بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس گلچین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من وقتى گاو میبینم حالم بهم میخوره مخصوصا اگه رنگشم زرد باشه واسه همینم هر وقت سوار ماشینم میشم چشمم که به لوگوى وسط فرمان میوفته حالت تهوع میگیرم الان فهمیدین من لامبورگینى دارم یا بیشتر توضیح بدم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف پست گذاشته : امشب میخوام برم تو حیاط بخوابم بعد زیرش چندتا پشه کامنت گذاشتن Big Like

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخندم دیگر تب هم ندارم داغ هم نیستم دیگر به یاد تو هم نیستم. سرد سرد شده ام کسی چه میداند شاید دق کرده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین تمنای ما از خدا میتواند کوچک ترین معجزه اش باشد، خدا را به بزرگیش قسم دادم، زندگیت را معجزه باران کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز دست خط خودمو بردم دارو خونه بهم دارو داد به همین برکت قسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دنیا فاصله است بین کسی که با قرص میخوابه با کسی که با یه اس ام اس دوست دارم میخوابه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تو نیستی ، نگاهم حوصله نمیکند پایش را از چشمم بیرون بگذارد زودتر برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکی که به پلک مرد می آویزد ، قانون غرور را بر هم می ریزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یک شانه ی تخم مرغ از یک کتاب گرانتر است، .معلوم می شود که ارزش باسن مرغ از مغز یک نویسنده بیشتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربان دوست در شاهراه وصل به معبود اگر کوله بار دعایت جا داشت مرا هم یاد کن،که به یادت هستم هر چند تهی دستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موقع Delete فولدر خاطراتت، ذهنم Error می دهد گمانم یکی از فایل ها در حال اجراست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتند آخر خنده، گریه است. بهانه ای جور کن بخندیم ،بغضم عجیب گرفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﯿﮕﻦ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺍﺫﺍﻥ ﮐﻪ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪ ﺍﻓﻄﺎﺭ ﮐﻨﯿﺪ بخدا ﺍﺫﺍﻥ ﮐﻪ ﺗﻤﻮﻡ ﻣﯿﺸﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺳﻔﺮﻩ ﺭﻭ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی هرچی خوبه که بدش ماییم، سلامتی هرچی گل که خارش ماییم، سلامتی هرچی بزرگترکه کوچیکش ماییم، سلامتی هرچی عاشق که معشوقش ماییم؛سلامتی رفقایی که اگه مارو قابل بدونن رفیق بی کلک شون ماییم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر مذهب مردمان عاقل داری یک دوست بسنده کن که یک دل داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خندوندن لبهای یک نفر مهارت نیاز ندارد مهم خندوندن چشم هاست

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس گلچین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من وقتى گاو میبینم حالم بهم میخوره مخصوصا اگه رنگشم زرد باشه واسه همینم هر وقت سوار ماشینم میشم چشمم که به لوگوى وسط فرمان میوفته حالت تهوع میگیرم الان فهمیدین من لامبورگینى دارم یا بیشتر توضیح بدم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف پست گذاشته : امشب میخوام برم تو حیاط بخوابم بعد زیرش چندتا پشه کامنت گذاشتن Big Like

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخندم دیگر تب هم ندارم داغ هم نیستم دیگر به یاد تو هم نیستم. سرد سرد شده ام کسی چه میداند شاید دق کرده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین تمنای ما از خدا میتواند کوچک ترین معجزه اش باشد، خدا را به بزرگیش قسم دادم، زندگیت را معجزه باران کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز دست خط خودمو بردم دارو خونه بهم دارو داد به همین برکت قسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دنیا فاصله است بین کسی که با قرص میخوابه با کسی که با یه اس ام اس دوست دارم میخوابه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تو نیستی ، نگاهم حوصله نمیکند پایش را از چشمم بیرون بگذارد زودتر برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکی که به پلک مرد می آویزد ، قانون غرور را بر هم می ریزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یک شانه ی تخم مرغ از یک کتاب گرانتر است، .معلوم می شود که ارزش باسن مرغ از مغز یک نویسنده بیشتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربان دوست در شاهراه وصل به معبود اگر کوله بار دعایت جا داشت مرا هم یاد کن،که به یادت هستم هر چند تهی دستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موقع Delete فولدر خاطراتت، ذهنم Error می دهد گمانم یکی از فایل ها در حال اجراست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتند آخر خنده، گریه است. بهانه ای جور کن بخندیم ،بغضم عجیب گرفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﯿﮕﻦ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺍﺫﺍﻥ ﮐﻪ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪ ﺍﻓﻄﺎﺭ ﮐﻨﯿﺪ بخدا ﺍﺫﺍﻥ ﮐﻪ ﺗﻤﻮﻡ ﻣﯿﺸﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺳﻔﺮﻩ ﺭﻭ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی هرچی خوبه که بدش ماییم، سلامتی هرچی گل که خارش ماییم، سلامتی هرچی بزرگترکه کوچیکش ماییم، سلامتی هرچی عاشق که معشوقش ماییم؛سلامتی رفقایی که اگه مارو قابل بدونن رفیق بی کلک شون ماییم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر مذهب مردمان عاقل داری یک دوست بسنده کن که یک دل داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خندوندن لبهای یک نفر مهارت نیاز ندارد مهم خندوندن چشم هاست