بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس گلچین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯾﻦ ﺧﺎﺭﺟﯿﺎ ﺷﺒﺎ ﻭﺍﺳﻪ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯿﺮﻥ ﺩﯾﺴﮑﻮ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﯿﺮﯾﻢ ﺯﯾﺮ ﭘﺘﻮ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻣﻮﻥ ﺗﮏ ﻣﯽ ﺯﻧﯿﻢ ﺑﯿﺪﺍﺭﺷﻮﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺧﺮ ﮐﯿﻒ ﻣﯿﺸﯿﻢ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرى که درد میکنه بکن بنداز دور!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مامانم اومده میگه یه پست سرکاری بذارچهارتافحش به عمت بدن بخندیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب فال حافظ گرفتم حافظ فرمود خوشا دختری که دوست پسرش تو باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز صبح از خواب بیدار شدی دیدی همه با لبخند نگات میکنن بدون که تو خواب حسابی ویالن زدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻧﯿﻮﺗﻦ ﮐﺠﺎﯾﯽ؟؟ ﮐﻪ ﻣﻨﻮ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﺟﺎﺫﺑﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺁﻫﻨﮓ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﮔﻠﺰﺍﺭﻭ ﮔﻮﺵ ﮐﺮﺩﻡ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﮑﻦ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺩﺍﺭﻩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز داشتم با دوستم حرف می زدم سخن ازاعتمادشد هیچی دیگه نام بانک ملی ایران درخشید و ازکادر خارج شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین بارى که نظرم واسه کسى مهم بود به سالها پیش برمیگرده که مادربزرگم ازم پرسید جاتُ اینجا بندازم یا اون اتاق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیسکوییت هم بیسکوییتای قدیم امروز یه بیسکوییت مادر خریدم مزه عمه میداد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺯﻥ ﺑﺎﺱ ﻣﻮﻫﺎﺷﻮ ﺑﺎ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﺁﻗﺎﺵ ﺑﺒﻨﺪﻩ ﺗﺎ همیشه ﺑﻮﯼ ﺁﻗﺎﺵ ﻫﻤﺮﺍﺵ ﺑﺎﺷﻪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺱ ﺧﺸﻦ ﺑﺎﺷﻪ ﺩﺳﺘﺸﻮ ﺑﮑﻮﺑﻪ ﺭﻭ ﻣﯿﺰ ﺩﺍﺩ ﺑﺰﻧﻪ ﺍﻣﺸﺐ ﻣﻦ ﻇﺮﻓﺎﺭﻭ ﻣﯿﺸﻮﺭﻡ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همراه اول ب مامانم ۱روزمکالمه ی رایگان داده طبق محاسبات من الان به ۵۶نفرزنگ زده حالشونو پرسیده الان توکل فامیل صحبت از مامان منه همه میگن ادم اینقدر با معرفت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو خیابون ی پراید وانت دیدیم یارو برگشته با تعجب میگه: این پرایده پیکان وانتش کردن؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من چشمم به دوربین مداربسته های مغازه ها می افته ناخوداگاه حرکاتم مشکوک میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنی که از سوسک نترسه باید ترسید ازش

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس گلچین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯾﻦ ﺧﺎﺭﺟﯿﺎ ﺷﺒﺎ ﻭﺍﺳﻪ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯿﺮﻥ ﺩﯾﺴﮑﻮ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﯿﺮﯾﻢ ﺯﯾﺮ ﭘﺘﻮ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻣﻮﻥ ﺗﮏ ﻣﯽ ﺯﻧﯿﻢ ﺑﯿﺪﺍﺭﺷﻮﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺧﺮ ﮐﯿﻒ ﻣﯿﺸﯿﻢ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرى که درد میکنه بکن بنداز دور!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مامانم اومده میگه یه پست سرکاری بذارچهارتافحش به عمت بدن بخندیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب فال حافظ گرفتم حافظ فرمود خوشا دختری که دوست پسرش تو باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز صبح از خواب بیدار شدی دیدی همه با لبخند نگات میکنن بدون که تو خواب حسابی ویالن زدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻧﯿﻮﺗﻦ ﮐﺠﺎﯾﯽ؟؟ ﮐﻪ ﻣﻨﻮ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﺟﺎﺫﺑﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺁﻫﻨﮓ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﮔﻠﺰﺍﺭﻭ ﮔﻮﺵ ﮐﺮﺩﻡ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﮑﻦ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺩﺍﺭﻩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز داشتم با دوستم حرف می زدم سخن ازاعتمادشد هیچی دیگه نام بانک ملی ایران درخشید و ازکادر خارج شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین بارى که نظرم واسه کسى مهم بود به سالها پیش برمیگرده که مادربزرگم ازم پرسید جاتُ اینجا بندازم یا اون اتاق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیسکوییت هم بیسکوییتای قدیم امروز یه بیسکوییت مادر خریدم مزه عمه میداد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺯﻥ ﺑﺎﺱ ﻣﻮﻫﺎﺷﻮ ﺑﺎ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﺁﻗﺎﺵ ﺑﺒﻨﺪﻩ ﺗﺎ همیشه ﺑﻮﯼ ﺁﻗﺎﺵ ﻫﻤﺮﺍﺵ ﺑﺎﺷﻪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺱ ﺧﺸﻦ ﺑﺎﺷﻪ ﺩﺳﺘﺸﻮ ﺑﮑﻮﺑﻪ ﺭﻭ ﻣﯿﺰ ﺩﺍﺩ ﺑﺰﻧﻪ ﺍﻣﺸﺐ ﻣﻦ ﻇﺮﻓﺎﺭﻭ ﻣﯿﺸﻮﺭﻡ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همراه اول ب مامانم ۱روزمکالمه ی رایگان داده طبق محاسبات من الان به ۵۶نفرزنگ زده حالشونو پرسیده الان توکل فامیل صحبت از مامان منه همه میگن ادم اینقدر با معرفت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو خیابون ی پراید وانت دیدیم یارو برگشته با تعجب میگه: این پرایده پیکان وانتش کردن؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من چشمم به دوربین مداربسته های مغازه ها می افته ناخوداگاه حرکاتم مشکوک میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنی که از سوسک نترسه باید ترسید ازش