بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس گوناگون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهخدا تجربه عشق ندارد ورنه معنی  مرگ  و  جدایی  به یقین هر دو یکیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس ام اس حسرت بساط کرده ام و تمام نداشته هایم را به حراج گذاشته ام بی انصاف چانه نزن حسرت هایم به قیمت عمرم تمام شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیوتن اگر جاذبه را درست می فهمید معشوقه اش از درخت متنفر نبود و در دفتر خاطراتش نمی نوشت: اشک های من هم / به زمین می افتاد اما تو سیب را ترجیح دادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خودم گفتم: سرد تر از دستانم نیست ندایی گفت: محبت یارت که یخ زد را چه زود فراموش کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مینویسم د – ی – د – ا – ر، تو اگه بی من و دلتنگ منی، یک به یک فاصله ها را بردار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز صبح یک تاب خالی را هل می دهم تا به یاد داشته باشم آدم ها به اوج که می رسند دست ها را فراموش می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشترین ضربه هارو خوبترین آدما میخورن واسه خوبیاتون حد بذارین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼﺸﻤﻬﺎ ﺭﺍ ﺷﺴﺘﻢ،ﺟﻮﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﯾﺪﻡ،ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ،ﺗﻮ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﻮﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاهی زمان را وقتی فهمیدم که در کنارت بودم و طولانی بودن آنرا وقتی فهمیدم که در انتظارت بودم حالا که دلتنگتم زمان ایستاده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما سه چهارم از اصالت وجودی خود را به قیمت شبیه شدن به دیگران از دست می دهیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچی هستی همون باش هر چی نیستی نگو کاش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اینکه بگویی:  دوستت دارم هرگز خجالت نکش برخی واژه های کوچک به اندازه ی یک انفجار بزرگ تاثیر گذارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام از این زندان که نامش زندگیست پس قشنگی های دنیا مال کیست ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر خانمی که وقتی میخندی لپت چال میشه . . . . . . شوما شیش هیچ جلوى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست روی قلبم نگه دار میسوزی حسرت خیلی چیزها به دلم مانده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تو ثروتمند باشی سرما یک نوع تفریح میشود تا پالتو پوست بخریخودت راگرم کنی و ته اسکی بروی اگر فقیر باشی برعکسسرما بدبختی میشود و ان وقت یاد میگیری که حتی از زیبایی یک منظره زیر برف متنفر باشی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس گوناگون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهخدا تجربه عشق ندارد ورنه معنی  مرگ  و  جدایی  به یقین هر دو یکیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس ام اس حسرت بساط کرده ام و تمام نداشته هایم را به حراج گذاشته ام بی انصاف چانه نزن حسرت هایم به قیمت عمرم تمام شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیوتن اگر جاذبه را درست می فهمید معشوقه اش از درخت متنفر نبود و در دفتر خاطراتش نمی نوشت: اشک های من هم / به زمین می افتاد اما تو سیب را ترجیح دادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خودم گفتم: سرد تر از دستانم نیست ندایی گفت: محبت یارت که یخ زد را چه زود فراموش کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مینویسم د – ی – د – ا – ر، تو اگه بی من و دلتنگ منی، یک به یک فاصله ها را بردار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز صبح یک تاب خالی را هل می دهم تا به یاد داشته باشم آدم ها به اوج که می رسند دست ها را فراموش می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشترین ضربه هارو خوبترین آدما میخورن واسه خوبیاتون حد بذارین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼﺸﻤﻬﺎ ﺭﺍ ﺷﺴﺘﻢ،ﺟﻮﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﯾﺪﻡ،ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ،ﺗﻮ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﻮﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاهی زمان را وقتی فهمیدم که در کنارت بودم و طولانی بودن آنرا وقتی فهمیدم که در انتظارت بودم حالا که دلتنگتم زمان ایستاده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما سه چهارم از اصالت وجودی خود را به قیمت شبیه شدن به دیگران از دست می دهیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچی هستی همون باش هر چی نیستی نگو کاش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اینکه بگویی:  دوستت دارم هرگز خجالت نکش برخی واژه های کوچک به اندازه ی یک انفجار بزرگ تاثیر گذارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام از این زندان که نامش زندگیست پس قشنگی های دنیا مال کیست ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر خانمی که وقتی میخندی لپت چال میشه . . . . . . شوما شیش هیچ جلوى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست روی قلبم نگه دار میسوزی حسرت خیلی چیزها به دلم مانده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تو ثروتمند باشی سرما یک نوع تفریح میشود تا پالتو پوست بخریخودت راگرم کنی و ته اسکی بروی اگر فقیر باشی برعکسسرما بدبختی میشود و ان وقت یاد میگیری که حتی از زیبایی یک منظره زیر برف متنفر باشی