بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس گوناگون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا معنای تلخ زندگی، نهفته در لبخند تلخ پرندگان به انسانهایی است که از آخرین تکه ی نانشان هم نمی گذرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساسم را که رج می زنم بازهم علاقه ام به توبافته می شود اما تو خیالم را از ابتدا می شکافی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب سلامتی اون بی سروپایی که سرپا شد اما یادش رفت کی سرپاش کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشترین ضربه هارو خوبترین آدما میخورن واسه خوبیاتون حد بذارین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاهی زمان را وقتی فهمیدم که در کنارت بودم و طولانی بودن آنرا وقتی فهمیدم که در انتظارت بودم حالا که دلتنگتم زمان ایستاده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما سه چهارم از اصالت وجودی خود را به قیمت شبیه شدن به دیگران از دست می دهیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچی هستی همون باش هر چی نیستی نگو کاش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اینکه بگویی:  دوستت دارم هرگز خجالت نکش برخی واژه های کوچک به اندازه ی یک انفجار بزرگ تاثیر گذارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثروتی دارد کارگر روزمزد خسته در کنار سفره= ی خالی شام نشسته فارغ از دغدغه ی سکه، طلا، دلار تا آخر دنیا کار، کار، کار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼﺸﻤﻬﺎ ﺭﺍ ﺷﺴﺘﻢ،ﺟﻮﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﯾﺪﻡ،ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ،ﺗﻮ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﻮﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهخدا تجربه عشق ندارد ورنه معنی  مرگ  و  جدایی  به یقین هر دو یکیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من باکلمه ها بازی نمیکنم وقتی مینویسم نفسمی یعنی زندگی بدون تو طعم مرگ میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش شدن همیشه از نبودن نیست! گاهی از نزدیک شدن زیاد فراموش میشوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بحث نکن، غر نزن، دعوا نکن فقط ببین، به خاطر بسپار و به آرامی فاصله بگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه نگیر وقتی مقصری و معذرت خواهی نمیکنی اسمش غرور نیست عقده اس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کنارم گذشتی و با خیابان و باران خاطره شدی می دانی : آن شب شعر که می خواندی زیباتر از تنهایی ات  شده بودی و من چه زود فهمیدم دیر عاشق شدم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس گوناگون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا معنای تلخ زندگی، نهفته در لبخند تلخ پرندگان به انسانهایی است که از آخرین تکه ی نانشان هم نمی گذرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساسم را که رج می زنم بازهم علاقه ام به توبافته می شود اما تو خیالم را از ابتدا می شکافی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب سلامتی اون بی سروپایی که سرپا شد اما یادش رفت کی سرپاش کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشترین ضربه هارو خوبترین آدما میخورن واسه خوبیاتون حد بذارین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاهی زمان را وقتی فهمیدم که در کنارت بودم و طولانی بودن آنرا وقتی فهمیدم که در انتظارت بودم حالا که دلتنگتم زمان ایستاده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما سه چهارم از اصالت وجودی خود را به قیمت شبیه شدن به دیگران از دست می دهیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچی هستی همون باش هر چی نیستی نگو کاش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اینکه بگویی:  دوستت دارم هرگز خجالت نکش برخی واژه های کوچک به اندازه ی یک انفجار بزرگ تاثیر گذارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثروتی دارد کارگر روزمزد خسته در کنار سفره= ی خالی شام نشسته فارغ از دغدغه ی سکه، طلا، دلار تا آخر دنیا کار، کار، کار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼﺸﻤﻬﺎ ﺭﺍ ﺷﺴﺘﻢ،ﺟﻮﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﯾﺪﻡ،ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ،ﺗﻮ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﻮﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهخدا تجربه عشق ندارد ورنه معنی  مرگ  و  جدایی  به یقین هر دو یکیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من باکلمه ها بازی نمیکنم وقتی مینویسم نفسمی یعنی زندگی بدون تو طعم مرگ میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش شدن همیشه از نبودن نیست! گاهی از نزدیک شدن زیاد فراموش میشوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بحث نکن، غر نزن، دعوا نکن فقط ببین، به خاطر بسپار و به آرامی فاصله بگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه نگیر وقتی مقصری و معذرت خواهی نمیکنی اسمش غرور نیست عقده اس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کنارم گذشتی و با خیابان و باران خاطره شدی می دانی : آن شب شعر که می خواندی زیباتر از تنهایی ات  شده بودی و من چه زود فهمیدم دیر عاشق شدم