بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس گودزیلاها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گودزیلامون انگشتش کرده تو دماغش بش نگاه کردم گفتم تو مهدکودک چی بت یاد دادن؟؟ میگه؛ ب تو چه، تو دانشگاه بت یاد ندادن تو کار دیگران دخالت نکنی؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گودزیلای خواهرمیگم مامانت میخاد برات آبجی بدنیابیاره با عصبانیت رفته پیش خاهرم گفته :ببینم کسی توی شکمته؟!!!!! من:))) خواهرم :| || گودزیلامون; – (

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺯ ﭘﺴﺮﻋﻤﻮﯼ ۶ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯿﭙﺮﺳﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﺎﺕ ﺭﻓﺘﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﺖ..؟ ﻣﯿﮕﻪ :ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺭﻓﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ! ﺍﯾﻨﺎ ﮔﻮﺩﺯﯾﻼﻥ ﺑﺨﺪﺍ :( (((((((((((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گودزیلامون اومده میگه امروز معامله ی پایاپای انجام دادم! میگم چطوری؟ میگه دوستام گفته بودن درس میخونیم نخوندن، من گفته بودم نمیخونم، خوندم!! یاامام زمان پس کی..؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻣﺮﻭﺯﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﯾﻪ ﺑﭽﻪ ۵ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶﮔﻔﺖ ﭘﺪﺳﮓ… ﺍﻭﻧﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﺑﺎﺕ ﺁﻫﻮﺋﻪ… اینا هیولان ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بجون خودش عینه واقعیته :( آبجیم با شوهرش داشت بحث میکرد؛ ییییههو گودزیلا شون پرید وسط گفت بابا تمومش می کنی یا بگم مامان دهنتو جررررررربده :/ یا روح القدوووس :/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گودزیلای بی ادبمون زد تو دهن خالم بعد بالهجه ی بابا پنجعلی گفت خوابوندم دهنت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب گودزیلامون بهم گفت گ… نخور گفتم بابزرگترت درست حرف بزن بی ادب سرشوانداخت پایین اروم گفت خوب بخور… خدا این چیه افریدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گودزیلای خواهرم سه سالشه رفتیم پارک بعد از چند دیقه با یه قیافه جدی اومده میگه دایی اعصابم خورده میگم چرا؟؟ میگه اون دختره بهم بوس نمیده!!!! من دیگه هیچ حرفی برا گفتن ندارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز گودزیلامون بهم گفت ۵تا دوس دختر دارم چش حسود کور بشه ،تازه جلوی دوستام بم گفته میخوای با خواهر دوس دخترم رفیقت کنم ، هیچی دیگه من الان بالای برج میلادم الان میپرم پایین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه ای انگشتش رو کرده بود تو دماغش، بهش نگاه کردم گفتم تو مهد کودک چی بهت یاد دادن؟ میگه به تو چه… تو دانشگاه بهت یاد ندادن تو کار دیگران دخالت نکنی؟؟؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس گودزیلاها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گودزیلامون انگشتش کرده تو دماغش بش نگاه کردم گفتم تو مهدکودک چی بت یاد دادن؟؟ میگه؛ ب تو چه، تو دانشگاه بت یاد ندادن تو کار دیگران دخالت نکنی؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گودزیلای خواهرمیگم مامانت میخاد برات آبجی بدنیابیاره با عصبانیت رفته پیش خاهرم گفته :ببینم کسی توی شکمته؟!!!!! من:))) خواهرم :| || گودزیلامون; – (

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺯ ﭘﺴﺮﻋﻤﻮﯼ ۶ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯿﭙﺮﺳﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﺎﺕ ﺭﻓﺘﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﺖ..؟ ﻣﯿﮕﻪ :ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺭﻓﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ! ﺍﯾﻨﺎ ﮔﻮﺩﺯﯾﻼﻥ ﺑﺨﺪﺍ :( (((((((((((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گودزیلامون اومده میگه امروز معامله ی پایاپای انجام دادم! میگم چطوری؟ میگه دوستام گفته بودن درس میخونیم نخوندن، من گفته بودم نمیخونم، خوندم!! یاامام زمان پس کی..؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻣﺮﻭﺯﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﯾﻪ ﺑﭽﻪ ۵ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶﮔﻔﺖ ﭘﺪﺳﮓ… ﺍﻭﻧﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﺑﺎﺕ ﺁﻫﻮﺋﻪ… اینا هیولان ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بجون خودش عینه واقعیته :( آبجیم با شوهرش داشت بحث میکرد؛ ییییههو گودزیلا شون پرید وسط گفت بابا تمومش می کنی یا بگم مامان دهنتو جررررررربده :/ یا روح القدوووس :/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گودزیلای بی ادبمون زد تو دهن خالم بعد بالهجه ی بابا پنجعلی گفت خوابوندم دهنت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب گودزیلامون بهم گفت گ… نخور گفتم بابزرگترت درست حرف بزن بی ادب سرشوانداخت پایین اروم گفت خوب بخور… خدا این چیه افریدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گودزیلای خواهرم سه سالشه رفتیم پارک بعد از چند دیقه با یه قیافه جدی اومده میگه دایی اعصابم خورده میگم چرا؟؟ میگه اون دختره بهم بوس نمیده!!!! من دیگه هیچ حرفی برا گفتن ندارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز گودزیلامون بهم گفت ۵تا دوس دختر دارم چش حسود کور بشه ،تازه جلوی دوستام بم گفته میخوای با خواهر دوس دخترم رفیقت کنم ، هیچی دیگه من الان بالای برج میلادم الان میپرم پایین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه ای انگشتش رو کرده بود تو دماغش، بهش نگاه کردم گفتم تو مهد کودک چی بهت یاد دادن؟ میگه به تو چه… تو دانشگاه بهت یاد ندادن تو کار دیگران دخالت نکنی؟؟؟