوناگون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کلمه مظلومی است قسمت همه نامردی ها را به عهده میگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی لعنتی، بیا با هم بازی کنیم تو بسته های سیگارم را بشمار من هم شماره های غریبه ی گوشیت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ساده از خطاهایم بگذر همانگونه که ساده از ارزو هایم گذشتی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهان باز کنى قلاب ها به صلابه ات میکشند هى. ماهى جان! دریا را فراموش کن، روزى حسرت همین رودخانه به دلت مى ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین نوع تحقیر نصیحت کردن فردی در جمع است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیا، دو نابینا هست یکی تو که عاشق شدنم را نمی بینی یکی من که به جز تو کسی را نمی بینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشه تنهایی بازی کرد میشه تنهایی خندید میشه تنهایی سفر کرد ولی خدایی خیلی سخته تنهایی تنهایی را تحمل کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جام زندگی را تنها با می مهر و دوستی پر کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه نادیدنی بود از مردم دنیا دیدم دانستم که آرامش نابینا از چیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دراین بازار نامردی به دنبال چه میگردی؟ نمیابی نشان هرگز تو از عشق و جوانمردی بیابگذر ازاین بازی، ازاین مستی و طنازی اگرچون کوه هم باشی، دراین بازی تو میبازی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بین یار و بار یک نقطه اضافی است تو کدامی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها پشت فرمون چنان با دقت، ظرافت و پشتکار عجیبی با انگشت دماغشون رو حفاری می کنن انگاری عسلویه ست الانه که نفت و گاز بزنه بیرون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین که فهمید غـــــــــــم دارم آتش گرفت . . . به خودت نگیر رفیق !!!!! سیـــــــــــــ ــگارم را گفتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا در برابر این همه نامردی که در حق من شد  سکوتت حرف قشنگی نبود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمک بر زخمم نپاش لعنتی! یادت باشد ، این نمک ها را از سر سفره ی دل من برداشتی لعنتی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از مزایای شلوار کردی اینه که در صورت کهنه شدن ، میتونین ازش به عنوان چادر ماشین استفاده کنین

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس گوناگون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کلمه مظلومی است قسمت همه نامردی ها را به عهده میگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی لعنتی، بیا با هم بازی کنیم تو بسته های سیگارم را بشمار من هم شماره های غریبه ی گوشیت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ساده از خطاهایم بگذر همانگونه که ساده از ارزو هایم گذشتی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهان باز کنى قلاب ها به صلابه ات میکشند هى. ماهى جان! دریا را فراموش کن، روزى حسرت همین رودخانه به دلت مى ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین نوع تحقیر نصیحت کردن فردی در جمع است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیا، دو نابینا هست یکی تو که عاشق شدنم را نمی بینی یکی من که به جز تو کسی را نمی بینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشه تنهایی بازی کرد میشه تنهایی خندید میشه تنهایی سفر کرد ولی خدایی خیلی سخته تنهایی تنهایی را تحمل کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جام زندگی را تنها با می مهر و دوستی پر کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه نادیدنی بود از مردم دنیا دیدم دانستم که آرامش نابینا از چیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دراین بازار نامردی به دنبال چه میگردی؟ نمیابی نشان هرگز تو از عشق و جوانمردی بیابگذر ازاین بازی، ازاین مستی و طنازی اگرچون کوه هم باشی، دراین بازی تو میبازی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بین یار و بار یک نقطه اضافی است تو کدامی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها پشت فرمون چنان با دقت، ظرافت و پشتکار عجیبی با انگشت دماغشون رو حفاری می کنن انگاری عسلویه ست الانه که نفت و گاز بزنه بیرون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین که فهمید غـــــــــــم دارم آتش گرفت . . . به خودت نگیر رفیق !!!!! سیـــــــــــــ ــگارم را گفتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا در برابر این همه نامردی که در حق من شد  سکوتت حرف قشنگی نبود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمک بر زخمم نپاش لعنتی! یادت باشد ، این نمک ها را از سر سفره ی دل من برداشتی لعنتی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از مزایای شلوار کردی اینه که در صورت کهنه شدن ، میتونین ازش به عنوان چادر ماشین استفاده کنین