بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس گوناگون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس، بر نیمکت پارک به تنهایی نمی‌نشیند، یا یار در بر اوست،یا یاد یار در سر او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا با حقیقت بیازار اما هرگز با دروغ آرامم نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یک دروغ برای معنا پیدا کردن زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سمت من نیا اعصاب من زیر درخت آلبالو گم شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت خواهش میکنم برگرد یه هری مونده ته دلم که باس بت بگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزدیکم به تو مثل  شهریور تا مهر دوری از من مثل  مهر تا شهریور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تورادرقلب شعرم میگذارم به نام عشق آن را مینگارم تمام حرف من در شعر این بود تورا تا بی نهایت دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رویاهایم را به سمسار دادم پشت شیشه ی مغازه اش نوشت : کابوس های عاشقانه به قیمت جوانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوشت را تنگ تر کن حسادت میکنم به هوایی که میان من و توست آغوشت را تنگ تر کن بی مرز میخواهمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمریکا دائش رو ساخت و نمیتونه کنترلش کنه و ولاسکو هم والیبال ایران رو ساخت و عمرا دیگه بتونه کنترلش کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنروز چقدر به دستانم فشار می آمد تا نام تو را روی صندلی کلاس هک کنم. و امروز چقدر به قلبم فشار می آید تا یاد تو را فراموش کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غفلت کردی مادر پشت این قلب عاشق فرزندت ارام ارام جان میسپارد و تو فراموش کردن را به او نیاموختی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همان کودکی به ما هشدار دادند و جدی نگرفتیم یادت هست؟ در دفتر مشقهایمان خطوط فاصله همیشه قرمز بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی که خاطره هایتان از امیدهایتان قویتر شدند روزگارافولتان در راه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست اگر انسان برای کسی که دوستش دارد غرورش را از دست بدهد؛ اما فاجعه است اگر به خاطر حفظ غرور، کسی را که دوست دارد از دست بدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و مرگ مردن نیست و مرگ تنها نفس نکشیدن نیست من مردگان بیشماری را دیده ام که راه میرفتند حرف میزدند ، سیگار میکشیدند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس گوناگون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس، بر نیمکت پارک به تنهایی نمی‌نشیند، یا یار در بر اوست،یا یاد یار در سر او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا با حقیقت بیازار اما هرگز با دروغ آرامم نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یک دروغ برای معنا پیدا کردن زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سمت من نیا اعصاب من زیر درخت آلبالو گم شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت خواهش میکنم برگرد یه هری مونده ته دلم که باس بت بگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزدیکم به تو مثل  شهریور تا مهر دوری از من مثل  مهر تا شهریور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تورادرقلب شعرم میگذارم به نام عشق آن را مینگارم تمام حرف من در شعر این بود تورا تا بی نهایت دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رویاهایم را به سمسار دادم پشت شیشه ی مغازه اش نوشت : کابوس های عاشقانه به قیمت جوانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوشت را تنگ تر کن حسادت میکنم به هوایی که میان من و توست آغوشت را تنگ تر کن بی مرز میخواهمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمریکا دائش رو ساخت و نمیتونه کنترلش کنه و ولاسکو هم والیبال ایران رو ساخت و عمرا دیگه بتونه کنترلش کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنروز چقدر به دستانم فشار می آمد تا نام تو را روی صندلی کلاس هک کنم. و امروز چقدر به قلبم فشار می آید تا یاد تو را فراموش کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غفلت کردی مادر پشت این قلب عاشق فرزندت ارام ارام جان میسپارد و تو فراموش کردن را به او نیاموختی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همان کودکی به ما هشدار دادند و جدی نگرفتیم یادت هست؟ در دفتر مشقهایمان خطوط فاصله همیشه قرمز بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی که خاطره هایتان از امیدهایتان قویتر شدند روزگارافولتان در راه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست اگر انسان برای کسی که دوستش دارد غرورش را از دست بدهد؛ اما فاجعه است اگر به خاطر حفظ غرور، کسی را که دوست دارد از دست بدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و مرگ مردن نیست و مرگ تنها نفس نکشیدن نیست من مردگان بیشماری را دیده ام که راه میرفتند حرف میزدند ، سیگار میکشیدند