بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس گوناگون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه دیگر بیادت اشک خواهم ریخت ونه دیگر برایت شعر خواهم خواند و نه دیگر برایت با تسبیح ذکر خواهم گفت :فقط تا خورشید در آسمان می درخشد. به گوش آسمان فریاد خواهم زد دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر تلخه……… به همه آرامش بدی!! ولی وقتی خودت یه شونه ی گرم برای دلتنگیهات بخوای…….. هیچکس نباشه. هیچکس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر انسان ها به اندازه عملشان می توانستند سخن بگویند دنیا را سکوت فرا می گرفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی : چون خورشید تابیدن بر شب های دوست و چون برف ذوب شدن بر غم های دوست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختره تو چت گفت : یه چیزی ذهنمو مشغول کرده بپرسم ؟؟ گفتم بپرس ، گفت : وای فــای همون انــدرویده؟ من برم نفت بیارم خودمو آتیش بزنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتند محبت کن ، از محبت خارها گل میشود … محبت کردم اما هیچکس گل نشد ؛ فقط خارم کردند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میپوشانم دلتنگیم را با بستری از کلمات ولی باز کسی در دلم تو را صدا میزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها بودن قدرت می خواهد ، و این قدرت را کسی به من داد ، که روزی می گفت تنهایت نمی گذارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب خواب دیدم عمو پورنگ مرده!مردم ریختن تو خیابونا مى خونن: اردک تک تک…تک تک اردک!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیرود ز یادم تمام خاطراتی که عاشقانه سر شد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درویشی را دیدم شتابان می دوید. گفتم:درویش کجا؟ گفت:مراسم عزا. گفتم:مگه کی مرده؟ اهی کشید و گفت: مردانگی و وفا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مکانی برایت بهتر از “دلم” ندارم تنگی اش را به لطف خودت ببخش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا وکیلی اگه ما بجای حفظ کردن این همه آهنگ ، چهار پنج تا کتاب حفظ میکردیم الآن تو حیطه ی خودمون انیشتین بودیم! دروغ میگم بزن تو گوشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرستوی خیال من تاریخ میلادتو بهاران من است وبهترین بهانه برای بودنم پیشاپیش جشن میلادت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بجای انگلیسی و آلمانی و فرانسه ، برید زبون ِ آدم  زبون نفهم یاد بگیرید ، درسته سخت تره ولی کاربردی تره !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﺪﺍﻳﺎ ﺭﺍﻩ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺳﺎﺩﻩ ﺗﺮ ﮐﻦ! ﮐﻪ ﻧﻪ ﺍﻭ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﺳﺖ! ﻧﻪ ﻣﻦ ﺯﻟﻴﺨﺎ!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس گوناگون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه دیگر بیادت اشک خواهم ریخت ونه دیگر برایت شعر خواهم خواند و نه دیگر برایت با تسبیح ذکر خواهم گفت :فقط تا خورشید در آسمان می درخشد. به گوش آسمان فریاد خواهم زد دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر تلخه……… به همه آرامش بدی!! ولی وقتی خودت یه شونه ی گرم برای دلتنگیهات بخوای…….. هیچکس نباشه. هیچکس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر انسان ها به اندازه عملشان می توانستند سخن بگویند دنیا را سکوت فرا می گرفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی : چون خورشید تابیدن بر شب های دوست و چون برف ذوب شدن بر غم های دوست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختره تو چت گفت : یه چیزی ذهنمو مشغول کرده بپرسم ؟؟ گفتم بپرس ، گفت : وای فــای همون انــدرویده؟ من برم نفت بیارم خودمو آتیش بزنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتند محبت کن ، از محبت خارها گل میشود … محبت کردم اما هیچکس گل نشد ؛ فقط خارم کردند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میپوشانم دلتنگیم را با بستری از کلمات ولی باز کسی در دلم تو را صدا میزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها بودن قدرت می خواهد ، و این قدرت را کسی به من داد ، که روزی می گفت تنهایت نمی گذارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب خواب دیدم عمو پورنگ مرده!مردم ریختن تو خیابونا مى خونن: اردک تک تک…تک تک اردک!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیرود ز یادم تمام خاطراتی که عاشقانه سر شد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درویشی را دیدم شتابان می دوید. گفتم:درویش کجا؟ گفت:مراسم عزا. گفتم:مگه کی مرده؟ اهی کشید و گفت: مردانگی و وفا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مکانی برایت بهتر از “دلم” ندارم تنگی اش را به لطف خودت ببخش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا وکیلی اگه ما بجای حفظ کردن این همه آهنگ ، چهار پنج تا کتاب حفظ میکردیم الآن تو حیطه ی خودمون انیشتین بودیم! دروغ میگم بزن تو گوشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرستوی خیال من تاریخ میلادتو بهاران من است وبهترین بهانه برای بودنم پیشاپیش جشن میلادت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بجای انگلیسی و آلمانی و فرانسه ، برید زبون ِ آدم  زبون نفهم یاد بگیرید ، درسته سخت تره ولی کاربردی تره !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﺪﺍﻳﺎ ﺭﺍﻩ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺳﺎﺩﻩ ﺗﺮ ﮐﻦ! ﮐﻪ ﻧﻪ ﺍﻭ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﺳﺖ! ﻧﻪ ﻣﻦ ﺯﻟﻴﺨﺎ!