بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس گلچین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقاشی‌ام خوب نیست اما نیستی تا ببینی نبودنت را چه‌قدر دیدنی درد می‌کشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﺮﮔﯽ  ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﺯﺍﺭ ﺯﺍﺭ ﻣﯿﮕﺮیﺳﺖ ﻧﻤﯿﺪﺍﻥﻢ ﮐﺪﺍﻡ ﮐﻼﻍ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺶ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ  ﺁﺩﻡ ﻫﺎ  ﺷﺒﯿﻪ ﺗﻮﺍ ﻧﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مارا با تنهایی مان جا گذاشتند و براى دلخوشى دلمان گفتند جاى شما خالى..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدارت را به قیامتی سپرده ام که خدا وعده داده تا همان روز بدرود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته شدم دیگر قایق نمیسازم پشت دریا هر خبری میخواهد باشد وقتی از تو خبری نیست قایق میخواهم چکار؟ مرا همین جزیره کوچک تنهایی هایم بس است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم درد میکند نه به بهانه ی جدایی ونه حتی تنهایی نای دیدن غصه ات را ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیاقت میخواهد بودن در شعر های کسی که باتمام عشقش نبودنت را اشک میریزد تعجب نکن در بی لیاقتی تو شکی نیست اینجا دلیل بودنت میان بغض هایم خریت خودم است نه لیاقت تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگام بودن اجازه یک بوسه را به من ندادی اکنون این سنگ قبر توست که هر پنجشنبه غرق بوسه میشود شاید باز هم راضی نباشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم مثل همیشه که تنها میشوم دیوار اتاق پناهم میدهد بى پناه که باشى قدر دیوار را خوب میدانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمای بی احساس و مغرورای امروز عاشقترینای دیروزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت را خانه ای ساخته ایم در دوردستهآ غافل از اینکه نَشکستنِ دلی هم بهشتی عظیم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز دلخوشم به خدا نگهدارش  اگر نمی خواست برگردد اصراری نبود که خدا مرا نگه دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عجبم راننده نیستم اما هر کس به من میرسد مسافر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دنیای ساکتی دیگر صدای تپش قلبها غوغا نمیکنند بی گمان همه شکسته اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط باتوسرمیزقمارمی نشینم چشم درچشم یاهمه چیزت رامی برم یاهمه چیزم رامی بازم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ممنونم که به من فهماندی اشتباه است به هر کسی اعتماد کردن

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس گلچین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقاشی‌ام خوب نیست اما نیستی تا ببینی نبودنت را چه‌قدر دیدنی درد می‌کشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﺮﮔﯽ  ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﺯﺍﺭ ﺯﺍﺭ ﻣﯿﮕﺮیﺳﺖ ﻧﻤﯿﺪﺍﻥﻢ ﮐﺪﺍﻡ ﮐﻼﻍ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺶ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ  ﺁﺩﻡ ﻫﺎ  ﺷﺒﯿﻪ ﺗﻮﺍ ﻧﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مارا با تنهایی مان جا گذاشتند و براى دلخوشى دلمان گفتند جاى شما خالى..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدارت را به قیامتی سپرده ام که خدا وعده داده تا همان روز بدرود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته شدم دیگر قایق نمیسازم پشت دریا هر خبری میخواهد باشد وقتی از تو خبری نیست قایق میخواهم چکار؟ مرا همین جزیره کوچک تنهایی هایم بس است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم درد میکند نه به بهانه ی جدایی ونه حتی تنهایی نای دیدن غصه ات را ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیاقت میخواهد بودن در شعر های کسی که باتمام عشقش نبودنت را اشک میریزد تعجب نکن در بی لیاقتی تو شکی نیست اینجا دلیل بودنت میان بغض هایم خریت خودم است نه لیاقت تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگام بودن اجازه یک بوسه را به من ندادی اکنون این سنگ قبر توست که هر پنجشنبه غرق بوسه میشود شاید باز هم راضی نباشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم مثل همیشه که تنها میشوم دیوار اتاق پناهم میدهد بى پناه که باشى قدر دیوار را خوب میدانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمای بی احساس و مغرورای امروز عاشقترینای دیروزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت را خانه ای ساخته ایم در دوردستهآ غافل از اینکه نَشکستنِ دلی هم بهشتی عظیم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز دلخوشم به خدا نگهدارش  اگر نمی خواست برگردد اصراری نبود که خدا مرا نگه دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عجبم راننده نیستم اما هر کس به من میرسد مسافر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دنیای ساکتی دیگر صدای تپش قلبها غوغا نمیکنند بی گمان همه شکسته اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط باتوسرمیزقمارمی نشینم چشم درچشم یاهمه چیزت رامی برم یاهمه چیزم رامی بازم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ممنونم که به من فهماندی اشتباه است به هر کسی اعتماد کردن