بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس گلچین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ + + + + ﻋﺰﯾﺰ ﭘﺪﺭ ﻣﯿﺸﯽ ﻣﺮﺣﻢ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﯿﺸﯽ ﻫﻤﺪﺭﺩ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻣﯿﺸﯽ ﻣﺤﺮﻡ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯿﺸﯽ ﻭﻟﯽ ﺣﯿﻒ ﮐﻪ ﻋﻤﻪ ﻣﯿﺸﯽ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﺩ ﻣﯿﺮﯼ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من حق بده که میل به خوردن نداشته باشم این بغض‌ها که تو به خورد من می‌دهی سیر سیرم می‌کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان روایتی خوندم که حیفم اومد شما رو بی نصیب بزارم هرکس که ۱۵ روز اول ماه رمضان و ۱۵ روز آخر ماه رمضان را روزه بگیرد، گویی کل ماه روزه دار بوده است و من الله توفیق التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح رفتم ژیلت فیوژن بخرم فروشنده گفت: بسته‌ی چهار تاییش ۴۵ هزار تومن هیچی دیگه رفتم رساله رو ورق زدم دیدم نوشته: المحاسن زینت الرجل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم خوش نیست غمگینم کسی شاید نمیفهمد کسی شاید نمیداند کسی شاید نمیگیرد مرا از دست تنهایی تو میخوانی فقط شعری و زیر لب آهسته میگویی : عجب احساس زیبایی   تو هم شاید نمیدانی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس گلچین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ + + + + ﻋﺰﯾﺰ ﭘﺪﺭ ﻣﯿﺸﯽ ﻣﺮﺣﻢ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﯿﺸﯽ ﻫﻤﺪﺭﺩ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻣﯿﺸﯽ ﻣﺤﺮﻡ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯿﺸﯽ ﻭﻟﯽ ﺣﯿﻒ ﮐﻪ ﻋﻤﻪ ﻣﯿﺸﯽ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﺩ ﻣﯿﺮﯼ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من حق بده که میل به خوردن نداشته باشم این بغض‌ها که تو به خورد من می‌دهی سیر سیرم می‌کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان روایتی خوندم که حیفم اومد شما رو بی نصیب بزارم هرکس که ۱۵ روز اول ماه رمضان و ۱۵ روز آخر ماه رمضان را روزه بگیرد، گویی کل ماه روزه دار بوده است و من الله توفیق التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح رفتم ژیلت فیوژن بخرم فروشنده گفت: بسته‌ی چهار تاییش ۴۵ هزار تومن هیچی دیگه رفتم رساله رو ورق زدم دیدم نوشته: المحاسن زینت الرجل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم خوش نیست غمگینم کسی شاید نمیفهمد کسی شاید نمیداند کسی شاید نمیگیرد مرا از دست تنهایی تو میخوانی فقط شعری و زیر لب آهسته میگویی : عجب احساس زیبایی   تو هم شاید نمیدانی